гроші

У 2013 році серед європейських країн в Україні найбільше витратили на продукти харчування, а найменше на культуру

В структурі потреб людини їжа та вода займає перші позиції. Відповідно до «піраміди Маслоу» харчування є фізіологічною потребою і невід’ємним компонентом забезпечення життєдіяльності, займає першу позицію на рівні з безпекою життя.

За умови наявного бюджету, зароблених коштів, ми перш за все намагаємося задовольнити власні базові потреби у їжі, витрачаючи на продукти харчування стільки коштів, щоб вистачило бути ситим. Також є категорія людей, які віддають перевагу спрямовувати свої прибутки в інші сфери, навіть якщо це обмежує в певній мірі...

Аналіз індексу інвестиційної привабливості в Україні, за дослідженням ЄБА 2008-2013 ( IV квартал )

Інвестиції відіграють важливу роль в розвитку економіки будь-якої країни світу, Україна в даному випадку не є винятком. Завдяки залученню коштів до виробництва – збільшуються його обсяги, модернізуються засоби, а в межах країни підвищується рівень ринкової конкуренції, платіжний баланс, розвивається інвестиційна інфраструктура. Інвестори визначають доцільності розміщення коштів в країнах світу даючи оцінку інвестиційному клімату.

Інвестиційний клімат — це сукупність чинників економічного, політичного, правового та соціального характеру, які бере до...

Аналіз індексу споживчих цін в Україні та ЄС - 2013

Рівень цін та їхня зміна, стосуються кожного громадянина – споживача товарів та послуг, вартість яких постійно зростає формуючи таким чином інфляцію, втрату купівельної спроможності грошей. На рівень інфляції впливає маса чинників, основний з яких – індекс споживчих цін, також в розрахунку використовують дефлятор ВВП та індекс цін виробників. Відповідно до ІСЦ економісти аналізують та прогнозують цінові процеси, державні органи розраховують мінімальні соціальні гарантії населення.

Індекс споживчих цін – це показник, який характеризує динаміку рівня...

Вплив Інтернету на доходи підприємств України - 2013

Широке застосування досягнень сучасної сфери ІТ-індустрії в наші дні видно не озброєним оком. Інформатизація суспільства, використання інформаційних засобів та технологій, у веденні бізнесу (виробництві наданні послуг), суттєво спрощують будь-якого роду діяльність, разом з тим підвищують раціональність використаних ресурсів, збільшують доходи та конкуренто- спроможність суб’єктів ведення господарської діяльності. Провідна роль в процесі використання досягнень науково-технічної революції належить комунікації – технологіям передачі даних та їхнім пристроям. Саме Інтернет...

Державний борг України та країн світу 2011-2013 роки (складові, географія, динаміка)

Державний борг

Запозичення держави цікавлять чимало громадян, які переймаються фінансовими справами своєї країни. Процес отримання позик з одного боку дозволяє країні швидко вирішити гострі проблеми та фінансувати перспективні національні проекти, з іншого – неефективне використання запозичень суттєво збільшує навантаження на державний бюджет майбутніх років.

Згідно Бюджетного кодексу України державний борг – це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок...

Географія заборгованості з виплат Фонду соціального страхування у жовтні 2013 року

фонд

Соціальні виплати є вагомим джерелом надходжень для значної частини населення нашої країни, а існують категорії, для яких виплати даного роду являються єдиним джерелом існування. З поглибленням фінансової кризи найбільш не захищені статті бюджетних витрат зазнають недофінансування.

Протягом 2013 року спостерігається ряд негативних економічних процесів, як результат бюджет отримує значні недофінансування. При плануванні головного фінансового документу країни, урядовцями та законотворцями був закладений ріст ВВП на рівні 2,5-3,5%, а лише за...

Динаміка видобутку, імпорту, переробки нафтопродуктів та газу в Україні 2011-2013

Забезпечення енергоносіями національного господарства є вагомим напрямком розвитку економіки будь-якої країни світу. В нашій країні нафтогазовий комплекс представлений підприємствами з видобутку, переробки, транспортування газу та нафти. Найкращий потенціал галузі зосереджений в транспортуванні, значні виробничі потужності в області її переробки та зберігання, менші у видобуванні.

На сьогоднішній день на території України існує 7 ГПЗ та 6 НПЗ, які здатні переробляти 51 млн.тонн нафти на рік, серед них Кременчуцький з виробничими потужностями близько...

Заробітна плата в Україні за регіонами та видами економічної зайнятості 2013р

Заробітна плата за видами економічної зайнятості та географією має суттєві відмінності, які формуються в основному ринковими чинниками. Разом з тим, значна чаcтина громадян нашої країни працюючи в державному секторі, виробничих організаціях державної форми власності, управлінських органах, бюджетних організаціях сфери послуг – отримують винагороду за працю згідно ряду нормативних документів, що регулюють нарахування.

Отримані кошти в якості оплати праці є основним джерелом для задоволення власних потреб працівників та їхніх сімей, адже даний вид...

Аналіз роздрібної торгівлі продовольчої групи за І півріччя 2013

Споживчий ринок товарів відіграє визначальну роль у ціноутворенні, обсягах виробництва продукції та її асортименту. Саме товари продовольчої групи користуються щоденним попитом та являються основною категорією споживання в більшості населення нашої країни.

Ми вирішили проаналізувати показники продажів продовольчої групи за товарною структурою роздрібного товарообороту підприємств України протягом І півріччя 2013 року, а також здійснити порівняльну характеристику I і II кварталів, зважаючи...

Аналіз реалізації промислової продукції у I півріччі 2013 року

В попередніх публікаціях нами було розглянуто показники виробництва та реалізації товарів у різних галузях національного господарства, серед яких: будівництво, сільське та рибне господарство, промисловість. В даній роботі проаналізуємо динаміку та географію реалізації промислової продукції за I півріччя 2013 року. Дані показники є оцінкою попиту на товари виробництва конкретних галузей з боку споживачів.

Згідно даних Держкомстату обсяг реалізації промислової продукції у січні-червні 2013 року становив 546 млрд. 856.0 млрд грн., що в порівнянні з...

Сторінки