Динаміка видобутку, імпорту, переробки нафтопродуктів та газу в Україні 2011-2013

Забезпечення енергоносіями національного господарства є вагомим напрямком розвитку економіки будь-якої країни світу. В нашій країні нафтогазовий комплекс представлений підприємствами з видобутку, переробки, транспортування газу та нафти. Найкращий потенціал галузі зосереджений в транспортуванні, значні виробничі потужності в області її переробки та зберігання, менші у видобуванні.

На сьогоднішній день на території України існує 7 ГПЗ та 6 НПЗ, які здатні переробляти 51 млн.тонн нафти на рік, серед них Кременчуцький з виробничими потужностями близько 18 млн.тонн на рік. Цих об’ємів сповна вистачило б для задоволення внутрішніх потреб українського ринку, який у січні-серпні 2013 року становив 6,42 млн. тонн. нафтопродуктів. Та поставки імпортної нафтової сировини, газу з року в рік скорочуються.

За даними Держкомстату та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з 2011 року суттєвого скорочення зазнав імпорт нафти та газу на українські НПЗ та їхньої переробки. Для детального ознайомлення з показниками, розглянемо наступні графіки, які відображають динаміку абсолютних та відносних показників протягом січня-серпня 2011-2013 років.


Діаграма 1. Динаміка видобутку, імпорту та споживання газу в Україні 2011-2013

Власний видобуток газу, в тому числі компанією «Нафтогаз України» в незначній мірі збільшився, у порівнянні з січнем-серпнем 2011 року на 537.96 та 397.77 тис.тонн, що у відносному еквіваленті становить 4,03% та 3,31% відповідно. Споживання газу, його імпорт та транзит, навпаки зазнали значного скорочення. Найбільше скорочення належить імпорту газу – 32 628.88 тис.тонн до 15 312.70 тис.тонн, тобто більш ніж удвічі, на 53.07%. Також значне скорочення обсягів належить споживанню газу – 5 674.43 тис.тонн (14.92%), а транзит скоротився на чверть, у січні-серпні 2011 року він становив 72 004.23 тис.тон., тоді як за відповідний період 2013 він становив 54 442.5 тис.тонн.

Значний спад зафіксовано у нафтовій галузі. За січень-серпень 2013 року в Україні її добування скоротилося до 2 070.60 тис.тонн, в тому числі компанією «Нафтогаз України» до 1 871.8 тис.тонн, що у відносносному еквіваленті становить 7,30% та 8,77% відповідно.


Діаграма 2. Динаміка видобутку, імпорту та переробка нафти у січні-серпні 2011-2013


Ще гірший стан у поставках сирої нафти на НПЗ України, в тому числі імпортної та її переробки. За останні 2 роки протягом перших 8 місяців цього року, постачання нафти скоротилося на 62.93%, з 5 319.6 тис.тонн до 1 972.1 тис.тонн, а імпортної взагалі скоротилося більш ніж в шістнадцять разів, адже показник 2011 становив 3 926 тис.тонн, а в 2013 році – 234.9 тис.тонн, відносне скорочення сягнуло 94.02%. З переробкою ситуація дещо краща, тут скорочення втричі з 6 139.4 до 2040.8 тис.тонн.

Виробництво бензину, дизельного палива та мазуту також скорочується з року в рік, лише транзит нафти з 2012 в незначній мірі зріс, хоча показника 2011 року не досягнув, скоротившися за відповідний період на 1 829 тис.тонн (15,12%).


Діаграма 3. Динаміка транзиту, імпорту та переробки нафтопродуктів в Україні 2011-2013


Значне скорочення зафіксовано у виробництві пального, по всіх категорія показники скорочення перевищують 65%. Виробництво бензину за перших 8 місяців поточного року в порівнянні з 2011, скоротилося з 1 983.70 до 658.1 тис.тонн (66.82%), дизельного пально – з 1 820.10 до 637.6 тис.тонн (65.62%), а мазуту найбільше – з 1 383.60 до 322.3 тис.тонн (76.71%).

При скороченні виробництва пального, обсяги його споживання зменшуються в незначній мірі, а в грошовому еквіваленті, навпаки – підвищуються. Відсутність власного пального в останній час компенсується ростом імпорту з Білорусії, а саме Мозерського НПЗ. Разом з тим, на фоні припинення поставок сирої нафти з Росії на Лисичанський НПЗ, який знаходиться у власності ПАТ «ЛИНИК»(ТНК-BP в Україні), зросли обсяги поставок сирої нафти з Казахстану та розпочалися з Азейбарджану.

Суттєве скорочення переробки сирої нафти та газу на українських НПЗ та ГПЗ завдає значних збитків економіці нашої країни, адже повноцінна робота лише одного з двох найбільших НПЗ дала б змогу сповна забезпечити потреби внутрішнього ринку в нафтопродуктах, який з року в рік нарощує показники товарообороту в структурі споживання товарів та послуг нашими громадянами. За існуючої динаміки скорочення імпорту сирої нафти та газу з боку Росії, потреба в альтернативних джерелах постачання поставатиме все в гостріший формі, а її розв’язання прямо впливатиме на розвиток економіки України.