гроші

Заборгованість заробітної плати у 2013 році

Заробітна плата є не єдиним, та основним джерелом доходів переважної більшості громадян нашої країни. В часи гострої економічної кризи грошова винагорода за працю тривалий час виплачувалася не в повному обсязі, або ж видавалася в натуральному вигляді(продукцією виробництва). На початок 2013 року за офіційними даними держкомстату заборгованість по заробітній платі становила 893.7 млн.грн., в березні зросла до 1 млрд. 102.5 млн.грн., а станом на 01 липня скоротилася до 989.6 млн.грн. Зростання заборгованості у березні місяці є циклічним, у 2012 році в даному місяці теж були...

Видатки бюджету м. Києва на 2013 рік (за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Бюджет міста – це грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків за певний період, для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування з метою забезпечення потреб міської громади. Дохідна частина бюджету м.Київ, яка характеризує домінуючі галузі та сфери отримання доходів була розглянута в нашій попередній публікації, а в даній роботі ми розглянемо головний фінансовий документ столиці в частині його видатків, який відповідно характеризує...

Доходи бюджету міста Києва на 2013 рік

Бюджет – це грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період, для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади. Дві окремі його частини характеризують основні напрямки отримання фінансів та їхнього освоєння. Дохідна частина характеризує домінуючі галузі та сфери отримання доходів, видаткова – основні напрямки фінансування соціальних статей, утримання державного апарату та інфраструктури. В даній публікації...

Порівняльна характеристика заробітної плати та обсягів роздрібної торгівлі (на 1 особу) у I кварталі 2013 року

заробітна плата

В попередніх публікаціях ми розглянули рівень заробітної плати та обсяги роздрібного товарообороту на 1 особу серед областей України. Зіставивши числові показники даних критеріїв, нами було встановлено, що офіційні показники витрат населення значно вищі ніж офіційні доходи, в результаті чого, ми вирішили розрахувати абсолютну та відносну...

Сторінки