Аналіз реалізації промислової продукції у I півріччі 2013 року

В попередніх публікаціях нами було розглянуто показники виробництва та реалізації товарів у різних галузях національного господарства, серед яких: будівництво, сільське та рибне господарство, промисловість. В даній роботі проаналізуємо динаміку та географію реалізації промислової продукції за I півріччя 2013 року. Дані показники є оцінкою попиту на товари виробництва конкретних галузей з боку споживачів.

Згідно даних Держкомстату обсяг реалізації промислової продукції у січні-червні 2013 року становив 546 млрд. 856.0 млрд грн., що в порівнянні з відповідним періодом 2012 року (554 млрд. 283.3 млн.грн.) становить 98,66%, тобто зменшився на 7 млрд. 427.3 млн. Структура промислового виробництва має цілий ряд галузей та підгалузей, основною з яких є переробна промисловість, на яку припадає майже дві третіх від загального обсягу реалізованої промислової продукції - 361 млрд. 903.2 млн.грн., понад 20% припадає на постачання електроенергії, газу, пари – 111 млрд. 893.2 млн.грн., менше на добувну промисловість – 70 млрд. 043.6 млн.грн. (12,81%), обсяги виробництва якої, на відміну від попередніх, в порівнянні з 2012 роком практично не зазнали змін.


Галузева структура обсягів реалізованої промислової продукції за I півріччя 2013 року


  • Для перегляду багаторівневої кулькової діаграми (bubble-chart) найліпше скористатися браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox та Apple Safari.
  • Якщо у Вас браузер Opera версії 12 і нижче: перезавантажте фрейм
  • Кулькова діаграма не працюватиме належним чином у Internet Explorer - скористайтеся, будь ласка, іншим браузером.

Текстові позначення на діаграмі:
  • k - тисячі;
  • m - мільйони;
  • b - мільярди;

За матеріалами Держстату України


Розміщення промислового виробництва відіграє значну роль в економічному розвитку територій, добувна та важка промисловість – тяжіє до джерел природних ресурсів, місць залягання корисних копалин, важкій промисловості є значущим транспортне сполучення, а легка – до трудових ресурсів та місць збуту продукції виробництва. В нашій країні розподіл показників виробництва та реалізації промислової продукції є не рівномірним, адже виробничій потенціал областей має суттєві відмінності. Між максимальними та мінімальними показниками обсягів реалізації продукції між регіонами, різниця сягає в кілька десятків разів, приміром в Чернівецькій області – 1971.9 (0,36%), а в Дніпропетровській він становить – 104 млрд. 787 млн.грн.(18,80%), тобто більш ніж в 50 разів. Наступний масив інтерактивних карт розкриває географію розподілу обсягів реалізації промислової продукції у першому півріччі 2012 та 2013 років, абсолютну та відносну різницю.


Географія обсягів реалізованої промислової продукції в Україні (I півріччя 2012 - I півріччя 2013 років)


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Держстату України

Виходячи з територіального розподілу реалізації промислової продукції у 2013 році, першість належить Дніпропетровській області, яка за відповідний період в порівнянні з 2012 роком випередила Донецьку область на 1 млрд. 086.2 млн.грн. Це закономірно, адже на Донеччині зафіксовано найбільше падіння обсягів реалізації промислової продукції за абсолютним показником – 12 млрд. 875 млн., у першому півріччі 2013 року – 102 млрд. 317.9 млн.грн (18.76%), а в 2012 році даний показник становив 115 млрд. 192.9 млн.грн. Найбільше скорочення за відносним показником належить Луганській області – 19,96%, адже у січні-червні 2012 року обсяги реалізації становили 43 млрд. 543.4 млн.грн., а в 2013 – 34 млрд. 853.2 млн.грн.

Спад реалізації промислової продукції зафіксований у десяти областях та м.Севастополь, а приріст у п'ятнадцяти та м.Київ, який продемонстрував найвищу динаміку, піднявшись в рейтингу на 3 позиції (з 7 на 4). У першому півріччі цього року показники столиці зафіксовані на рівні – 36 млрд. 346 грн., в минулому році – 25 млрд. 942 грн., що за абсолютним показником приросту становить 10 млрд. 404 млн.грн., а за відносним – 40,10% обсягів реалізації промислової продукції.

З числа галузей промисловості найкращий стан спостерігається у харчовій, динаміку показників якої за основними підгалузями виражає наступна діаграма.


Динаміка реалізації продукції харчової промисловості (I півріччя 2012 - I півріччя 2013 років)


За матеріалами Держстату України

У харчовій промисловості, на яку за обсягами реалізації промислової продукції припадає 103 млрд. 540.6 тис.грн. (18,97%) ріст показників зафіксований майже в усіх підгалузях, окрім виробництва спиртних напоїв та виноградних вин, готової їжі та страв. Найкращу динаміку продемонструвала кондитерська галузь, обсяги реалізації продукції якої зросли на 140,63% у першому півріччі 2013 року, та становлять 6 млрд. 848.6 грн., в порівнянні з відповідним періодом 2012 року – 2 млрд. 846.1 млн.грн., абсолютний приріст – 4 млрд. 002.5 млн.грн. Максимальний абсолютний показник приросту зафіксований у виробництві олії та тваринних жирів – 7 млрд. 608.5 млн.грн., 17 млрд. 302.9 млн.грн. у 2013 проти 9 млрд. 694.4 млн.грн. за відповідний період 2012 року.

Окрім харчової та добувної промисловості, яка демонструє приріст на рівні 4 млрд. 248.7 млн.грн. (6,46%), явної позитивної динаміки в інших вагомих напрямках виробництва не зафіксовано. Гірше йдуть справи в галузях, яким належить більша питома вага у виробництві, наприклад: виробництво, розподілення газу та електроенергії, металургійна промисловість, переробка нафтопродуктів та машинобудування.

Скорочення обсягів виробництва у металургійній галузі, на яку припадає 100 млрд. 967.1 млн.грн. 18,46% обсягів реалізації промислової продукції у першому півріччі 2013 року в Україні, становить 9 млрд. 806.1 млн.грн.(8,85%), а основна її підгалузь – виробництво чавуну, сталі та феросплавів, практично відображає тенденції у всій галузі, скоротившись на 6 млрд. 733.8 млн.грн. (8,20%).


Динаміка реалізації продукції основних галузей промисловості (I півріччя 2012 - I півріччя 2013 років)


За матеріалами Держстату України

Найбільше скорочення за абсолютним показником належить підгалузі машинобудування – виробництву залізничних локомотивів і рухомого складу, яке скоротилося на 7 млрд. 714.2 млн.грн., продемонструвавши й одну з найгірших динамік – 34,96% падіння, адже у I півріччі 2012 року обсяги реалізації становили 22 млн. 079.8 млн.грн., а за відповідний період 2013 року – 14 млрд. 365.6 млн.грн. За рахунок суттєвого скорочення даної підгалузі, виробництво автотранспортних засобів причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів скоротилося на 24,48%, що за абсолютним показником практично й рівне обсягам реалізації залізничних локомотивів і рухомого складу – 7 млрд. 574.7 млн.грн. А найгірша динаміка скорочення реалізації промислової продукції серед вагомих галузей зафіксована у виробництві продуктів нафто перероблення – 36,76% скорочення, за абсолютними показниками становить 5 млрд. 758.8 млн.грн., про що свідчать обсяги реалізації продукції I півріччя 2012 року – 15 млрд. 667.4 млн.грн. та відповідного періоду 2013 року – 9 млрд. 908.6 млн.грн.

Вагомою підгалуззю машинобудування, яка демонструє позитивну динаміку реалізації промислової продукції є виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, де зафіксований приріст на рівні 1 млрд. 987.2 млн.грн., що за відносним показником становить – 158,58%. Ріст обсягів реалізації продукції даної підгалузі з 1 млрд. 253.1 до 3 млрд. 240.3 млн.грн. становив левову частку зростання обсягів реалізації виробництва електричного устаткування – 2 млрд. 594.4 млн.грн. (41,1%).

Отримані показники географії розподілу та динаміки реалізації промислової продукції у першому півріччі 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року, свідчать про спад реалізації продукції у промислових регіонах, найсильніше з яких у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській областях, а також Івано-Франківській та Львівській, негативні процеси найбільш стосуються металургії та машинобудування (за винятком електротехнічного), особливо залізничних локомотивів, а найсильніше – переробки нафтопродуктів (34,96%). За галузевою структурою найбільш суттєве зростання зафіксовано у харчовій промисловості – 30.58%, а найперспективнішою галуззю є кондитерська – 140.63% приросту, найстрімкіша динаміка у м.Київ – 40,10%. Територіальна динаміка прямо залежить від галузевої, адже падіння у важкій промисловості забезпечили негативну динаміку промислово розвиненим регіонам, наприклад скорочення реалізації продукції виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу майже на 8 млрд.грн. негативно позначилося на Луганській та Полтавській областях, в яких розташовані флагмани даної галузі – Стахановський (м.Стаханов) та Крюківській (м.Кременчук) вагонобудівний заводи.