Вплив Інтернету на доходи підприємств України - 2013

Широке застосування досягнень сучасної сфери ІТ-індустрії в наші дні видно не озброєним оком. Інформатизація суспільства, використання інформаційних засобів та технологій, у веденні бізнесу (виробництві наданні послуг), суттєво спрощують будь-якого роду діяльність, разом з тим підвищують раціональність використаних ресурсів, збільшують доходи та конкуренто- спроможність суб’єктів ведення господарської діяльності. Провідна роль в процесі використання досягнень науково-технічної революції належить комунікації – технологіям передачі даних та їхнім пристроям. Саме Інтернет забезпечує рішення маси завдань, які стоять перед компаніями в процесі виробництва та просування товарів до споживача.

Напередодні Google Україна і GfK Україна представили результати дослідження “Вплив Інтернету на економіку України”, метою якого було визначення ступеня впливу використання Інтернету на рівень доходів підприємств, а в кінцевому підсумку – на ВВП країни. На сьогоднішній день українські підприємства використовують засоби Інтернету для рішення широкого спектру завдань, проте існує значний потенціал для подальшого зростання рівня залучення відповідних технологій в економічну діяльність.

Дане дослідження охопило 3 основні напрямки, серед яких: використання підприємствами можливостей Інтернету для зовнішньої роботи - просування товарів та представництва; можливості Інтернету, які використовують працівники підприємств для спільного рішення внутрішніх задач; динаміка доходу серед підприємств у 2011-2012 роках, за використання можливостей Інтернету відповідно до розрахованого індексу (менше

Наступна інтерактивна діаграма відтворює частку підприємств за використанням можливостей Інтернету в процесі просування товарів до споживачів.


Можливості Інтернету, що використовують українські підприємства - 2013


Найбільша частка з числа запропонованого функціоналу належить власному веб-сайту – 62% (627 з 1047), через який здійснюється представництво кампаній в он-лайн просторі, також широко поширене використання он-лайн довідників 49% (503 з 1047). Суттєво відрізняється кількість підприємств, які здійснюють купівлю та продаж продукції в Інтернеті, 32% (329) проти 12% (129) відповідно.

При вирішенні спільних задач 21% підприємств взагалі не використовують можливості Інтернету, відповідно 79% використовують.


Використання Інтернету підприємствами для внутрішньої спільної роботи працівників - 2013


Серед наявного он-лайн функціоналу, найбільш поширена IP-телефонія та віддалений доступ до робочого місця, по 56% та 55% відповідно. Найменші частки належать он-лайн сервісам спільного використання часу, а також створення та редагування файлів, які використовують по 14% підприємств.

Найбільш значущим критерієм при оцінці ефективності використання он-лайн сервісів у веденні господарської діяльності є економічна доцільність – вплив на дохідну складову підприємств, предметом для оцінки якого є визначення динаміки показників рівня доходів до і після впровадження можливостей Інтернету.


Динаміка доходу підприємств у 2011-2012 роках (за використанням Інтернет-ресурсів)


Даний графік свідчить про зростання прибутків в організаціях, які більш інтенсивно використовують можливості Інтернету. Різниця між динамікою прибутку серед обох категорій підприємств становить від 7% (30% проти 37%) до 10% (28% проти 38%), на користь категорії, індекс використання он-лайн сервісів якої перевищує 25.

Загалом з 1017 підприємств, близько третини – 34% засвідчили падіння рівня прибутків, в дещо меншої частки – 32% доходи зросли, а рівень інтенсивності використання Інтернету для українських підприємств становить 25 пунктів (за шкалою від 0 до 100).

Отримані результати проведеного дослідження засвідчили сприятливі умови для розвитку, використання, популяризації Інтернету серед підприємств України, який дає змогу ефективно застосовувати наявний потенціал організацій, отримати більші прибутки, зрештою прискорити зростання економіки України. За розрахунками авторів дослідження Google Україна і GfK Україна, зростання інтенсивності використання можливостей Інтернету серед українських організацій на 10 пунктів, за індексом інтенсивності використання Інтернету, підвищить на 1% обсяг ВВП. Разом з тим, сучасний спектр використання он-лайн можливостей досить вузький, адже організації які застосовують он-лайн функціонал в переважній більшості роблять це для інформування про власну діяльність.