Порівняльна характеристика заробітної плати та обсягів роздрібної торгівлі (на 1 особу) у I кварталі 2013 року

заробітна плата

В попередніх публікаціях ми розглянули рівень заробітної плати та обсяги роздрібного товарообороту на 1 особу серед областей України. Зіставивши числові показники даних критеріїв, нами було встановлено, що офіційні показники витрат населення значно вищі ніж офіційні доходи, в результаті чого, ми вирішили розрахувати абсолютну та відносну різницю даної диспропорції.

Категорія показників роздрібного товарообороту прямо свідчить про вартість товарів широкого вжитку, які споживає населення, а у I кварталі 2013 року на 1 особу даний показник становив 4055.73 грн., в той час, як середня заробітна плата громадян становила 3080 грн. Зрозуміло, що в структурі доходів населення існує не тільки одна заробітна плата, а й прибуток та змішаний доход, доходи одержані від власності та соціальні допомоги, та її показники найбільш точно відображають середньостатистичний офіційний дохід з розрахунку на 1 особу працездатного віку. З іншого боку, структура витрат також не обмежується купівлею товарів у роздрібній мережі, а й оплатою послуг ЖКГ, витратами на відпочинок, накопиченням заощаджень, іт.д., зрештою в структурі витрат не враховані показники продовольчих та речових ринків, на яких пересічні громадяни залишають чималі суми коштів. В результаті врахування розглянутих складових витрат та доходів населення, ймовірні показники щодо витрат суттєво перевищать офіційні цифри (роздрібної торгівлі на 1 особу), які вже й так перевищили в кожному з регіонів офіційну зарплату.


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Держстату України

В кожній без винятку області України обсяги роздрібної торгівлі на 1 особу вищі, ніж середньомісячні зарплати, найменша різниця у Луганській – 197,22 грн., Рівненській – 308,4 грн та Чернівецькій – 384.6 грн. областях, найбільша у м.Київ – 3993,50 грн., м.Севастополь – 2670,72 грн., Харківській області – 2215,70 грн. Відносні показники майже точно відтворюють картину з абсолютними, та дещо з певними змінами, найменші показники незмінно належать Луганській – 1.06, Рівненській – 1.12 та Чернівецькій областях – 1.17, а найбільші м.Севастополь – 1.93, м.Київ – 1.84 та Харківській області – 1.79. Примітним є те, що області які отримали найбільші абсолютні показники, мають й найбільші відносні, що в свою чергу говорить про закономірність росту частки тіньової економіки в регіонах, де високий рівень оплати праці. Загальний показник абсолютної різниці середньомісячної заробітної плати та обсягів роздрібної торгівлі з розрахунку на 1 особу становить 975,73 грн., а відносний 1.32.

Проаналізувавши показники офіційних заробітних плат та обсягів витрат у роздрібній торгівлі населенням у I кварталі 2013 року, можна зробити висновок, що офіційна заробітна плата не є основним джерелом прибутків в громадян України, адже вона не покриває навіть витрати у роздрібній торгівельній мережі. Значна частина коштів, які витрачає населення надходять з переказів заробітчан, отримуються у «конвертах» та обертаються на ринках, отримуються від нелегальних експортно-імпортних операцій, а також ринку сфери послуг. Звісно, що в таких умовах виконання бюджету досягти практично неможливо, адже роботодавці внаслідок недосконалості системи оподаткування та високих ставок на отримання прибутків у сферах трудової зайнятості та отримання прибутків змушені йти в тінь.