експорт

Аналіз міжнародної торгівлі між ЄС-28 та країнами Східного партнерства (географія, динаміка, структура) 2002-2013 рр.

Міжнародна торгівля товарами має вагоме значення для будь-якої країни світу, а окремі держави отримують левову частку доходів завдяки експорту товарів до інших країн. Ринок товарів та послуг країн ЄС є найбільшим за обсягами у світі, адже їхнє ВВП становить понад 20% від усіх товарів та послуг, які вироблені у світі.

За останнє десятиліття міжнародна торгівля товарами між країнами ЄС-28 та шістьма країнами Східного партнерства (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна), незважаючи на сильне зниження в 2009 році (до 42.6 млрд.євро...

Міжнародна торгівля пшеницею в 2009-2013 роках, роль України

Міжнародна торгівля є стратегічним напрямком розвитку будь-якої країни світу. Експорт товарів забезпечує надходження коштів до країни, а імпорт – потреби її мешканців. Найбільш важливими товарами для кожної держави є продукти харчування, а саме сільськогосподарська сировина, адже вони дають змогу забезпечити базові потреби населення.

В період екологічних колапсів, продовольчої кризи та зростання чисельності населення на планеті, першочерговим завданням кожної країни є забезпечення власного населення сільськогосподарською продукцією. Розвинені країни...

Міжнародна торгівля товарами - регіональний розріз

міжнародна торгівля

В розвиток серії досліджень присвячених міжнародній торгівлі представляємо Вашій увазі нашу наступну публікацію, метою якої є висвітлити участь різних господарських суб’єктів в процесі міжнародної торгівлі товарами за обсягами їхнього експорту та імпорту в розрізі областей України. У попередньому дослідженні був розглянутий аналогічний критерій за послугами (Обсяги експортно-імпортних операцій у сфері послуг за 2012 рік (регіональна структура)),...

Розподіл експорту-імпорту товарів за широкими економічними категоріями у 2012 році

Продовжуючи серію досліджень присвячених зовнішній торгівлі товарами, зупинимося на галузевій структурі експортно-імпортних операцій. В попередньому дослідженні нами було висвітлено географічну структуру експорту товарів серед країн світу, здійснених Україною в минулому році. Для того щоб скласти загальну картину про обсяги та структуру експорту та імпорту товарів використаємо класифікацію за широкими економічними категоріями, яка виражає основні групи галузей...

Географія експорту українських товарів у 2012 році

експорт

В попередніх дослідженнях нами було розкрито тему зовнішньої торгівлі послугами в Україні у 2012 році. Основний аналіз зосереджувався на географічній та галузевій структурах експортно-імпортних операцій. Після завершення дослідження сфери послуг, ми вирішили продовжити дану тему в структурі зовнішньої торгівлі товарами та розпочати наступну серію досліджень з географічної структури зовнішньої торгівлі в категорії експорту послуг.

У порівнянні з вартістю експорту послуг, яка становить 13 млрд. 527 млн. 575.9 тис.дол., на товари припадає на багато...

Обсяги експортно-імпортних операцій у сфері послуг за 2012 рік (регіональна структура)

В попередніх роботах нами було розкрито галузеву та географічну структуру експортно-імпортних операцій. На завершення серії експрес-досліджень зовнішньої торгівлі послугами нашої держави в минулому році - публікуємо дане дослідження, метою якого є виразити територіальну структуру розосередження капіталів, які прямують та надходять до України внаслідок проведення експортно-імпортних операцій у сфері послуг господарчими суб’єктами. Після проведеного дослідження

...

Структура зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік - експорт

трубопровідний транспорт

Галузева структура економіки будь-якої держави виражає галузі національного господарства у виробничій сфері та сфері надання послуг, визначається часткою кожної галузі у загальному валовому випуску, характеризуючи співвідношення між валовими випусками окремих галузей. Структура експорту з наданням послуг в Україні за частками кожної галузі є віддзеркаленням значущості кожної з галузей у формуванні ВНП (внутрішнього національного продукту). В попередніх роботах нами було розглянуто

...

Географічна структура експорту послуг в Україні за 2012 рік

експорт послуг

Міжнародна торгівля має надзвичайно важливе значення для розвитку економіки будь-якої країни світу. Наразі ми вирішили дослідити географічну структуру експорту послуг - за 2012 рік. Попередньо ми опублікували дослідження, яке стосувалося географічної структури імпорту України. В минулому році показник експорту послуг становив 13 млрд. 527 млн. 575.86 тис.дол., в порівнянні з 2011 він впав на 1.9%. До п’ятірки країн на яких припадає найбільший об’єм експорту послуг...

Розподіл обсягів імпорту товарів за видами їх транспортування у 2012 році

Лідируючі позиції в структурі імпорту в Україні належать перевезенню товарів автомобільними шляхами, сукупна вартість перевезень за цими категоріями становить 30169.2 млн. дол. (35.64%) від загального обсягу перевезення експортованих товарів за усіма видами транспорту. На наш погляд лідируючи позиції автомобільного транспорту в структурі імпорту пов’язані з тим, що основні потоки імпорту йдуть з країн Європи у вигляді повністю або частково готового товару. Друге місце серед обсягів вантажоперевезень які забезпечують надходження імпорту, виражених у
...

Розподіл обсягів експорту товарів за видами їх транспортування за 2012 рік

Лідируючі позиції, як в світі, так і в Україні належать перевезенню товарів морськими шляхами за допомогою морських суден. До даного методу перевезення входить чотири складові, серед яких: перевезення товарів морським судном, контейнером на морському судні, залізничним вагоном на морському судні та вантажному автомобілі на морському судні. Сукупна вартість перевезень за цими категоріями становить 32 725.6 млн. дол. та 48,36% від загального обсягу перевезення експортованих товарів за усіма видами транспорту. Нагадаємо, що в Україні діє 24 річкових та
...