народжуваність

Динаміка позашлюбної народжуваності у Європі за останніх 50 років

демографія

Впродовж розвитку демократичних цінностей, прав жінок та боротьби за рівність в усіх сферах життєдіяльності спільноти починаючи від сім'ї завершуючи великим бізнесом та верхніми щаблями влади, європейським жінкам за останні п'ятдесят років вдалося досягти серйозних зрушень, українські жінки в даному процесі не є винятком. Індикаторів росту рівня значущості жінок в суспільстві є чимало, та ми вирішили зупинитися на здатності, а головне бажанні жінок продовжити свій рід та виховувати дітей без чоловіків як практично так і офіційно,

...

Географія середнього віку в Україні

Показник середнього віку населення є вагомим демографічним критерієм, який безпосередньо залежить від двох основних факторів, серед яких природній приріст та тривалість життя населення. В нашій країні в результаті глибокої демографічної кризи(Динаміка чисельності сільського та міського населення протягом 2004 - 2013 років), яка триває й наданий

...

Географія позашлюбної народжуваності у Європейських країнах

народжуваність

Світові тенденції протягом останніх кількох десятиліть в питаннях існування інституту сім'ї прямують до поширення створення громадянських шлюбів, а також народження дітей поза шлюбом. В нашій державі дані процеси не є винятком про що зазначено в нашому попередньому дослідженні «Динаміка кількості народжених дітей поза шлюбом в Україні за

...

Динаміка кількості народжених дітей поза шлюбом в Україні за останнє двадцятиріччя

позашлюбна народжуваність

Після набуття незалежності нашою державою процеси, які мали місце як в економіці так і суспільстві суттєво змінили свій напрям розвитку, про що говорять купа статистичних даних. Одні в кращий бік, інші – в гірший, та сфера демографії за найбільш поширеними критеріями оцінки її стану – переважно в гірший, про що свідчить один з найважливіших показників - темпи скорочення населення, які Ви маєте змогу розглянути серед наших двох попередніх публікацій ...

Географія позашлюбної народжуваності в Україні

Питанню рівню народжуваності та природного приросту населення, інших демографічних показників - приділяється чимало уваги з боку суспільства. Та не дарма, адже дана сфера є віддзеркаленням значної кількості якісних критеріїв життя спільноти, серед яких: екологічний та економічний розвиток, рівень медичного забезпечення та ін. В даному дослідженні розглянемо географію народжуваності дітей поза шлюбом. На наш погляд цей показник є вагомим, адже він прямо свідчить про культурний розвиток тих чи інших регіонів, ставлення як чоловіків так

...

Аналіз народжуваності за віком матерів у 1990-2011 роках

Питання відтворення населення та його якості є одним з визначальних індикаторів розвитку будь-якої держави. З моменту набуття незалежності в Україні розпочався спад рівня народжуваності, який тривав ціле десятиліття, з 1991 по 2001 рік, чисельність новонароджених на 1 жінку репродуктивного віку протягом даного періоду зменшився майже вдвічі, з показника 1844 дитини на 1000 жінок до 1085 новонароджених діток. Лише після 2001

...

Чисельність дітей в дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць у 2012 році

дитсад

Дошкільна освіта має значний вплив на формування основ знань та виховання наймолодших громадян нашої держави. Після набуття Україною незалежності спостерігався спад народження, який тривав по 2001 рік (376.4 тис.новонароджених). За період зменшення чисельності вихованців у дитячих садках з початку 1995 року, значна частина приміщень не використовувалася й в подальшому була піддана реорганізації, перепрофілюванню чи продажу. З 2001 темпи...

Рівненщина – лідер серед регіонів України за рівнем приросту чисельності населення за січень 2013 року

Одним з проявів які свідчать про якість та рівень життя населення є демографічні показники, тому ми вирішили проаналізувати тенденції у даному напрямку розглядаючи останню інформацію оприлюднену Держкомстатом України що стосується показників природного руху населення за січень місяць 2013 року. Ситуація з демографічними показниками після здобуття Україною незалежності з року в рік помітно погіршувалася. Загальновідомо, що менш ніж за 20 років чисельність населення України зменшилася понад 6,5 млн. осіб, 52 114 400 осіб - 1994р. та 45 633 600 на кінець 2012 року. А які ж...

Карта Рівненської області за індексом природного руху населення, січень 2013р

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

Коефіцієнт народжуваності за січень 2013р

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту