викиди забруднюючих речовин

Аналіз викидів забруднюючих речовин у I півріччі 2013 року

Невід’ємним елементом сучасного промислового виробництва є значний антропогенний вплив на навколишнє середовище. При застарілих системах очищення викидів "брудного виробництва", його значних обсягів у добувній галузі, металургійній, хімічній промисловості та тепловій енергетиці, ставленні до природи власників та керівників підприємств, усім сферам географічної оболонки завдається значних екологічних збитків. Як результат, споживачами відходів виробництва стають прості громадяни, які проживають в ареалі...

Порушення у сфері навколишнього природного середовища за 2012 рік

Забруднення навколишнього серидовища

З метою задоволення всезростаючих потреб населення підвищуються обсяги виробництва різного роду товарів, розширюється господарське освоєння територій та природних ресурсів, інтенсифікується їхнє використання, що в свою чергу приводить до збільшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище та підвищення темпів його забруднення рештками чи відходами від виробництва. Найбільшими екологічними забруднювачами серед усіх галузей національного господарства є промисловість, а саме теплові електростанції та металургійні заводи. Виходячи з того, що підприємства які...

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2012 році

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2012 році

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферу в Рівненській області від стаціонарних джерел забруднення у 2012 році

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу Рівненщини від стаціонарних джерел забруднення у 2012 році

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...