сім'я

Соціальний захист сім'ї та дітей у 2012 році

соціальний захист

Майже щодня у стрічках інформаційних агентств можна зустріти новину про дітей-безхатьків, "мауглі" та сім'ї, що потрапивши у скруту, віддають дітей у притулки. І справа не лише в тому, що новини "почорніли". Соціальні проблеми, на які раніше вперто закривали очі, самі по собі не розв'язуються, а плодяться і, незважаючи на бажання чи небажання, виринають у нашому житті все частіше.

Раніше ми частково описали тематику соціальних проблем - показали стан сирітства в Україні,...

Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї в Україні у 2012 році

дитячі будинки сімейного тиру

Сирітство в нашій державі є вагомою соціальною проблемою, яку органи опіки та спільнота в силу можливостей намагаються вирішити. В Україні станом на початок 2013 загальна кількість дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування становила 92865 осіб. В попередніх публікаціях нами було досліджено загальний стан сирітства в Україні за критеріями чисельності сиріт, ...

Показники усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 2012 році

усиновлення

Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування є чи не найбільш соціально не захищеною верствою населення. Явище сирітства є проявленням цілої низки соціальних проблем, які стосуються перш за все інституту сім'ї, а також державної політики в області виховання сиріт, яку можна розподілити на два різні напрямки: утримання, забезпечення та виховання сиріт в дитячих будинках та підтримка будинків сімейного тупу, створення сприятливих умов для усиновлення та контролю за розвитком дитини у прийомній сім'ї. В попередній публікації ми проаналізували...

Зовнішня трудова міграція в Україні - регіональна структура

Дослідники історії визначають чотири хвилі міграції українського народу, починаючи з другої половини XIX століття до так званої «заробітчанської», яка розпочалася у 1990-х роках. Основними причинами усіх трьох перших були соціально-економічні та політичні причини, та природа останньої хвилі лежить лише в економічній площині. Після набуття незалежності Україною, відбулося розірвання міжгалузевих виробничих зв’язків основних промислових флагманів, в результаті чого

...

Динаміка кількості народжених дітей поза шлюбом в Україні за останнє двадцятиріччя

позашлюбна народжуваність

Після набуття незалежності нашою державою процеси, які мали місце як в економіці так і суспільстві суттєво змінили свій напрям розвитку, про що говорять купа статистичних даних. Одні в кращий бік, інші – в гірший, та сфера демографії за найбільш поширеними критеріями оцінки її стану – переважно в гірший, про що свідчить один з найважливіших показників - темпи скорочення населення, які Ви маєте змогу розглянути серед наших двох попередніх публікацій ...

Географія позашлюбної народжуваності в Україні

Питанню рівню народжуваності та природного приросту населення, інших демографічних показників - приділяється чимало уваги з боку суспільства. Та не дарма, адже дана сфера є віддзеркаленням значної кількості якісних критеріїв життя спільноти, серед яких: екологічний та економічний розвиток, рівень медичного забезпечення та ін. В даному дослідженні розглянемо географію народжуваності дітей поза шлюбом. На наш погляд цей показник є вагомим, адже він прямо свідчить про культурний розвиток тих чи інших регіонів, ставлення як чоловіків так

...

Аналіз народжуваності за віком матерів у 1990-2011 роках

Питання відтворення населення та його якості є одним з визначальних індикаторів розвитку будь-якої держави. З моменту набуття незалежності в Україні розпочався спад рівня народжуваності, який тривав ціле десятиліття, з 1991 по 2001 рік, чисельність новонароджених на 1 жінку репродуктивного віку протягом даного періоду зменшився майже вдвічі, з показника 1844 дитини на 1000 жінок до 1085 новонароджених діток. Лише після 2001

...

Динаміка створення та розпаду сімей в Україні за останнє двадцятиріччя

Проблематика міцності сімей завжди залишала значний відбиток на соціальному-економічному та культурному розвитку будь-якого народу. Таки вирази, як щаслива родина – багата країна, з сім'ї починається добробут держави, любов до батьківщини починається з сім'ї, добре є знайомими для усіх нас! Адже сильна сім'я, як суспільний інститут є величезною мотивацією до розвитку кожного з членів подружжя, запорукою виховання здорового покоління нащадків, збереження культурних цінностей та стабільного економічного розвитку. В українській

...