заробітна плата

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності та регіонами в Україні

Заробітна плата за видами економічної зайнятості та географією має суттєві відмінності, які формуються в основному ринковими чинниками. Разом з тим, значна чаcтина громадян нашої країни працюючи в державному секторі, виробничих організаціях державної форми власності, управлінських органах, бюджетних організаціях сфери послуг – отримують винагороду за працю згідно ряду нормативних документів, що регулюють нарахування.

Отримані кошти в якості оплати праці є основним джерелом для задоволення власних потреб працівників та їхніх сімей. Також вагома...

Мінімальна заробітна плата серед країн світу та в Україні (динаміка та географія 2005-2015 рр)

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Встановлюється мінімальна заробітна плата, згідно Закону "Про держбюджет" на відповідний рік, за поданням Кабміну (...

Порівняльна характеристика заробітних плат та пенсій в Україні у 2005-2013 роках

Для підтримки ознак соціальної справедливості в суспільстві держава має регулювати рівень заробітної плати та пенсії. В Україні мінімальний розмір оплати праці та пенсій відіграє роль соціального стандарту, який явно занижений державою, проте обов’язковість якого забезпечується законом.

Найнижчий поріг оплати праці регульований мінімальною заробітною платою, яка являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником роботу протягом місяці, обсяг якої на даний момент становить...

Порівняльна характеристика заробітної плати та обсягів роздрібної торгівлі (на 1 особу) у I кварталі 2013 року

заробітна плата

В попередніх публікаціях ми розглянули рівень заробітної плати та обсяги роздрібного товарообороту на 1 особу серед областей України. Зіставивши числові показники даних критеріїв, нами було встановлено, що офіційні показники витрат населення значно вищі ніж офіційні доходи, в результаті чого, ми вирішили розрахувати абсолютну та відносну...

Порівняльна характеристика ВВП на душу населення в ЄС та Україні

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності у сфері матеріального і нематеріального виробництва. До тижня Європи в Україні ми вирішили представити наше наступне дослідження саме за даним показником, адже він як найкраще виражає рівень розвитку економіки країн світу та часто використовується як індикатор рівня добробуту країн, альтернативним йому показником добробуту є

...

Оборот роздрібної торгівлі за січень-березень 2013 року

роздрібна торгівля
Кількість коштів, які витрачає населення на задоволення власних потреб в певній мірі є індикатором економічного розвитку. Про даний показник в статистичному вимірі свідчать експрес-звіти Держкомстату, в яких відповідні показники зазначені як оборот роздрібної торгівлі. В нашій державі за січень-березень 2013р. даний показник у грошовому еквіваленті становив 184,9 млрд.грн., в перерахунку на одного громадянина нашої держави – 4055 грн., що у порівнянних цінах на 13,4% більше обсягу січня-березня 2012р. Обсяги обороту роздрібної торгівлі на 1 мешканця
...

Середньомісячна заробітна плата за січень-березень 2013 року

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 квітня 2013 року

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...