Структура населення за окремими віковими групами в Україні

вікові групи

В розвиток попереднього публікації «Географія середнього віку в Україні» ми вирішили дослідити вікову структуру населення за трьома основними категоріями: дитинство (0 - 14 років), середній-працездатний (15 - 65) та похилий вік (65 і більше). Адже числове значення середнього віку є результуючим середньозваженим від вікової структури населення, яка поділяється на 3 основні категорії зазначених вище. В Україні впродовж останніх 20 років спостерігаються чіткі тенденції до старіння нації, природою яких на відміну від розвинених країн світу є не зростання тривалості життя, а скорочення чисельності населення в результаті глибокої демографічної кризи(Динаміка чисельності сільського та міського населення протягом 2004 - 2013 років). На жаль в майбутньому, негативні демографічні процеси будуть лише поглиблюватися. За даними Світового банку – до 2025 року, Україна матиме найбільше відносне зменшення населення серед усіх пострадянських країн. Наша держава вирішила боротися з цим явищем шляхом стимулювання до народження двох і більше дітей за рахунок підвищення обсягів соціальних виплат при народженні (Аналіз народжуваності за віком матерів у 1990-2011 роках).

З числа усіх областей України лише кілька західних демонструють позитивні демографічні процеси. На масиві тематичних карт що зображений нижче, в нас є змога ознайомитися з віковою структурою населення за трьома категоріями, лідерами серед яких є: дитинство до 0-15 років – Рівненська, з показником 20.8%; у середній - працездатний вік 15-65 років – м.Київ, показник 74.0%; похилий вік більше 65 років, Чернігівська – 18.8%. Примітним також є те, що регіони які межують з Російською Федерацією за критерієм частки населення до 15 років входять в категорію з найменшими відносними показниками - до 14 % від числа постійного населення, найменший з яких у Луганській області - 13.0%.


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Державної служби статистики Українистаном на 01.01.2012