Географія середнього віку в Україні

Показник середнього віку населення є вагомим демографічним критерієм, який безпосередньо залежить від двох основних факторів, серед яких природній приріст та тривалість життя населення. В нашій країні в результаті глибокої демографічної кризи(Динаміка чисельності сільського та міського населення протягом 2004 - 2013 років), яка триває й наданий час - показники середнього віку населення постійно збільшувалися, в результаті стрімкого падіння рівня народжуваності до 2005 року. Дане явище демографи кваліфікують, як процес старіння нації – збільшення частки мешканців похилого віку. Домінуючим чинником даного явища в Україні є не зростання тривалості життя населення, а переважання показників смертності над народжуваністю, хоча в Європейських країнах саме перший чинник є визначальним. В регіональній віковій структурі населення ми представили показники середнього віку населення загалом та за статевою структурою (середній вік чоловіків та жінок), станом на 01.01.2012. Географія середнього віку є віддзеркаленням природного руху населення в Україні, який ми досліджували в попередній публікації(Динаміка чисельності населення України протягом 2004-2012 років).

Як ми бачимо з масиву карт що наведені нижче, на Заході середній вік в порівнянні зі Сходом та Північчю держави менше орієнтовно на 5 років. Наймолодшими областями є Закарпатська та Рівненська з показниками середнього віку – 36.5 років та 36.8 років, а найвищий середній вік населення у Чернігівській та Донецькій областях з показниками 42.9 та 42.2 років відповідно. Щодо вікової структури чоловіків та жінок, то природнім є те що середній вік жінок на 5.2 років в середньому більший ніж чоловіків, адже тривалість життя жінок в нашій країні майже на 10 років більша ніж чоловіків. Найменша різниця у середньому віці серед чоловіків та жінок у Закарпатській області - 3,9 роки, а найбільша у Чернігівській - 6.4 років.


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Державної служби статистики України