Динаміка позашлюбної народжуваності у Європі за останніх 50 років

демографія

Впродовж розвитку демократичних цінностей, прав жінок та боротьби за рівність в усіх сферах життєдіяльності спільноти починаючи від сім'ї завершуючи великим бізнесом та верхніми щаблями влади, європейським жінкам за останні п'ятдесят років вдалося досягти серйозних зрушень, українські жінки в даному процесі не є винятком. Індикаторів росту рівня значущості жінок в суспільстві є чимало, та ми вирішили зупинитися на здатності, а головне бажанні жінок продовжити свій рід та виховувати дітей без чоловіків як практично так і офіційно, адже чимала частка, як жінок так і чоловіків маючи громадянський шлюб не поспішають офіційно реєструвати свої відносини. І на наш погляд цей критерій є справді вагомим, адже дозволити собі виховати дитину, або ж кілька дітей самотужки може справді не кожен, також даний критерій охоплює населення в цілому і свідчить про низку процесів, явищ та тенденцій, як в культурній так і економічній сферах.

Для оцінки динаміки позашлюбної народжуваності розглянемо діаграму, що розташована нижче, на якій зображені рівні позашлюбної народжуваності серед європейських країн протягом останніх 50 років. Як бачимо на 1960 рік дана тенденція не була поширена в європейських країнах та в середньому становила 5-8%, окрім Ісландії де в той час показник сягав 25%. Протягом 1960-1970 рр. з європейських держав, лише Швеція зробила стрибок за часткою народжених дітей поза шлюбом на 7.6% до 18.9%, також в Ісландії даний показник зріс майже до 30%, значної динаміки до збільшення в європейських країнах за дане десятиріччя не було.


Графік побудований за даними Eurostat

У 1970-1980 роках Швеція ще сильніше показала ріст частки народжених поза шлюбом наздогнавши Ісландію, збільшивши даний показник лише за одне десятиліття більш ніж вдвічі майже до 40%, з показником(39.7%). Протягом цього десятиріччя починають відчутно збільшуватися показники в основних європейських країнах (Англії, Франції, Німеччині) – орієнтовно на 4%, що у відносному плані (до 1970 р.) було сильно помітним. За наступне десятиріччя 1980-1990 роки сильно збільшили показник дві великі європейські держави: Англія – на 16.4% з 11.5% до 27.9%, ніж на початок та Франція – на 19.5% з 11.4% до 30.9%, що в свою чергу більш ніж у 2,5 разів та майже в 3 рази відповідно, перевищувало показники на кінець десятиліття в порівнянні з його початком. Також значний стрибок за даний проміжок часу зробили Нідерланди з 4.1% до 11.2%, більш ніж у 2,5 рази.

1990-2000 роки були переломними у Латвії, яка орієнтовно у 2,5 рази збільшила показники позашлюбної народжуваності з 16.9% до 40.3%, а Болгарія взагалі зробила рекордний стрибок з 12.4% до 38.4%, тобто показник позашлюбної народжуваності в цій державі лише за 1 десятиліття зріс на 26%, в порівнянні з показником на початок десятиліття – більш ніж втричі, що в свою чергу стало абсолютним рекордом серед усіх країн членів ЄС за усі 50 років проведеного аналізу! На наш погляд такі високі стрибки цих двох пострадянських країн зумовлені тим, що вони були до 1990 року під впливом колишнього Радянського Союзу, Латвія – у складі, а Болгарію називали 16-тою республікою. В нашій державі протягом цього десятиріччя також спостерігалися процеси росту від 11.2 % до 17.3%, тобто більш ніж в 1,5 рази.

Наступне десятиліття 2000-2009 роки виражало сильні темпи збільшення частки народжених поза шлюбом у Нідерландах + 18.4%, Болгарії + 15.3%, Франції + 10.4%, Німмеччина + 9.3%, в той час як ріст показників за даними критеріями в переважній більшості країн зупинилися або ж не були значними. Географію народжених поза шлюбом в Європі у Вас є змога переглянути в дослідженні, що було опубліковано напередодні - Географія позашлюбної народжуваності у Європейських країнах.

Що стосується 2009-2011 років, то ми бачимо, що процеси до збільшення частки народжених у всіх країнах стабілізувалися і на 2011 рік за числовим показником становлять майже так само як на 2009 рік не залежно від % народжених, рекордний показник якого належить Ісландії – 65.0%, перша група країн виразила майже один і той самий показник – 55%, серед яких(Швеція, Франція Болгарія). Друга група об'єднує країни з показником орієнтовно 45%, серед яких: Англія, Латвія та Нідерланди, а Німеччина виражає найменший показник серед великих європейських країн – 33.9%. Греція демонструє мінімальний показник – 7.4%, за останні 50 років абсолютно не торкнулася цієї європейської країни так звана революція народжених поза шлюбом. Щодо нашої держави, то демонструючи показник 21.9%, що змінився менше ніж на 1% за останні 2 роки(Динаміка кількості народжених дітей поза шлюбом в Україні за останнє двадцятиріччя), то можна припустити що динаміка процесів за даним критерієм не буде змінюватися, хоча в деяких регіонах нашої держави дані показники можуть в майбутньому зростати (Географія позашлюбної народжуваності в Україні).

Дослідивши структуру та динаміку народжених поза шлюбом за останні 50 років – можна зробити висновок, що на розвиток даного процесу впливають три основні фактори: перший – соціально-економічний розвиток держави та розміри соціальних виплат при народженні та вихованні дітей поза шлюбом; другий – бажання сучасної жінки бути самостійною разом з сильним природнім поривом до набуття материнства; третій – вплив культури, яка в масах не засуджує інститут громадянського шлюбу. Четвертим вагомим фактором на наш погляд є церква та релігія, її ставлення до класичного інституту сім'ї та пропаганди шлюбу «перед Богом», як бачимо Греція тому є найкращим прикладом, в доказ впливу релігії на динаміку даного явища подаємо показник Туреччини, який станом станом на 2011 рік взагалі був рівний 2.6%. Зважаючи на досліджену динаміку позашлюбної народжуваності у Європі за останніх 50 років, можна зробити висновок, що в цій частині світу інститут сім'ї поволі втрачає свою значущість в суспільстві.