Аналіз народжуваності за віком матерів у 1990-2011 роках

Питання відтворення населення та його якості є одним з визначальних індикаторів розвитку будь-якої держави. З моменту набуття незалежності в Україні розпочався спад рівня народжуваності, який тривав ціле десятиліття, з 1991 по 2001 рік, чисельність новонароджених на 1 жінку репродуктивного віку протягом даного періоду зменшився майже вдвічі, з показника 1844 дитини на 1000 жінок до 1085 новонароджених діток. Лише після 2001 року вдалося стабілізувати темпи падіння та до 2008 року підняти рівень народжуваності до рівня майже трьох новонароджених діток на 2 жінок фертильного віку. Суттєвий підйом спостерігався у 2006-2008 роках, що в свою чергу було зумовлено початком надання соціальних виплат матерям по народженню дітей у 2005 році. Зазначимо, що суттєвий підйом матеріальних виплат відбувся з 01.04.2005 р. – 8497 грн., а напередодні з 01.01.2005 р. розмір виплат становив 1500 грн. Виплати проводилися по 3 400 грн. одноразово, решта – протягом наступних 12 місяців рівними частинами. На даний час рівень виплат на 1-шу дитину становить 29 160 грн., другу 58 320 грн., третю 116 640 грн. Таким чином держава стимулює сім'ї до народження двох і більше дітей.

Щодо вікової структури народження діток матерями, то впродовж останніх 20 років спостерігається чітка тенденція до «старіння материнства», про що також свідчить середній вік перших народжень, який становив з початку 2000 року 22 роки а у 2008 – майже 25 років. Вперше у 2006 році показники числа матерів які народжують у віці 30-35 років перевищив показник числа матерів, які народжують у віці 15-19 років, двадцять років назад відношення даних показників було 2:3 , а у 2011 році кардинально змінилося до 2:1. Також в 2011 році кількість матерів вікової категорії що народжують у віці 25-29 років зрівнялася з кількістю матерів що народжують у віці 20-24 років, а 20 років назад дані показники цих двох вікових груп різнилися майже вдвічі (див.графік).


* - включено число народжених у матерів до 15 років
** - включено число народжених у матерів старше 49 років

Зростання народжуваності в останні роки пов’язане як із реалізацією відкладених у 1990-ті роки перших народжень, на які не наважувалися батьки в силу глибокої економічної кризи, а також зі збільшенням частки других і вищих за черговістю народжень. Введення соціальних виплат при народженні починаючи з 2005 року мали значний позитивний ефект, який більше виразився у сільській місцевості. Даний прояв різниці міста і села зумовлено традиційно вищою народжуваністю сільських жінок, а також майновим розшаруванням українського суспільства, що зумовлює більшу значущість грошової допомоги саме для сільських мешканців а ніж для міських.

За матеріалами Державної служби статистики України