Структура та географія летальних випадків від зовнішніх причин у 2012 році

Демографічні показники є індикаторами цілого ряду критеріїв, які характеризують життя суспільства в цілому. В попередніх публікаціях нами було розглянуто чимало вагомих суспільних процесів, які стосувалися демографії, серед яких: природній рух населення, динаміка створення та розпаду сімей, аналіз народжуваності за віком матерів, динаміка позашлюбної народжуваності, структура населення за віковими категоріями, аналіз зникнення українських сіл, тощо. В даній публікації ми вирішили показати структуру летальних випадків від зовнішніх причин, природні причини були проаналізовані у попередній публікації – демографія: сумна статистика. У 2012 році число новонароджених становило 341599 осіб, померлих 411787, відповідно природній приріст становив (-70188) осіб, тобто на більш ніж 70 тис. скоротилося населення України.

Демографи виокремлюють дві основні категорії летальних випадків до яких відносяться природні та зовнішні. Структура летальних випадків від зовнішніх причин включає в себе 15 категорій за якими у минулому році пішло з життя 39862 осіб. Як бачимо найбільшими категоріями летальних випадків на яких припадає майже 50% усіх випадків, являються: навмисне самоушкодження – 9049 (22.70%); випадки ушкодження з невизначеним наміром – 5886 (14.77%); випадки отруєння та дії алкоголю – 4053 (10.17%). Назви та числові показники летальних випадків за категоріями зображені на наступній інтерактивній діаграмі.


За матеріалами Держкомстату України

Розглянувши дану діаграму, ми пересвідчуємося, що половина летальних випадків спричинених зовнішніми причинами мають безглуздий характер, їх можливо було б уникнути, як би особи що мали до даних подій відношення дотримувалися б норм законів та суспільної моралі.

Географія летальних випадків від зовнішніх причин у 2012 році за попередньо розглянутою структурою зображена на наступному масиві тематичних карт.


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Держстату України