Динаміка кількості народжених дітей поза шлюбом в Україні за останнє двадцятиріччя

позашлюбна народжуваність

Після набуття незалежності нашою державою процеси, які мали місце як в економіці так і суспільстві суттєво змінили свій напрям розвитку, про що говорять купа статистичних даних. Одні в кращий бік, інші – в гірший, та сфера демографії за найбільш поширеними критеріями оцінки її стану – переважно в гірший, про що свідчить один з найважливіших показників - темпи скорочення населення, які Ви маєте змогу розглянути серед наших двох попередніх публікацій Динаміка чисельності сільського та міського населення протягом 2004 - 2013 років та Динаміка чисельності населення України протягом 2004-2012 років. Народження нових маленьких українців є основним чинником який може змінити ситуацію що склалася з відтоком за кордон наших громадян на краще, адже є очевидним, що на кращу якість мігрантів до України, ніж ті що її покинули нам чекати не варто. Тому інститут сім'ї, як осередок культури та запоруки виховання поколінь в цьому процесі відіграє визначальну роль. Виходячи з цього ми вирішили дослідити кількість діток, які народжені жінками у шлюбі та поза шлюбом.

Як бачимо з графіка, який наведений нижче, за останнє двадцятиріччя в Україні відносний показник кількості народжених дітей поза шлюбом збільшилася в двічі з показника 11.2% у 1990 році до 21.9% у 2011 році. Виходячи з стабілізації відносного рівня народжених дітей поза шлюбом протягом 2010-2011 років, та оцінки динаміки протягом останніх 20 років, можна зробити висновок, що даний показник в найближчі роки почне помітно зростати. Що до кількості новонароджених загалом, то ми бачимо як протягом 1990-2001 років їхня кількість невпинно скорочувалася, з 657.4 тис. до 376.4 тис. осіб. Та за останнє десятиліття демографічну яму вдалося подолати і у 2011 році кількість новонароджених сягнула 502.6 тис. осіб.


За матеріалами Державної служби статистики України

Виходячи з динаміки кількості новонароджених поза шлюбом, більше 100 тис. дітей які з’являються на світ в нашій державі майже приречені на життя в не повній сім'ї. А загальний природній приріст населення з часів глибокої демографічної кризи, в значній мірі був забезпечений за рахунок матерів які наважилися виховувати власних дітей самостійно! Основними причинами підвищення рівня народжених поза шлюбом за останнє двадцятиріччя не зважаючи на важке соціально-економічне становище на наш погляд є культурний, моральний рівень розвитку молоді, поширеність громадянських шлюбів, не бажання створення сім'ї – з одного боку, а з іншого – бажання та природній потяг жінок до материнства на фоні доволі поширеної байдужості до цього почуття(батьківства) у чоловіків.