Порівняльна характеристика заробітних плат та пенсій в Україні у 2005-2013 роках

Для підтримки ознак соціальної справедливості в суспільстві держава має регулювати рівень заробітної плати та пенсії. В Україні мінімальний розмір оплати праці та пенсій відіграє роль соціального стандарту, який явно занижений державою, проте обов’язковість якого забезпечується законом.

Найнижчий поріг оплати праці регульований мінімальною заробітною платою, яка являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником роботу протягом місяці, обсяг якої на даний момент становить 1147 грн., а з грудня 2013 буде рівний 1218 грн. Мінімальна заробітна плата є одним з важливих важелів соціального захисту працюючих, виходячи з її розміру визначають розмір пенсії за віком, стипендії, допомоги у зв'язку з безробіттям, у зв'язку з доглядом за дитиною, виплати за лікарняними листками тощо.

Впродовж всієї вітчизняної історії відносин робітників та роботодавців розмір мінімальної оплати праці рівнявся не до реальної цінності праці, а до встановленого рівня прожиткового мінімуму, який є вартісною величиною достатньою для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я. Прожитковий мінімум має забезпечити мінімальний набір продуктів харчування та непродовольчих товарів і послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. В наш час законодавці визначили ціну цих матеріальних благ на рівні 1108 грн., а для працюючих 1147 грн.

Мінімальна пенсія також являється державною соціальною гарантією, яка належить тим, хто вийшов на пенсію за віком, а також у зв'язку з втратою годувальника на одного утриманця. В наш час її розмір становить 894 грн., а з 01 грудня 2013 буде рівний 949 грн.

Середньостатистичні показники рівня пенсій в незначній мірі є вищими, а заробітних плат та пенсій держслужбовців є вищими суттєво. Для ознайомлення з динамікою досліджуваних критеріїв розглянемо наступну інтерактивну діаграму.


Динаміка показників (мінімальних та середніх) заробітної плати та пенсій в 2005-2013 рр.


За матеріалами Держстату України

Середньостатистичні показники рівня пенсій в незначній мірі є вищими та становлять 1470.7 грн., а заробітних плат – 3000 тис. та пенсій держслужбовців – 3102.92 грн. (2012 р.) є вищими суттєво. Як бачимо саме остання категорія займає лідируючі позиції серед досліджуваних показників. В порівнянні з 2005 роком найбільшого відносного росту зазнали показники середніх зарплат та середні пенсій, орієнтовно в 4,5 разів, а найменшого – пенсії держслужбовців та рівні прожиткового мінімуму в 2,5 разів. Отримана динаміка свідчить про певні позитивні зміни в середніх значеннях пенсій та заробітних плат, а мінімальні їхні значення рівні прожиткового мінімуму все ж таки збільшуються дуже повільно. Також варто зазначити те що, найбільша масова частка осіб, які отримують пенсії зазвичай тяжіє до мінімальних показників, а великі значення пенсій, що отримують держслужбовці, забезпечують ріст середньостатистичних показників, аналогічна ситуація і у виплаті заробітних плат. Негативним проявом є пряма відповідність впродовж останніх чотирьох років ) розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму не відрізняються ні на гривню, у 2010 році – 869грн., 2011 – 941, 2012 – 1073, а в 2013 – 1147 грн.


Географія показників мінімальних заробітних плат у ЄС в першому півріччі 2013 р.


За матеріалами Eurostat

З наведених показників, бачимо що мінімальна заробітна плата серед країн ЄС найвища у Люксембурзі - 1874.19, а найнижча у Румунії - 157.26, в нашій країні мінімальний розмір становить - 104.7 євро.

Рівень мінімальних заробітних плат та пенсій є значущим показником підтримки найменш захищених верств населення, який до даного часу лежить за межею рівня прожиткового мінімуму, що не відповідає здатності населення до забезпечення власного життя та здоров’я. Рівність показників мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму по 1147 грн., перевищення прожиткового мінімуму (загального), який становить 1108 грн. над мінімальною пенсією – 894 грн., свідчить що мінімальні соціальні стандарти, які скоріше відповідають теорії ніж реаліям, не є досяжними для широких мас населення.


Коментарі

Зображення користувача Гість.
Давно искал такую информацию,спасибо)