прожитковий мінімум

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності та регіонами в Україні

Заробітна плата за видами економічної зайнятості та географією має суттєві відмінності, які формуються в основному ринковими чинниками. Разом з тим, значна чаcтина громадян нашої країни працюючи в державному секторі, виробничих організаціях державної форми власності, управлінських органах, бюджетних організаціях сфери послуг – отримують винагороду за працю згідно ряду нормативних документів, що регулюють нарахування.

Отримані кошти в якості оплати праці є основним джерелом для задоволення власних потреб працівників та їхніх сімей. Також вагома...

Порівняльна характеристика заробітних плат та пенсій в Україні у 2005-2013 роках

Для підтримки ознак соціальної справедливості в суспільстві держава має регулювати рівень заробітної плати та пенсії. В Україні мінімальний розмір оплати праці та пенсій відіграє роль соціального стандарту, який явно занижений державою, проте обов’язковість якого забезпечується законом.

Найнижчий поріг оплати праці регульований мінімальною заробітною платою, яка являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником роботу протягом місяці, обсяг якої на даний момент становить...