Економіка

Аналіз роздрібного товарообороту продовольчої групи за І квартал 2013 року в Україні

товарооборот

Споживчий ринок товарів та послуг є рушійною силою виробництва та економіки загалом. Саме попит на той чи інший вид товару формує його пропозицію, яка виражається в ціні та обсягах виробництва. У сучасній торгівлі з метою отримання максимального прибутку до просування товарів на ринок долучений чималий штат працівників компаній, які присутні на ринку товарів та послуг, і чим виробництво рентабельніше, тим сильніше його продукцію намагаються реалізувати маркетологи за допомогою реклами, знижок, акцій тощо. Тому ми вирішили проаналізувати показники продажів продовольчих...

Динаміка будівництва в Україні у 2011-2013 роках

будівництво

Не зважаючи на досить не високу частку будівництва у доданій вартості ВВП України за 2012 рік та на початку 2013 року, який становив від 2,2 до 3,1%, будівельній галузі належить значна роль в структурі формування внутрішнього валового продукту, адже її робота тісно пов’язана з іншими галузями національного господарства. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна обґрунтувати тим, що капітальне будівництво створює значну кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства, адже з розвитком будівельної галузі розвиваються:...

Аналіз обсягів виробництва товарів за індексом промислової продукції у 2011-2013 роках

В попередній статті нами було розглянуто динаміку обсягів виробництва у 2013 ріці, за критерієм оцінки індексів виробництва промислової продукції серед основної групи товарів та в розрізі регіонів. Протягом усіх календарних місяців індекси виробництва промислової продукції відповідно до розглянутих часових проміжків мали значення менше 100%, тобто свідчили про спадання обсягів виробництва товарів. Також примітним є те, що в переважній...

Динаміка обсягів виробництва за індексом промислової продукції у 2013 році

Розвиток економіки будь-якої країни характеризують макроекономічні показники, які визначають закономірності функціонування національної економіки. До основних критеріїв оцінки рівня економічно розвитку належать показники внутрішнього національно продукту(внутрішнього валового продукту), рівня інфляції, руху іноземних інвестицій, обсягів бюджету, платіжного балансу, і т.д. Сьогодні ми дамо оцінку одному з одному з визначальних критеріїв економічного розвитку – рівню та динаміці обсягів виробництва, адже внаслідок його показників формуються усі інші значення макроекономічних...

Міжнародна торгівля товарами - регіональний розріз

міжнародна торгівля

В розвиток серії досліджень присвячених міжнародній торгівлі представляємо Вашій увазі нашу наступну публікацію, метою якої є висвітлити участь різних господарських суб’єктів в процесі міжнародної торгівлі товарами за обсягами їхнього експорту та імпорту в розрізі областей України. У попередньому дослідженні був розглянутий аналогічний критерій за послугами (Обсяги експортно-імпортних операцій у сфері послуг за 2012 рік (регіональна структура)),...

Географічна структура імпорту товарів за 2012 рік

Продовжуючи тематику зовнішньої торгівлі послугами України у 2012 році, зупинимося на аналізі територіальної структури імпорту товарів серед країн світу до нашої держави. В попередній публікації нами було досліджено інший бік даного питання - географію експорту українських товарів, яка виражала обсяги продажів вітчизняних товарів до іноземних країн та...

Розподіл експорту-імпорту товарів за широкими економічними категоріями у 2012 році

Продовжуючи серію досліджень присвячених зовнішній торгівлі товарами, зупинимося на галузевій структурі експортно-імпортних операцій. В попередньому дослідженні нами було висвітлено географічну структуру експорту товарів серед країн світу, здійснених Україною в минулому році. Для того щоб скласти загальну картину про обсяги та структуру експорту та імпорту товарів використаємо класифікацію за широкими економічними категоріями, яка виражає основні групи галузей...

Географія експорту українських товарів у 2012 році

експорт

В попередніх дослідженнях нами було розкрито тему зовнішньої торгівлі послугами в Україні у 2012 році. Основний аналіз зосереджувався на географічній та галузевій структурах експортно-імпортних операцій. Після завершення дослідження сфери послуг, ми вирішили продовжити дану тему в структурі зовнішньої торгівлі товарами та розпочати наступну серію досліджень з географічної структури зовнішньої торгівлі в категорії експорту послуг.

У порівнянні з вартістю експорту послуг, яка становить 13 млрд. 527 млн. 575.9 тис.дол., на товари припадає на багато...

Обсяги експортно-імпортних операцій у сфері послуг за 2012 рік (регіональна структура)

В попередніх роботах нами було розкрито галузеву та географічну структуру експортно-імпортних операцій. На завершення серії експрес-досліджень зовнішньої торгівлі послугами нашої держави в минулому році - публікуємо дане дослідження, метою якого є виразити територіальну структуру розосередження капіталів, які прямують та надходять до України внаслідок проведення експортно-імпортних операцій у сфері послуг господарчими суб’єктами. Після проведеного дослідження

...

Структура зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік - експорт

трубопровідний транспорт

Галузева структура економіки будь-якої держави виражає галузі національного господарства у виробничій сфері та сфері надання послуг, визначається часткою кожної галузі у загальному валовому випуску, характеризуючи співвідношення між валовими випусками окремих галузей. Структура експорту з наданням послуг в Україні за частками кожної галузі є віддзеркаленням значущості кожної з галузей у формуванні ВНП (внутрішнього національного продукту). В попередніх роботах нами було розглянуто

...

Сторінки