Обсяги експортно-імпортних операцій у сфері послуг за 2012 рік (регіональна структура)

В попередніх роботах нами було розкрито галузеву та географічну структуру експортно-імпортних операцій. На завершення серії експрес-досліджень зовнішньої торгівлі послугами нашої держави в минулому році - публікуємо дане дослідження, метою якого є виразити територіальну структуру розосередження капіталів, які прямують та надходять до України внаслідок проведення експортно-імпортних операцій у сфері послуг господарчими суб’єктами. Після проведеного дослідження міжнародної торгівлі послугами за галузевою структурою (імпорту та експорту), а також географічною структурою (імпорту та експорту), доцільним є проаналізувати обсяги послуг виражених в грошовому еквіваленті, які освоїли вітчизняні підприємства в розрізі областей. В минулому році обсяг експорту склав 13 млрд. 527,6 млн.дол. і по відношенню до відповідного періоду минулого року складав 98,1%, обсяг імпорту становив 6 млрд. 706,3 млн.дол. і зріс на 7,6%, відповідно позитивне сальдо становило 6 млрд. 821,3 млн.дол. Для детального розгляду обсягів та ваги кожного регіону у сфері зовнішньої торгівлі, розглянемо масив карт що зображений нижче.

З тематичних карт добре видно, що господарчі суб’єкти нашої столиці займають панівне становище, як в експорті – 3 млрд. 597 млн. 056.4 тис.дол., так і в імпорті послуг – 2 млрд. 578 млн. 106.3 тис.дол. До п’ятірки лідерів в міжнародній торгівлі окрім м.Київ також належать Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області, при чому їхні частки разом узяті менші ніж припадає на м.Київ, а в 14 областях України дані показники менше 1% від загального обсягу експортно-імпортних операцій, виражених в грошовому еквіваленті. Також варто зазначити, що відсотки які закріплені за областями на тематичній карті розраховані відповідно до територіально-розподілених коштів отриманих та спрямованих в процесі проведення експортно-імпортних операцій, адже не розподіленими за регіонами серед експорту та імпорту послуг залишаються по 4 млрд. 943 млн. 980 тис.дол. та 1 млрд. 322 млн. 261 тис.дол. відповідно, що за відносним показником становить (36.55%) та (19.72%).


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Державної служби статистики України

Розглянувши географічну структуру розподілу обсягів експортно-імпортних операцій серед областей України (виражених в грошовому еквіваленті), зважаючи на значні частки не розподілених обсягів експорту та імпорту, можна зробити висновок про наступне. Окрім м.Київ та Одеської області в експорті, а Донецької – в імпорті, господарчі суб’єкти інших областей не мають значного впливу в даній сфері, адже лідерство в структурі експортно-імпортних операціях належить національним операторам та компаніям, які займають значну частку на ринку відповідних галузей національного господарства, володіють налагодженими зв’язками з іноземними партнерами та зареєстровані зазвичай в столиці.

З лідерами серед країн та галузей в структурі експортно-імпортних операцій Ви маєте змогу ознайомитися в наших чотирьох попередніх публікаціях, посилання на які розміщено вище.