Динаміка обсягів виробництва за індексом промислової продукції у 2013 році

Розвиток економіки будь-якої країни характеризують макроекономічні показники, які визначають закономірності функціонування національної економіки. До основних критеріїв оцінки рівня економічно розвитку належать показники внутрішнього національно продукту(внутрішнього валового продукту), рівня інфляції, руху іноземних інвестицій, обсягів бюджету, платіжного балансу, і т.д. Сьогодні ми дамо оцінку одному з одному з визначальних критеріїв економічного розвитку – рівню та динаміці обсягів виробництва, адже внаслідок його показників формуються усі інші значення макроекономічних критеріїв.

Промисловість є ядром виробництва, вона тісно пов'язана міжгалузевими зв'язками з усіма іншими галузями та в значній мірі впливає на подальшу їхню роботу. В Україні на дану виробничу сферу припадає близько 26% ВВП (2012р.), у промисловості працює близько 18% зайнятого населення України, а найвищу питому вагу в її галузевій структурі займає металургія, машинобудування, електроенергетика, хімічна та харчова промисловості. Оцінку динаміки обсягів виробництва проведемо за індексом виробництва промислової продукції, який являє собою порівняння обсягів виробництва за певними часовими періодами. Розглянемо індекси промислової продукції за основними видами діяльності та індекси промислової продукції за регіонами, що наведені в останньому експрес-звіті Держкомстату України «Підсумки роботи промисловості України за січень–травень 2013 року».

За останній 2012 рік обсяги скорочення промислового виробництва становили 1,8%, а який стан з обсягами промислового виробництва у 2013 році. Статистичні показники свідчать, що рівень промислового виробництва за травень 2013р. до квітня 2013р. знизився на 5.6% та становить 94.4% від попереднього місяця, найбільший спад спостерігався у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 18.9%, а ріст у добування металевих руд – 2,4%, загальний спад у добувній промисловості – 0,5%, переробній промисловості – 6,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 11,6%. В травні 2013 року рівень промислового виробництва впав до 90,7% відповідного періоду минулого року, тобто на 9,3%. Найбільшого скорочення зазнало машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 18,1%, приріст спостерігався лише у 3 основних напрямках з 17 досліджуваних, який також належав добуванню металевих руд – 2,7%, скорочення у добувній промисловості зросло до – 4,0%, переробній промисловості до – 12,3%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря навпаки скоротилося до – 3,8%.

Для проведення більш вагомої оцінки скорочення обсягів промислового виробництва перейдемо до оцінки періоду січня-травня 2013р. та січня–травня 2012р., за який загальні обсяги промислового виробництва скоротилися на 5,2%. Найбільшого скорочення виробництва за даний період зазнала підгалузь машинобудування – виробництво електричного устаткування – 29,0%, а приріст спостерігався у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, який склав 21,3%. Більш детальні показники динаміки обсягів виробництва за розраховані за індексами промислової продукції відповідно до основних видів діяльності розміщені за січень-травень 2013р. та січень–травень 2012р. на наступній діаграмі.

З вище наведеної діаграми бачимо, що скорочення промислового виробництва відбулося за 13 з 17 основних видів діяльності, найбільш помітним було в основних галузях національного господарства, які мають значну частку у структурі формування ВВП. Після розгляду динаміки обсягів виробництва за індексами промислової продукції відповідно до основних видів діяльності, перейдемо до аналізу регіональної структури індексів промислової продукції. За три часові періоди визначення індексів промислової продукції зменшилося в переважній більшості регіонів, при чому за період з травня 2013р. до квітня 2013р. – у 24 регіонах, найбільше у Чернівецькій області – на 29%, ріст спостерігався лише у 3 регіонах, найбільше на Сумщині – 11.4%. В порівнянні з відповідним місяцем 2012 року, у травні місяці скорочення відбулося у 23 областях з 27, найбільше на Тернопільщині – на 24%, ріст на Сумщині – 26,2%. Що стосується порівняння більшого часового періоду січня-травня 2013р. та січня–травня 2012р., то картина за даний період має дещо кращий вигляд, адже ріст відбувся у 12 територіально-адміністративних одиницях державного значення, а спад - у 15. Найбільший ріст було зафіксовано на Житомирщині – 16,3%, а спад індексів спостерігався у всіх промислово-розвинених областях, серед яких Запорізька (-2,2%), Дніпропетровська (-1,5%), Донецька (-9,9%), Луганська (-11,8%), Львівська (-4,5%), Одеська (-7,6%), Харківська (-6,4%) та м.Київ (-7,0%).

Усі числові показники індексів промислової продукції розміщені на наступних картах.


Оберіть період


За матеріалами Держкомстату України

Виходячи з прогресуючих темпів спаду промислового виробництва (вперше був зафіксований на рівні 0,4% за період січня-серпня 2012 року до січня серпня 2011 року), про що говорять індекси показників розрахованих періодів травня 2013 року та травня 2012 року на рівні 90,7% (спад 9,3%), а також травня 2013 року та квітня 2013 року на рівні 94,4% (спад 5,6%), можна зробити висновок про розвиток кризи виробництва в Україні у другій половині 2012 – першій половині 2013 років. Даний негативний прояв є причиною платіжної кризи населення та господарчих суб'єкті виробництва, скорочення внутрішнього попиту та не достатній конкурентоспроможності українських товарів переробної галузі за кордоном. Спад обсягів виробництва розраховані за індексом промислової продукції протягом останніх 10 місяців неодмінно вплине на скорочення ВВП, збільшення дефіциту бюджету, росту рівня безробіття, поширення неповної трудової зайнятості, а в наслідку – загрожує недофінансуванням найбільш незахищених напрямків видаткової частини бюджету та подальшим загостренням кризи платежів.