Міжнародна торгівля товарами - регіональний розріз

міжнародна торгівля

В розвиток серії досліджень присвячених міжнародній торгівлі представляємо Вашій увазі нашу наступну публікацію, метою якої є висвітлити участь різних господарських суб’єктів в процесі міжнародної торгівлі товарами за обсягами їхнього експорту та імпорту в розрізі областей України. У попередньому дослідженні був розглянутий аналогічний критерій за послугами (Обсяги експортно-імпортних операцій у сфері послуг за 2012 рік (регіональна структура)), що стосувалися експортно-імпортних операцій, то безперечне лідерство належало м.Київ, який за показниками експорту послуг продемонстрував – 3 млрд. 597 млн. 056.4 тис.дол. (26.59%), а імпорту – 38.46%. Інша ситуація в міжнародній торгівлі товарами, адже лідерство за експортом товарів належить Донецькій області, та столиця закріпила за собою першість за імпортом.

Загальні показники, міжнародної торгівлі товарами за 2012р. демонструють експорт товарів на рівні 68 млрд. 809 млн.дол. 810.6 тис.дол., імпорт – 84 млрд. 658 млн. 059.9 тис.дол., а показники приростів свідчать, що в порівнянні з 2011р. експорт збільшився на 0,6%, а імпорт – на 2,5%. Від’ємне сальдо становило – 15848,3 млн.дол.

Основні числові характеристики експортно-імпортних операцій в торгівлі товарами свідчать, що найбільший потік продукції прямує за кордон з Донецької області – 14 млрд. 127 млн. 178.9 тис.дол.(20.5%), м.Київ – 12 млрд., 770 тис. 311.4дол. та Дніпропетровської області – 10 млрд. 129 млн. 717.1 тис.дол., а динаміка нарощування обсягів позитивні лише у м.Київ, який лише за 1 рік продемонстрував динаміку росту в 40.9%, а Дніпропетровська та Донецька області знизили свої показники в порівнянні з 2011 роком до 97.8% та 82.2% відповідно. Щодо лідерів-імпортерів закордонних товарів, то найбільш активними за даним критерієм є м.Київ 26 млрд. 115 млн. 989.1 тис.дол. (30.8%), Дніпропетровська 6 млрд. 538 млн. 262.7 тис.дол. (7.7%)- та Київські області 4 млрд. 793 млн. 231.8 тис.дол. (5.7%). Приріст стабільно демонструє м.Київ + 14.7%, Київська область +12.5%, а Дніпропетровська продемонструвала спад до 97.3% в порівнянні з 2011 роком. Також варто зазначити, що не розподілених обсягів в розрізі областей серед експорту 656 729.2 (0.95%) та імпорту 16 млрд. 102 млн. 926.0 тис.дол. (19.02%), а 11 областей України мають менше 1% в обсягах експортно-імпортних операцій виражених в грошовому еквіваленті.

Що стосується територіальної структури експорту товарів, то показники більш менш рівномірно розподілені, а ніж за послугами чи імпортом, адже для виробничих потужностей потрібні джерела енергії, ресурсів та територія. Лідерство столиці майже за усіма критеріями зовнішньої торгівлі прямо пов’язане з розміщенням статутних органів господарчих суб’єктів у столиці, а їхніх виробничих потужностей чи торгівельної мережі в областях.

Для розгляду числових характеристик розглянемо масив тематичних карт за критеріями обсягів експорту, імпорту та сальдо, що розміщені нижче.


Вкажіть характеристику:


За звітом Держкомстату України