Економіка

Стан рибного господарства в Україні у 2013 році

Розташування, наявність водойм та доступ до світового океану – визначають стан рибного господарства та рибальства серед усіх країн світу. В Ісландії, Норвегії, Японії, США, промислове рибальство розвинене на високому рівні, громадяни даних країн сповна забезпечені широким асортиментом рибопродуктів, а рибний промисел складає значну частку надходжень до бюджету.

В Україні рибальство хоч має давнє коріння та його стан на даний час бажає кращого, адже у січні–червні 2013р. підприємствами та фізичними особами–підприємцями, що здійснюють рибогосподарську...

Заборгованість заробітної плати у 2013 році

Заробітна плата є не єдиним, та основним джерелом доходів переважної більшості громадян нашої країни. В часи гострої економічної кризи грошова винагорода за працю тривалий час виплачувалася не в повному обсязі, або ж видавалася в натуральному вигляді(продукцією виробництва). На початок 2013 року за офіційними даними держкомстату заборгованість по заробітній платі становила 893.7 млн.грн., в березні зросла до 1 млрд. 102.5 млн.грн., а станом на 01 липня скоротилася до 989.6 млн.грн. Зростання заборгованості у березні місяці є циклічним, у 2012 році в даному місяці теж були...

Порівняльна характеристика заробітних плат та пенсій в Україні у 2005-2013 роках

Для підтримки ознак соціальної справедливості в суспільстві держава має регулювати рівень заробітної плати та пенсії. В Україні мінімальний розмір оплати праці та пенсій відіграє роль соціального стандарту, який явно занижений державою, проте обов’язковість якого забезпечується законом.

Найнижчий поріг оплати праці регульований мінімальною заробітною платою, яка являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником роботу протягом місяці, обсяг якої на даний момент становить...

Динаміка та географія безробіття в Україні та ЄС у 2012-2013 рр.

безробіття

Безробіття – це соціальне явище перевищення кількості бажаючих отримати роботу над кількістю робочих місць, проявом якого є стан незайнятості працездатного населення. Процес росту рівня не зайнятого населення працездатного віку має негативні економічні й соціальні наслідки для економіки та населення країни, територій на яких воно набуло значного поширення.

В даній публікації ми розглянемо основні характеристики терміну «безробіття» та проаналізуємо показники динаміки, географії цього явища в Україні та країнах ЄС. У Законі України "Про зайнятість...

Аналіз вартості сільськогосподарської продукції у 2013 році

село

Продукція сільського господарства є ресурсною складовою виробництва у різних галузях національного господарства, а у харчовій промисловості – її основою. Від ступеня насичення ринку продовольчими товарами сільськогосподарської переробки, їхньої якості та ціни(доступності) залежить забезпечення населення продуктами харчування, що в свою чергу є однією з основних задач виробництва. Виходячи з агрокліматичних ресурсів нашої країни ми маємо сильні стартові позиції у сільськогосподарській галузі, та відсутність дієвих програм стимулювання розвитку сільськогосподарського сектору...

Динаміка малого підприємництва у 2005-2013 роках

підприємництво

Перші кроки до формування середнього класу в Україні були здійснені дрібним бізнесом, а саме підприємцями, які не зважаючи на не легку працю та ризики ведення особистої підприємницької діяльності починали та розвивали власну справу. Після розвалу міжгалузевого виробничого циклу, скорочення виробництва та робочих місць, населення стояло перед вибором отримання соціальної допомоги та самозайнятості, в результаті чого найбільш ініціативні та рішучі наважувалися засновувати власну справу. З часів незалежності України до 01 липня 2013 статус приватного підприємця набуло 5 млн...

Аналіз квартирного обліку та надання житла у 2012 році

житло

Забезпечення дахом над головою є базовою потребою будь-якої людини. Наявність житла в наш час визначає ймовірність створення сімей, народження дітей, зрештою запорукою їхнього продуктивного навчання та праці дорослих. У попередніх публікаціях нами було проаналізовано сучасний стан справ з поліпшенням житлових умов та наданням соціального житла дітям-сиротам та дітям, що позбавлені батьківського піклування, які набули повноліття у...

Видатки бюджету м. Києва на 2013 рік (за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Бюджет міста – це грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків за певний період, для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування з метою забезпечення потреб міської громади. Дохідна частина бюджету м.Київ, яка характеризує домінуючі галузі та сфери отримання доходів була розглянута в нашій попередній публікації, а в даній роботі ми розглянемо головний фінансовий документ столиці в частині його видатків, який відповідно характеризує...

Доходи бюджету міста Києва на 2013 рік

Бюджет – це грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період, для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади. Дві окремі його частини характеризують основні напрямки отримання фінансів та їхнього освоєння. Дохідна частина характеризує домінуючі галузі та сфери отримання доходів, видаткова – основні напрямки фінансування соціальних статей, утримання державного апарату та інфраструктури. В даній публікації...

Порівняльна характеристика заробітної плати та обсягів роздрібної торгівлі (на 1 особу) у I кварталі 2013 року

заробітна плата

В попередніх публікаціях ми розглянули рівень заробітної плати та обсяги роздрібного товарообороту на 1 особу серед областей України. Зіставивши числові показники даних критеріїв, нами було встановлено, що офіційні показники витрат населення значно вищі ніж офіційні доходи, в результаті чого, ми вирішили розрахувати абсолютну та відносну...

Сторінки