Структура зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік - експорт

трубопровідний транспорт

Галузева структура економіки будь-якої держави виражає галузі національного господарства у виробничій сфері та сфері надання послуг, визначається часткою кожної галузі у загальному валовому випуску, характеризуючи співвідношення між валовими випусками окремих галузей. Структура експорту з наданням послуг в Україні за частками кожної галузі є віддзеркаленням значущості кожної з галузей у формуванні ВНП (внутрішнього національного продукту). В попередніх роботах нами було розглянуто географічну структуру експорту та імпорту послуг, яка свідчила про розподіл наданих та отриманих послуг Україною по відношенню до інших країн світу, виражений в грошовому еквіваленті у сфері міжнародної торгівлі у 2012 році. Наразі ми вирішили дослідити експорт послуг за галузями, який в минулому році становив 13 млрд. 527 млн. 575.9 тис. дол., що в порівнянні з 2011 роком становить 98.1%.

Серед галузей вищого рівня в структурі експорту левову частку займає транспорт з абсолютним показником 8 млрд. 527 млн. 356.9 тис.дол., що за відносним показником складає 63.04% від всього обсягу експорту послуг здійснених у 2012 році. У транспортній галузі найбільша частка належить трубопровідному 3 млрд. 248 млн. 222.6 тис.дол., який займає практично одну четверту – 24.01% всього імпорту послуг, більша половина з якого припадає на нашу північну сусідку – Російську Федерацію. Далі розмістилися залізничний – 1 млрд. 580 млн. 907.5 тис.дол., повітряний – 1 млрд. 508 млн. 998.6 тис.дол. та морський – 1 млрд. 241 млн. 075.1 тис.дол. транспорт, яким належить по 11.69%, 11.15% та 9.17% від загального обсягу експорту послуг. Також вагомий показник серед галузей вищого рівня належить: різним діловим, та технічним послугам – 1 млрд. 891 млн. 754.1 тис.дол., що становить 13.98%, комп’ютерним послугам – 794 млн. 444.2 тис. дол. (5.87%), послугам в галузі сільського господарства, видобутку корисних копалин, переробки продукції на місцях – 580 млн. 421 тис.дол. (4.29%), подорожам (туризм) – 571 млн. 782 тис.дол. (4.23%) та послуги з ремонту - 565 млн. 918.5 тис.дол. (4.18%). Всі інші галузі не мають значної частки.

Як бачимо з вище розглянутої структури транспортна галузь є визначальною в порівнянні з іншими, що в свою чергу зумовлено географічним положенням України, наявністю ГТС, розвиненою мережею залізничного сполучення та конкурентоспроможними цінами на транспортування вантажів українськими перевізниками в порівнянні з іноземними. Варто також відмітити зростання експорту комп’ютерних послуг, адже в нашій країні виробничі суб’єкти, які працюють в даній сфері за співвідношенням ціна-якість на міжнародному ринку стають все більш конкурентоспроможними.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились 9203 юридичними особами-підприємствами з партнерами 230 країн світу. Позитивне сальдо становило 6821,3 млн.дол. (за 2011р. – відповідно 7 млрд. 557 млн.дол.).


  • Для перегляду багаторівневої кулькової діаграми (bubble-chart) найліпше скористатися браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox та Apple Safari.
  • Якщо у Вас браузер Opera версії 12 і нижче: перезавантажте фрейм
  • Кулькова діаграма не працюватиме належним чином у Internet Explorer - скористайтеся, будь ласка, іншим браузером.

Текстові позначення на діаграмі:
  • k - тисячі;
  • m - мільйони;
  • b - мільярди;

За матеріалами Держстату України