Економіка

Географія заборгованості з виплат Фонду соціального страхування у жовтні 2013 року

фонд

Соціальні виплати є вагомим джерелом надходжень для значної частини населення нашої країни, а існують категорії, для яких виплати даного роду являються єдиним джерелом існування. З поглибленням фінансової кризи найбільш не захищені статті бюджетних витрат зазнають недофінансування.

Протягом 2013 року спостерігається ряд негативних економічних процесів, як результат бюджет отримує значні недофінансування. При плануванні головного фінансового документу країни, урядовцями та законотворцями був закладений ріст ВВП на рівні 2,5-3,5%, а лише за...

Динаміка видобутку, імпорту, переробки нафтопродуктів та газу в Україні 2011-2013

Забезпечення енергоносіями національного господарства є вагомим напрямком розвитку економіки будь-якої країни світу. В нашій країні нафтогазовий комплекс представлений підприємствами з видобутку, переробки, транспортування газу та нафти. Найкращий потенціал галузі зосереджений в транспортуванні, значні виробничі потужності в області її переробки та зберігання, менші у видобуванні.

На сьогоднішній день на території України існує 7 ГПЗ та 6 НПЗ, які здатні переробляти 51 млн.тонн нафти на рік, серед них Кременчуцький з виробничими потужностями близько...

Заробітна плата в Україні за регіонами та видами економічної зайнятості 2013р

Заробітна плата за видами економічної зайнятості та географією має суттєві відмінності, які формуються в основному ринковими чинниками. Разом з тим, значна чаcтина громадян нашої країни працюючи в державному секторі, виробничих організаціях державної форми власності, управлінських органах, бюджетних організаціях сфери послуг – отримують винагороду за працю згідно ряду нормативних документів, що регулюють нарахування.

Отримані кошти в якості оплати праці є основним джерелом для задоволення власних потреб працівників та їхніх сімей, адже даний вид...

Аналіз продажу пального в Україні у 2005-2013 роках

fuel

Вагому частину бюджету більшості українських сімей становлять утримання та експлуатація автомобіля, а виробників майже усіх видів продукції та надання послуг – транспортні витрати в структурі вартості продукції. Основним напрямком супутніх витрат є придбання паливно-мастильних матеріалів. В структурі споживчих витрат у першій половині поточного року товароборот підприємств України за категорією світлих нафтопродуктів та газу в роздрібній торгівельній мережі становив 32291.577 млн.грн., що в свою чергу становить 17.3% від усіх категорій товарів, включаючи продовольчу групу...

Аналіз роздрібної торгівлі продовольчої групи за І півріччя 2013

Споживчий ринок товарів відіграє визначальну роль у ціноутворенні, обсягах виробництва продукції та її асортименту. Саме товари продовольчої групи користуються щоденним попитом та являються основною категорією споживання в більшості населення нашої країни.

Ми вирішили проаналізувати показники продажів продовольчої групи за товарною структурою роздрібного товарообороту підприємств України протягом І півріччя 2013 року, а також здійснити порівняльну характеристику I і II кварталів, зважаючи...

ТОП-100 найбагатших компаній світу в 2008-2013 рр

ТОП-100

Міжнародна аудиторська компанія PWC (PricewaterhouseCoopers), яка входить до числа світових лідерів з надання послуг аудиту, права, податкового консультування, об’єднуючи понад 180 тисяч спеціалістів у 158 країнах, склала черговий рейтинг ста найуспішніших компаній світу в 2013 році. Дана організація проводить оцінку капіталізації найбільших корпорацій та їхній рейтинг починаючи з 1997 року. Капіталізація (ринкова вартість) компаній розраховується шляхом добутку вартості 1 акції та кількості випущених акцій на певний період....

Аналіз реалізації промислової продукції у I півріччі 2013 року

В попередніх публікаціях нами було розглянуто показники виробництва та реалізації товарів у різних галузях національного господарства, серед яких: будівництво, сільське та рибне господарство, промисловість. В даній роботі проаналізуємо динаміку та географію реалізації промислової продукції за I півріччя 2013 року. Дані показники є оцінкою попиту на товари виробництва конкретних галузей з боку споживачів.

Згідно даних Держкомстату обсяг реалізації промислової продукції у січні-червні 2013 року становив 546 млрд. 856.0 млрд грн., що в порівнянні з...

Міжнародна торгівля пшеницею в 2009-2013 роках, роль України

Міжнародна торгівля є стратегічним напрямком розвитку будь-якої країни світу. Експорт товарів забезпечує надходження коштів до країни, а імпорт – потреби її мешканців. Найбільш важливими товарами для кожної держави є продукти харчування, а саме сільськогосподарська сировина, адже вони дають змогу забезпечити базові потреби населення.

В період екологічних колапсів, продовольчої кризи та зростання чисельності населення на планеті, першочерговим завданням кожної країни є забезпечення власного населення сільськогосподарською продукцією. Розвинені країни...

Індекс розвитку людського потенціалу 2013 (рейтинг України)

З 1993 року ООН формує щорічний звіт з розвитку людства. Суть даного документу полягає у вивченні індексу людського розвитку за країнами світу, основними критеріями якого виступають: середня тривалість життя при народженні, рівень грамотності та рівень життя населення країн світу, який оцінюється через ВВП на душу населення, та інших вагомих показників.

За останні 10 років серед країн світу індекси розвитку людського потенціалу в переважній більшості держав поліпшилися (з показника 0.639 до 0.694), а 40 країн світу суттєво просунулися в даному...

Сільське господарство в Україні у 2013 році

сільське господарство

Продукція сільського господарства є ресурсною складовою виробництва у різних галузях національного господарства, а у харчовій промисловості – її основою. Від ступеня насичення ринку продовольчими товарами сільськогосподарської переробки, їхньої якості та ціни(доступності) залежить забезпечення населення продуктами харчування, що в свою чергу є однією з основних задач виробництва. В даній публікації розглянемо стан сільського господарства у рослинництві та тваринництві за показниками посівних площ, зібраного врожаю, поголів'ям худоби, обсягами виробництва та динаміки цін...

Сторінки