Оборот роздрібної торгівлі за січень-березень 2013 року

роздрібна торгівля
Кількість коштів, які витрачає населення на задоволення власних потреб в певній мірі є індикатором економічного розвитку. Про даний показник в статистичному вимірі свідчать експрес-звіти Держкомстату, в яких відповідні показники зазначені як оборот роздрібної торгівлі. В нашій державі за січень-березень 2013р. даний показник у грошовому еквіваленті становив 184,9 млрд.грн., в перерахунку на одного громадянина нашої держави – 4055 грн., що у порівнянних цінах на 13,4% більше обсягу січня-березня 2012р. Обсяги обороту роздрібної торгівлі на 1 мешканця найнижчі в Тернопільській та Чернівецькій областях, 2655 та 2745 грн. відповідно, а найвищі в містах Севастополь та Київ з показниками 5541 та 8736 грн., також високий показник продемонструвала Харківська область – 5016 грн. на 1 мешканця. Такі високі показники роздрібної торгівлі виражені у грошовому еквіваленті в порівнянні з офіційними зарплатами свідчать про величезну частку економіки яка зосереджена в тіні, адже де ж населення бере кошти на задоволення власних потреб, коли фінансове вираження витрати коштів на 1 особу на багато перевищує рівень зарплат, невже в борг у банків?! За темпи зростання обороту роздрібної торгівлі в Україні показник за перший квартал 2013 по відношенню до першого кварталу 2012 року становив 113,4%, по регіонах за даним показником лідирують Вінницька область - 116,5%, м.Севастополь - 116,4%, Одеська та Запорізька області - 116,3%. Найменший показник за споживчим приростом продемонструвала Київська область – 109,5%. Що стосується України в цілому то в усіх регіонах рівень споживання товарів виражений у грошовому еквіваленті перевищує рівень офіційних заробітних плат, який був досліджений нами напередодні.

Вкажіть характеристику:


За матеріалами Державної служби статистики України