В Україні суттєво побільшало прихильників унітарної держави

Відповідно до статті другої Конституції України наша держава є унітарною.

Унітарна держава — це єдина цілісна частина суходолу з визначеною територією, господарством і політичною владою, з власним сувернітетом (незалежність гілок влади від зовнішніх та внутрішніх чинників). Унітарна форма устрою передбачає поділ на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами.

У червні соціологічною службою Центру Разумкова було проведено опитування на предмет точки зору населення на форму устрою в Україні. Взяли участь в опитуванні 2012 респондентів, у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення.

Відповідно до результатів дослідження виявилося, що 80% громадян підтримують унітарну державу (за умови проведення децентралізації влади та референдуму в найближчий час).

Згідно з даними проведеного дослідження, у випадку проведення референдуму, стосовно територіально-політичного устрою України – 78,5% з числа опитаних проголосували б за унітарну державу, де мають відбутися децентралізація влади та істотне розширення повноважень місцевих органів влади в економічній, соціальній та гуманітарній сферах. Серед тих, хто збирається взяти участь у референдумі, дана частка дещо вища – 81,9%. Противниками унітарного устрою, що виступають за федералізацію є 12,3% та 11,6% опитаних відповідно.

Підтримка унітарної форми устрою березень - червень 2014 р.

Динаміка прихильників унітарної держави є позитивною, адже три місяці тому, частка тих, хто виступає за унітарний устрій держави, становила 69,3% серед усіх опитаних. Прихильників федеративного територіального устрою, відповідно зменшилася з 16,7% до 12,3%.

За умови децентралізації влади, за унітарну державу виступає більшість громадян усіх областей України. На заході прихильників традиційно більше – 95%, а на сході найменше – 63%. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Результати досліджень свідчать, в Україні суттєво зростає число громадян, що все більше підтримують єдину цілісну державу, без федеративних (самостійних) територіальних утворень.