Показники усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 2012 році

усиновлення

Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування є чи не найбільш соціально не захищеною верствою населення. Явище сирітства є проявленням цілої низки соціальних проблем, які стосуються перш за все інституту сім'ї, а також державної політики в області виховання сиріт, яку можна розподілити на два різні напрямки: утримання, забезпечення та виховання сиріт в дитячих будинках та підтримка будинків сімейного тупу, створення сприятливих умов для усиновлення та контролю за розвитком дитини у прийомній сім'ї. В попередній публікації ми проаналізували причини соціального сирітства в Україні та географію його поширення. Сьогодні публікуємо дослідження про один з радикальних способів боротьби з явищем сирітства – усиновленням.

Кожен з нас знає, що жоден дитячий будинок не може дати такого виховання та батьківського тепла дитині, як здорова сім'я. Тому ми вирішили проаналізувати показники усиновлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у 2012 році. Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку станом на 01.01.2013 в Україні становить 92865 осіб, тобто за минулий рік в нашій державі було усиновлено 3,04% дітей даної категорії. Сумарний показник кількості усиновлених дітей-сиріт в минулому році становив 2822, з яких громадянами України було усиновлено 2016 дітей, а іноземцями – 806, що в свою чергу складає 71,43% та 28,57% відповідно. Переважна більшість дітей, яких всиновлюють іноземці – діти віком від 6 до 17 років, а от українські сім'ї – надають перевагу всиновлювати немовлят, або ж маленьких дітей до 6 років. Детальні числові характеристики кількості усиновлених дітей за віковими категоріями серед українських та іноземних сімей представлені на діаграмі.

Після аналізу загальних показників всиновлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування іноземними та українськими сім'ями за віковою структурою, перейдемо до аналізу абсолютних та відносних показників всиновлення за територіальною структурою. Лідерами за загальним відносним показником усиновлення сиріт є Донецька – 396 дітей (8.98%), Одеська – 242 дітей (5.49%) та Дніпропетровська – 203 дітей (4.60%) області, за рівнем усиновлення українськими сім'ями – лідерство також належить цим регіонам, ситуація в трійці лідерів змінилася лише за рівнем усиновлення іноземними сім'ями, а саме: Донецька – 136 дітей (3,08%), Одеська – 90 дітей (2,04%), Запорізька – 63 дітей (1.43%). Найнижчі показники усиновлення у Тернопільській – 10 осіб (0,8%) , Івано-Франківській – 15 осіб (0.94%), та Чернівецькій областях – 26 осіб (2.09%).


Вкажіть характеристику:


За звітом Міністерства соціальної політики України

Розглянемо наступну вагому характеристику – вікові категорії усиновлення дітей. Ставлення та бажання сімей всиновити дитину конкретного віку є різним – дане твердження прямо випливає з діаграми, що наведена вище. Українські сім'ї намагаються усиновити якомога молодшу дитину, тоді як іноземні погоджуються й на виховання підлітків. Українські сім'ї не готові брати відповідальність за виховання дітей, в яких сформована свідомість, а іноземці навпаки – не бояться труднощів, які можуть з’являтися в цьому процесі.


Вкажіть характеристику:


За звітом Міністерства соціальної політики України

Процес усиновлення є найбільш дієвим кроком до подолання явища сирітства в Україні, адже усиновлена дитина чи дитина, яка хоча б виховується в будинку сімейного типу – має змогу відчути себе в певній мірі соціально-адаптованою, захищеною з боку батьків, отримує відповідне виховання та не входить в категорію «ризику» при набутті повноліття.