Динаміка створення та розпаду сімей в Україні за останнє двадцятиріччя

Проблематика міцності сімей завжди залишала значний відбиток на соціальному-економічному та культурному розвитку будь-якого народу. Таки вирази, як щаслива родина – багата країна, з сім'ї починається добробут держави, любов до батьківщини починається з сім'ї, добре є знайомими для усіх нас! Адже сильна сім'я, як суспільний інститут є величезною мотивацією до розвитку кожного з членів подружжя, запорукою виховання здорового покоління нащадків, збереження культурних цінностей та стабільного економічного розвитку. В українській історії повсякчас проводилася культурна пропаганда до створення міцної сім'ї та великої родини, та несприятлива соціально-економічна ситуація не дала змоги зберегти мільйони союзів українців. Серед основних проблем розлучень є побутовий егоїзм та матеріальний стан.

В останні роки в нашій державі спостерігається ріст кількості одружень та спад розлучень, у 2011 було зафіксовано рекордно низький рівень розлучень – 61.9 тис., в той час як рівень одружень зріс до 355.9 тис. За роки незалежності найгірша ситуація зі створенням нових сімей була у 2000 році, коли на 11 одружень припадало 8 розлучень, на даний час відношення між одруженнями та розлученнями має позитивну динаміку, і в 2011 році становив 6 до 1, не враховуючи справи про розірвання шлюбу, які були розглянуті в судах. Даний показник не є на стільки обнадійливим, та все одно приємно розуміти, що наші подружжя стали більш відповідально ставитися до інституту сім'ї та усвідомлювати те, що разом на багато легше вирішити усі проблеми і незгоди а ніж по одинці.


За матеріалами Державної служби статистики України
Дані щодо розлучень у 2010-2011 роках наведені без врахування розірвання шлюбів, здійснених у судовому порядку