Демографія: сумна статистика

смертність

В попередніх роботах ми розповідали Вам про деякі позитивні тенденції народжуваності, про омолодження окремих регіонів України. Сьогодні ж будемо говорити про темну сторону життя - смертність та хвороби, які вбивають українців.

У 2012 році в Україні померло 663.1 тис.осіб, загалом природне скорочення населення склало 142.4 тис.осіб. В розрізі регіонів України найвища смертність спостерігається в Чернігівській області - 18.6 на 1000 осіб, найнижча - в м.Київ та Закарпатті - 9.8 та 11.8 осіб відповідно. Смертність сільського населення стабільно вища, що пов'язано з рівнем старіння сільського населення та становить від 12.1 на Закарпатті до 27.2 в Чернігівській області. Найнижчі показники смертності серед міського населення мають Рівненська (9.5), Івано-Франківська (9.6), Тернопільська область та м.Київ (9.8), найвищі - східні регіони - Луганська (15.6) та Донецька області (15.8).

Карта 1. Смертність в регіонах України в 2012 році


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Держстату України

Показники справді невтішні, цікавим є те що їхнє числове вираження за розглянутими категоріями населення серед регіонів України різняться в майже в двічі, а за окремими показниками - більш ніж вдвічі, наприклад відношення рівня смертності у Чернігівській - 27.2 до Закарпатської області – 12.1 становить 2.25. Така велика диспропорція зумовлена соціальним станом села, адже в Закарпатській області – села з найвищим рівнем народжуваності, а у Чернігівській – скорочення сільського населення за останнє десятиліття сягнуло ста тисяч осіб.

Після розгляду географічної структури смертності в Україні, перейдемо до порівняння показників даного процесу у європейських країнах. Як бачимо з карти що наведена нижче – мінімальний рівень серед країн у Швейцарії – 467.2, а найвищий в Україні – 1455 осіб на 100 тис. осіб за рік. Західна Європа в цілому має в 1,5 рази нижчий рівень смертності ніж центральна, а в балканських країнах окрім Греції та прибалтійських країнах – рівень смертності становить майже 1 тис. на 1000 тис. осіб. Відразу видно, що даний критерій є індикатором цілої низки якісних характеристик, за якими оцінюється рівень життя населення.

Карта 2. Смертність в країнах Європи (на 100 тис.осіб)


За матеріалами Eurostat
Карта станом на 2010 рік, для Бельгії, Данії та Ісландії - за 2009 рік, для України - за 2012 рік

Особливістю демографічної ситуації в Україні є кризовий стан здоров'я і життєздатності населення - високий рівень захворюваності дітей та дорослих, передчасна смертність у працездатному віці, перевищення більш як втричі чоловічої смертності над жіночою. У 2012 році в Україні померло 663,1 тис.осіб, загалом природне скорочення населення склало 142.4 тис.осіб. Радує те, що починаючи з 2005 року, рівень захворюваності та смертності почав знижуватись, хоча ще не досяг показників 1990 року. Дана динаміка пояснюється підвищенням показників очікування життя населення.

Діаграма 1. Динаміка смертності протягом в Україні 1990-2012 років

Основними причинами смертності являються серцево-судинні захворювання (66% у 2012 році) та злоякісні новоутворення (14%). Також з наведеного графіку видно, як зростає частка за хворобами систем кровообігу, протягом 20 років вона піднялася майже на 13%, а на даний час займає дві третіх усіх причин смертності.

Діаграма 2. Основні причини смертності в Україні у 2012 році


Смертність внаслідок хвороб системи кровообігу у 2012 році становила 958.3 особи на 100 тис. населення, причому спостерігалось більш ніж півтора рази перевищення її рівня серед сільського населення у порівнянні із міським. Можна говорити про цілу низку причин такого невтішного «домінування» селян за показниками смертності від хвороб системи кровообігу. Це і відносно вищий рівень постаріння населення, і нижча доступність медичної допомоги, і випадки механічного маркування смерті як наслідку серцево–судинної патології, переважно у осіб похилого віку, при відсутності факту встановлення дійсної причини.

Проте, розглядаючи карту смертності від серцево–судинної патології в країнах Європи, можна чітко побачити сумне українське лідерство - 958.3 проти 238.8 в Словаччині, 211.9 в Словенії, 117.4 в Австрії.

Карта 3. Смертність від серцево–судинної патології (на 100 тис.осіб)


За матеріалами Eurostat
Карта станом на 2010 рік, для Бельгії, Данії та Ісландії - за 2009 рік, для України - за 2012 рік

В Україні в загальній структурі смертності злоякісна патологія займає друге місце (92.7 тис.осіб, 13.98%), поступаючись лише смертності від серцево-судинних захворювань. В перерахунку на 100 тис.осіб у 2012 році смертність від ракових новоутворень становила 203.4 і значно переважала відповідний показник більшості країн Європи. Більш як у 50% смертності від ракових захворювань припадає на п'ять локацій: легені, шлунок, ободова і пряма кишки та молочна залоза у жінок.

Карта 4. Смертність від новоутворень (на 100 тис.осіб)


За матеріалами Eurostat
Карта станом на 2010 рік, для Бельгії, Данії та Ісландії - за 2009 рік, для України - за 2012 рік