Рівненщина – лідер серед регіонів України за рівнем приросту чисельності населення за січень 2013 року

Одним з проявів які свідчать про якість та рівень життя населення є демографічні показники, тому ми вирішили проаналізувати тенденції у даному напрямку розглядаючи останню інформацію оприлюднену Держкомстатом України що стосується показників природного руху населення за січень місяць 2013 року. Ситуація з демографічними показниками після здобуття Україною незалежності з року в рік помітно погіршувалася. Загальновідомо, що менш ніж за 20 років чисельність населення України зменшилася понад 6,5 млн. осіб, 52 114 400 осіб - 1994р. та 45 633 600 на кінець 2012 року. А які ж тенденції мають місце у демографічних показниках у першому місяці 2013 року, якщо станом на 1 лютого 2013 населення України скоротилося до 45 539 100? Насамперед пропонуємо Вам ознайомитися з наступною картою, яка побудована за числельністю населення України, що проживає в її регіонах та відображає динаміку зменшення чисельності населення протягом 2004-2012 років.
Чисельність населення України станом на 01.01.2013 року

Проаналізуємо основні статистичні дані, що стосуються природного руху населення за період січня 2013 року.

Таблиця №1

Як бачимо майже за усіма абсолютними показниками лідирують найбільші в Україні області – Дніпропетровська та Донецька, адже вони найбільші за чисельністю населення, тому відразу зазначимо, що будемо проводити аналіз по відносних показниках, адже абсолютні – не відображають дійсної картини. За коефіцієнтом народжуваності (к-ть на 1000 осіб) лідирує Закарпатська область з показником – 16.1, найгірший показник у Луганській – 9, як бачимо майже вдвічі нижчий. Як бачимо протилежні за місцем розташування регіони показують протилежні показники, на наш погляд причиною цього в основному є суттєві відмінності у суспільно-культурних цінностях та екологічному стані регіонів.

Тематична карта за рівнем народжуваності на 1000 осіб за січень 2013 р.

Що стосується коефіцієнту смертності (к-ть на 1000 осіб), то за даним критерієм лідирує Чернігівська область – 21, найменший рівень смертності у м.Київ – 10.6 . Варто зазначити, що коефіцієнт народжуваності свідчить про рівень життя населення та стану екології, принаймні в Україні! А показник смертності про середню тривалість життя та старіння населення - зсув розподілу населення за віком у бік більшого віку. Природнім є, що в м.Києві він найменший, адже наша столиця за рахунок механічного руху населення (міграції) постійно поповнюється молодими за віком мешканцями.

Тематична карта за рівнем смертності на 1000 осіб за січень 2013 р.

Варто звернути увагу на результуючий показник – коефіцієнт природного приросту (скорочення), який розраховується встановленням абсолютної різниці попередньо двох розглянутих – коефіцієнтів народжуваності та смертності. Даний показник дає змогу отримати повне уявлення про природній рух населення – в бік зменшення чи збільшення чисельності населення в розрізі територіально-адміністративних одиниць України вищого рівня. За даним критерієм найкраща ситуація у Рівненській області, з показником приросту – 2.8 на 1000 осіб, найгірша ситуація у Чернігівській області – (-11.2). До речі показники природного приросту населення показали лише Закарпатська область - 2.5 та м.Київ – 0.5, Волинська область продемонструвала збалансований показник – 0, всі інші регіони демонструють скорочення, з загальним показником по країні – (-5). Тобто кожного року наших співвітчизників стає на 0.5% менше(лише за січень місяць на 19 948), що в свою чергу становить приблизно 230 000 осіб, тобто більше ніж мешкає у Білій Церкві чи Луцьку.

Тематична карта за рівнем природного руху населення на 1000 осіб за січень 2013 р.

Насамкінець зупинимось на значущому показнику – рівні дитячої смертності, який хоч сильно і не впливає на показники збільшення чисельності населення, та свідчить про багато факторів які впливають на народжуваність загалом! Що стосується коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року, то показники серед областей України дуже сильно різняться, найгірша ситуація у Чернігівській – 14 та Дніпропетровській областях – 13.6, найкраща у Волинській – 3.9. Причинами що формують даний показник є екологія, репродуктивне здоров’я населення та рівень медичного обслуговування.

Тематична карта за рівнем дитячої смертності на 1000 новонароджених за січень 2013 р.

Радує те, що хоча б з даним показником в Україні спостерігаються позитивні зміни. Приміром в нашій державі за рахунок відкриття перинатальних центрів та залучення новітнього медичного обладнання, протягом останніх трьох років вдалося скоротити даний показник від 9.2 до 7.9, що є позитивною тенденцію; та в європейських країнах він нижчий вдвічі і становить менше 4 на 1000 новонароджених. Також варто зазначити, що тенденція до зменшення цього проблемного явища за даними ВООЗ(Всесвітньої організації охорони здоров’я) характерна для світу в цілому, а за двадцять років рівень дитячої смертності включаючи країни третього світу зменшився майже вдвічі. Виходячи з того, що Рівненщина продемонструвала найвищий показник природного приросту населення, проаналізуємо які ж з районів цього краю забезпечили дану позитивну тенденцію.

Таблиця №2

Цікаво, що майже всі північні райони Рівненщини (окрім Дубровицького) та міста обласного підпорядкування забезпечують приріст, лідером серед яких є Рокитнівській район – 13.67. Південні та центральні райони за виключенням Радивилівського, навпаки – демонструють індекс природного скорочення чисельності населення, особливо Млинівській – з показником (-11.26), що в свою чергу, більш ніж вдвічі більший ніж загальноукраїнській показник скорочення. На наш погляд стабільне збільшення чисельності населення Рівненської області забезпечується в основному багатодітними сім’ями, які здебільшого проживають у північних районах області, а міського населення – міграційними процесами з села в місто, які характерні для молодих спеціалістів.

Тематична карта за індексом природного руху населення Рівненської області за січень 2013 р.

Ото ж підведемо підсумки демографічних тенденцій на основі показників розглянутих критеріїв природного руху населення в межах держави за січень місяць 2013 року. На основі отриманого аналізу, можна зробити висновки про наступне:

  • масштабну депопуляцію забезпечує систематичне зменшення абсолютної чисельності населення України
  • внаслідок постійного зниження народжуваності впродовж останнього двадцятиліття, спостерігається процес старіння нації
  • структура міграційних потоків забезпечує тен¬денції, які негативно в майбутньому вплинуть на формування репродуктивного складу населення
  • усі показники розглянутих характеристик формують затяжну демографічну кризу, підстав для подолання якої наразі не спостерігається

 

Проблеми відтворення населення в нашій країні можливо вирішити лише за умови повноцінної реалізації державних цільових програм що стосуються медичного обслуговування населення, стимулювання молоді до здорового способу життя, жорсткого контролю державних органів за техногенним навантаженням на навколишнє середовище, популяризації сімейних цінностей.