Аналіз квартирного обліку та надання житла у 2012 році

житло

Забезпечення дахом над головою є базовою потребою будь-якої людини. Наявність житла в наш час визначає ймовірність створення сімей, народження дітей, зрештою запорукою їхнього продуктивного навчання та праці дорослих. У попередніх публікаціях нами було проаналізовано сучасний стан справ з поліпшенням житлових умов та наданням соціального житла дітям-сиротам та дітям, що позбавлені батьківського піклування, які набули повноліття у 2012 році. В даній роботі ми розглянемо процес надання сім’ям житла, що перебували на квартирному обліку у 2012 році. Згідно експрес-звіту Держкомстату на кінець 2012 року на квартирному обліку перебувало 1 млн. 021 тис. 708 сімей та одинаків, (що на 62,0 тис. менше, ніж на кінець 2011 року).

Дослідження проведемо за категоріями сімей, що перебували в черзі протягом різних часових періодів; частки населення, яке отримало житло; географії сімей, що перебували у квартирній черзі та отримали житло.

Чисельними категоріями, які перебували на квартирному обліку, були мешканці гуртожитків – 158,2 тис. (15,5%) та молоді сім’ї – 102,7 тис. (10,1%). Найбільше число сімей, які перебувають у черзі протягом 10 років належить до категорії мешканці гуртожитків – 85 426 сімей, всього 10 років і більше перебувають у квартирній черзі 693 тис. 369 українських сімей. За останній рік 27 тис. 010 сімей та одинаків зареєструвалося у квартирній черзі. Для наочного ознайомлення з абсолютними та відносними показниками за основними категоріями осіб, що перебувають у квартирній черзі протягом різних часових періодів розглянемо наступну діаграму.


За матеріалами Держстату України

З даної діаграми можна виокремити кілька цікавих цифр, наприклад найбільша частка осіб, що перебувають 10 і більше років у квартирній черзі належить до категорії осіб, що мешкають у ветхих та аварійних будинках, таких сімей в Україні 15 597; найбільш охочі до отримання квартир в минулому році стали молоді сім'ї - 7 тис. 024 (6,70%), найменше проявляють зацікавленість військовослужбовці, звільнені в запас або у відставку – 65 сімей (0,54%), і це не дивно, адже 73,41% з числа даної категорії перебувають у квартирній черзі понад 10 років. Показники загальної кількості осіб, що належать до періодів 1-5 та 6-9 років майже рівні та становлять по 148 тис. 936 та 152 тис. 393 осіб відповідно, дані цифри говорять про існування надії серед населення на ймовірне отримання квартири чи поліпшення житлових умов протягом 2002-2011 років, а приналежність 693 тис. 369 сімей та одинаків до категорії осіб, які понад 10 років перебувають в черзі (67,86%), свідчить про постійний гострий дефіцит житла па протязі даного часового періоду.

Після ознайомлення зі станом справ за категоріями осіб, які перебували на квартирному обліку, доцільним є розглянути географічну структуру попиту на отримання житла. Регіональна структура за абсолютним та відносним числом осіб, що перебували на квартирному обліку станом на 01.01.2013р., показана на наступних тематичних картах.


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Держстату України

Найбільше число сімей та одинаків, які прагнуть отримати житло мешкає у м. Києві – 144315, Донецькій – 74029, Львівській областях – 65907, а найбільший попит зафіксовано серед жителів того ж таки м.Київ – 5,1% та Сумської області – 4,6% серед населення загалом. Найменша зацікавленість у жителів Закарпатської та Херсонської областей, які показали 0,65% та 0,76% відповідно.

У 2012 році одержали житло та поліпшили свої житлові умови 7226 сімей та одинаків, що майже не відрізняється від відповідного показника минулого року (0,71% до кількості сімей та одинаків, які перебували у черзі на кінець попереднього року). За видами черговості права на отримання житла 30,5% становлять громадяни, які скористалися правом першочергового одержання житла, 21,0% правом позачергового одержання житла та 48,5% громадяни, які отримали житло, перебуваючи у загальній черзі. Для ознайомлення з обсягами отриманого житла за категоріями сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку розглянемо наступну діаграму.


За матеріалами Держстату України

Найбільше абсолютне число сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку отримало житло серед категорії мешканців гуртожитків – 1 тис. 402 особи, а найменше сім'ї загиблих військовослужбовців – 35. Та більш вагомим аргументом є відносні показники, які демонструють лідерство категорії інвалідів війни – 4,46% (233 з 5223), найгірший стан справ серед хворих (за встановленим переліком) – 0,52% (118 з 22645). Також цікавим є розподіл отриманих квартир в минулому році серед областей України.

Найбільше квартир було надано у Донецькі області – 1329 та м.Києві – 1169, а найменше у Тернопільській та Закарпатській областях – по 23 та 24 відповідно. Швидкість просування квартирної черги є найбільш вагомим показником в даному дослідженні, який розраховується відповідно до відносних показників (числа одержаних квартир до числа перебуваючи на обліку). На наступному масиві тематичних карт, що розташована нижче розглянемо карту за часткою осіб, що одержали житло та поліпшили житлові умови в 2012 році, (у %, від кількості осіб, що перебували у черзі станом на 01.01.2013). Лідерами серед просування квартирної черги є Луганська – 2,12%, Донецька – 1,80% області та Дніпропетровська області – 1,11%, а найменш активно просувається черга в Тернопільській – 0.13%, Хмельницькій – 0.17% та Львівській областях – 0.18%.

Регіональна структура за абсолютним та відносним числом осіб, що одержали житло та поліпшили житлові умови у квартирній черзі станом на 01.01.13р.


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Держстату України

Після розгляду показників варто зазначити, що в Україні у 2012 році число осіб, що одержали житло та поліпшили житлові умови становить всього лише 0,71% (7 226), усього перебувало на черзі 1 млн. 021 тис. 708 сімей та одинаків, з яких 67,86% (693 369) у черзі понад 10 років. Зацікавленість в отримання житла існує не зважаючи на відсутність вільного та новозбудованого житла, це в свою чергу пов’язано з неможливістю значної кількості молодих сімей та осіб, що проживають у гуртожитках самостійно поліпшити власні житлові умови. Характер та динаміка просування черги свідчить про низький рівень задоволення потреби у соціальному житлі, адже для того щоб забезпечити усіх бажаючих житлом враховуючи показники 2012 року потрібно 140 років, а середня тривалість життя в минулому році становила 71 рік, тому отримати житло та поліпшити житлові умови за рахунок квартирної черги (за життя) випаде нагода орієнтовно 30% громадянам.