Алкоголь і летальні наслідки в 2012 році

алко-стоп

Проблематика надмірного вживання алкоголю населенням з часом загострюється все сильніше. Ознаки поширення виражаються за кількома критеріями, серед яких: збільшення кількості країн в яких популярними стають міцні напої, частки населення що помірно або систематично їх вживає, зменшення частки молоді віком 18-24 років, які жодного разу не вживали алкоголь та кількості осіб які внаслідок тривалого вживання алкоголю закінчили летальним фіналом.

Саме цю тему ми й будемо сьогодні досліджувати в нашій публікації. Критеріями для оцінки оберемо два важливі показника, серед яких: динаміка кількості осіб що померло в наслідок хвороб спричинених алкоголем та кількість летальних випадків в країнах Європи спричинених вживанням алкоголю. Статистичні управління Держкомстату, що накопичують інформацію про дану проблематику в Україні фіксують 12 284 летальних випадків спричинених дією алкоголю, що в свою чергу становить (27.2 особи на 100 тис. населення). Що стосується категорій летальних випадків спричинених дією алкоголю, то серед них лідирує алкогольної кардіоміопатія - захворювання, що виявляється у вигляді дифузного ураження серцевого м'яза, обумовлене тривалим вживанням алкоголю, 4820 осіб (10.6); випадкових отруєнь та дії алкоголю - 4053 особи (8.9), алкогольної хвороби печінки – 2607 осіб (5.7); від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю - 904 особи (2.0) на 100 тис. населення.


За матеріалами Державної служби статистики України

Величезна кількість осіб – більше чотирьох тисяч, що померли внаслідок випадкових отруєнь та дії алкоголю пов’язана з відсутністю елементарної культури споживання алкоголю, перевищення гранично допустимої дози та велика кількість контрафактної продукції на ринку алкогольних виробів, з графіку, що наведений нижче, добре видно, що у 2009 році кількість осіб з летальним наслідком від випадкових отруєнь та дії алкоголю взагалі становила 6089 осіб. Протягом останніх трьох років вдалося суттєво зменшити число отруєних внаслідок дії алкоголю, та вона все рівно залишається величезною, адже з показником (8.9 на 100 000 осіб) перевищує частку загальний показник летальних випадків будь-якої країни Європи. Показники алкогольної кардіоміопатії та алкогольної хвороби печінки свідчать про тривале вживання алкоголю великою кількістю осіб, саме ці хвороби мають значну частку – адже внутрішні органи будь-якої людини беруть на себе основний удар від згубного впливу оковитої. Вагомим критерієм також є розлад психіки (в народі – "біла гарячка") – він свідчить про соціальну руйнацію, яку несе з собою дане явище. Загальна динаміка кількості летальних випадків спричинених дією алкогольних виробів говорить про суттєві зрушення даної проблеми у 2010 році, адже к-ть даних випадків зменшилася 16 949 у 2009 році до 12 439, тобто майже на 27%, хоча за у 2012 роки на жаль спостерігався певний ріст загального показника.

Після встановлення динаміки та показників летальних випадків спричинених дією алкоголю в Україні, перейдемо до розгляду даного явища у Європейських країнах. Дивлячись на тематичну карту, що побудована за кількістю летальних випадків спричинених дією алкоголю на 100тис. населення неозброєним оком видно беззаперечне лідерство нашої держави за цим ганебним показником, який становить 27.2 особи на 100 тис. населення, найближче до нас розмістилися Естонія та Словенія з показником 6.2 та 5.3 осіб на 100 тис. населення відповідно. Також примітним є те, що в країнах південної Європи Португалії, Іспанії, Італії та Греції показники вдесятеро разів нижчі ніж у Франції, Німеччини, Польщі, Австрії. Найнижчий рівень летальності від надмірного споживання алкоголю – у Ірландії та Греції – по 0.1 та 0.2 на 100 тис. осіб, тобто в цих країнах летальний випадок фіксують 1 раз на рік з розрахунку на 1 млн. та 500 тис. населення відповідно. У нашій країні показник 1 летального випадку припадає на 3700 чол., тобто в порівнянні з найменшим показником по Європі, який продемонструвала Ірландія, в нас він вищий у 272 рази. При чому в Ірландії існує всесвітньо відомий національний напій – Ірландський віскі, що в свою чергу є беззаперечним доказом того, що без культури пиття будь якого роду алкогольного напою – наступає алкоголізм.За матеріалами Eurostat
Дані представлені за 2010 рік, для Бельгії, Ірландії та Ісландії - за 2009 рік, для України - 2012 рік (на 2010р. - 27.12).

Розглянувши дану проблематику за критеріями показників летальних випадків спричинених дією алкоголю в Україні, динаміки даного явища протягом останніх років за найбільш поширеними категоріями та розповсюдження даного явища в Європі, можна зробити висновок про те, що низька суспільна свідомість щодо ведення здорового способу життя, велика частка контрафактної алкогольної продукції, її широка доступність та засилля алкогольної реклами – приводить до летальних випадків отруєнь від алкоголю в Україні, перевищуючи загальні показники летальних випадків у Європі, а загальні показники по Україні – в десяток разів загальноєвропейські. Для подолання даного ганебного явища потрібне проведення просвітницьких заходів в навчальних закладах, заборони реклами алкогольних виробів в денний час та жорсткої боротьби державних контролюючих органів з розміщенням контрафактної продукції на ринку алкогольних виробів.