Молодь віком 18-24 років, які жодного разу не вживали алкоголь

алкоголь серед молоді

Обсяги вживання алкоголю з часом збільшуються, як в нашій державі так світі в цілому, і лише в мусульманських країнах дане явище не є популярним. Зростання рівня алкоголізму та обсягів вживання алкогольних напоїв супроводжується проникненням все в більш молодші прошарки населення. Виходячи з тенденцій, тему поширення молодіжного алкоголізму серед країн світу - ми вирішили висвітлити в даному дослідженні, за матеріалами World Health Organization. І пов’язано це з рядом причин, основні з яких лежать в культурній площині, також вагомим чинником до поширення алкоголізму є соціально-економічна не стабільність молоді в країнах що розвиваються.

З графіку що наведений нижче, ми маємо змогу порівняти числові показники серед країн світу за статевою ознакою, осіб які у віці 18-24 років, які жодного разу не вживали алкоголь. Зазначаємо – даний показник не варто використовувати смуто, як обернений до рівня поширеності алкоголізму, та він є відправною точкою в оцінці даного явища. Серед 21 країн, по яким збудовано графік найвищий показник осіб за даним критерієм є ОАЄ -99% - жінки та 98% чоловіки, також дуже високі показники в Бангладеші. При чому, у Китаї та Туреччині серед жінок та чоловіків вони майже однакові та з майже однаковою різницею: по 91.5% та 91.1% – жінки та 72.2% та 70.4% – чоловіки відповідно. Найменша кількість молоді, яка не ніколи не вживала алкоголь у європейських країнах, серед яких Німеччина – 4.1% та 4.7%, Угорщина – 7.7% та 6.3%, Словаччина – 7.1% та 7.7%, Латвія – 6.7% та 4.5%. Закономірним є те що в країнах де найнижчий відносний показник не вживання алкоголю серед молоді – частка жінок часто менша ніж чоловіків. найбільша різниця між чоловіками та жінками, що не вживали алкоголь в Грузії, - 44.9% де жінок що не вживали алкоголю – 60.5%, а чоловіків – 15.6%.

Щодо нашої країни, то показник за даним критерієм серед жінок становить – 27.4%, а чоловіків – 24.7%. В останні роки в результаті поширення швидкого проникнення псевдо-цінностей, високого рівня безробіття та явної соціальної напруги молодіжний алкоголізм в нашій державі на превеликий жаль прогресує.За матеріалами World Health Organization