Індекс економічних свобод - 2014, місце України

Індекс економічних свобод

Сталий розвиток економіки будь-якої країни світу потребує відвідних на те умов, і участь державних органів в їхньому створенні відіграє значиму роль. Економіка нашої країни за весь час незалежності скоріше перебувала в процесі стагнації, ніж розвитку. Найкращі показники динаміки розвитку вітчизняної економіки були характерні для 2007-2008 років, а найгірші – для пострадянських часів великої економічної депресії. Погано йдуть справи в економіці й в останні роки, скорочується ВВП, все більше збільшується дефіцит бюджету, скорочуються золотовалютні запаси, зростає внутрішній та зовнішній державний борг, а за останній місяць в значній мірі посилилися інфляційні процеси. Станом на 05.02.14 курс долару зріс до 8.77-8.88 грн.

Зростання рівня розвитку економіки потребує якісних змін в різних сферах, серед них: створення сприятливого інвестиційного клімату, законодавча підтримка, помірна податкове навантаження, захист трудових прав та прав власності, професійна робота контролюючих органів, відсутність надмірних торгівельних бар’єрів, грамотна фінансова та фіскальна політика, боротьба з корупцією, розвиток підприємництва. Міжнародна організація The Heritage Foundation та The Wall Street Journal оприлюднили двадцятий звіт про рівень економічних свобод серед 186 країн світу – Index of Economic Freedom- 2014. Це двадцяте ювілейне видання, що відображає рівень розвитку країн світу за критеріями створення умов для розвитку їхніх національних економік.

Починаючи з 1995 року, Україна була серед перших країн за якими здійснювався аналіз Індексу економічних свобод. У 2014 нам належить 155-та позиція, серед 186 країн світу з показником індексу – 49.3, наші сусіди за відповідним показником африканська країна Лесото – 154 місце та острівна Карибського басейну Гаїті – 156 місце. Серед країн Європи Україна отримала найнижчий показник - 43 місце, а найкращі умови для розвитку економіки серед європейських країн в Швейцарії - 81.6, і це четверта рейтингова позиція в світі. Лідерство за даним рейтингом належить Гонг-Конгу, найгірші справи з економічнами свободами у Північної Кореї.


Географія Індексу економічних свобод - 2014


Географічний розподіл показників Індексу економічних свобод свідчить про найнижчі показники не тільки серед країн Європи, а й пострадянського простору.

Протягом останнього десятиліття в України понизився загальний показник індексу, в 2005 році він становив 55.8, у 2014 році – 49.3.

Індекс економічних свобод розраховуються відповідно до десяти складових, під-індексів, серед них: захист майнових прав, рівень корупції, податкове навантаження, рівень бюджетних витрат, умови ведення бізнесу(підприємництва), захист трудових прав, регулювання цін, обмеження в міжнародній торгівлі, інвестиційний клімат та фінансове регулювання.


Динаміка складових Індексу економічних свобод в Україні 2005-2014


Серед десяти складових Індексу економічних свобод позитивну динаміку проявили три, а шість негативну. Найбільші зрушення в порівнянні з показниками 2005 року зафіксовані за критерієм обмежень в міжнародній торгівлі (+10), також в незначній мірі поліпшилися індекси умов ведення бізнесу та регулювання цін. Серед індексів, які зазнали погіршення показників: рівень корупції, захист трудових прав, податкове навантаження, інвестиційний клімат, фінансове регулювання, а найгірша динаміка (-41.1) характерна для рівня бюджетних витрат.

Відповідно до методики проведеного дослідження, індекс рівня бюджетних витрат розраховується, як різниця ВВП та квадрату обсягу бюджетних витрат з поправкою на коефіцієнт 0.03. Дана пропорція є не лінійною, наприклад показник у 58 % рівня державних витрат від ВВП визначає нульовий індекс, даним показником володіють такі країни, як Куба, Північна Корея, Лесото.

Зростання бюджетних витрат по відношенню до ВВП, призводить до системного бюджетного дефіциту та накопичення державного боргу, являється одним з основних чинників унеможливлення динамічного розвитку економіки. Саме такий процес характерний для нашої країни в останнє десятиріччя.

Окрім основних десяти складових вивчення Індексу економічних свобод серед 186 країн світу, для кожної країни сформовано картку макроекономічних показників. Зведена таблиця за розглянутими якісними характеристиками розвитку економіки розміщена нижче.


Таблиця показників України за Індексом економічних свобод - 2014

Критерій оцінки Показник індексу
1 Рейтинг серед держав світу, за ІЕС (155 з 186) 155
2 Рейтинг серед держав Європи, за ІЕС (43 з 43) 43
3 Індекс економічних свобод у 2014 році 49.3
4 Динаміка індексу економічних свобод, 2013-14р. 3
5 Індекс захисту прав власності 30
6 Динаміка індексу захисту прав власності, 2013-14р. 0
7 Індекс рівня корупції 21.94
8 Динаміка індексу рівня корупції, 2013-14р. -1.06
9 Індекс податкового навантаження 79.06
10 Динаміка індексу податкового навантаження, 2013-14р. 0.86
11 Індекс бюдюджетних витрат 37.55
12 Динаміка індексу бюджетних витрат, 2013-14р. 8.145
13 Індекс підприємницької діяльності 59.8
14 Динаміка індексу підприємницької діяльності, 2013-14р. 12.2
15 Індекс захисту трудових прав 49.77
16 Динаміка індексу захисту трудових прав, 2013-14р. -0.13
17 Індекс регулювання цін 78.74
18 Динаміка індексу регулювання цін, 2013-14р. 7.74
19 Індекс обмежень міжнародної торгівлі 86.18
20 Динаміка індексу обмежень міжнародної торгівлі, 2013-14р. 1.78
21 Індекс інвестиційного клімату 20
22 Динаміка індексу інвестиційного клімату, 2013-14р. 0
23 Індекс розвитку фінансового сектору 30
24 Динаміка індексу розвитку фінансового сектору, 2013-14р. 0
25 Зважена (середня) тарифна ставка імпорту (%) 1.91
26 Ставка ПДВ (%) 17
27 Ставка податку на прибуток (%) 19
28 Податкове навантаження, у % ВВП 38
29 Обсяг бюджетних витрат, у % ВВП 45.63
30 Чисельність населення 45.45
31 ВВП (у млрд., ПКС) 335.17
32 Темп приросту ВВП (%) за останній рік 0.15
33 Темп приросту ВВП (%) за останні 5 років -0.9
34 ВВП на душу населення (ПКС) 7373.99
35 Рівень безробіття, у % 8.05
36 Інфляція, у % 0.57
37 Зростання прямих іноземних інвестицій (млн.дол.) 7833
38 Державний борг, у % до ВВП 37.42

Загальний показник Індексу економічних свобод України є найнижчим в регіоні – 49.3, доречним є порівняння його складових серед країн-сусідів України. Для порівняння оберемо Польщу, Російську Федерацію та Росію.

Наступна інтерактивна діаграма відображає найнижчі показники України за п’ятьма під-індексами: рівня корупції – 21.94, умов ведення бізнесу – 59.8, захисту трудових прав – 49.77, інвестиційного клімату - 20, фінансового регулювання – 30. Лише за індексом регулювання цін нашій країні з чотирьох наведених країн-сусідів належить найкращий показник – 78.74.


Порівняння складових Індексу економічних свобод - 2014


Аналіз Індексу економічних свобод – 2014, засвідчив одні з найгірших умов для розвитку економіки в Україні серед країн Європи та більшості пострадянських країн. Динаміка показників говорить про погіршення умов в порівнянні з 2005 роком, особливо це стосується інвестиційного клімату, рівня корупції, де Україні традиційно належать одні з найнижчих рейтингів у світі, 168 та 152 місця відповідно. Аналогічні показники за критерієм рівня корупції належать центральноафриканським державам-сусідкам Камерун, а інвестиційного клімату – Конго.

Суттєво погіршився індекс бюджетних витрат, негативна динаміка зумовлена ростом дефіциту бюджету та падінням темпів росту ВВП, за офіційними даними Деркомстату в минулому році він становив 0.00%.


Коментарі

Зображення користувача Олександр Кривенко.
Що робити? - одвічне питання, відповідь на яке - у цій статті: "Зростання рівня розвитку економіки потребує якісних змін в різних сферах, серед них: створення сприятливого інвестиційного клімату, законодавча підтримка, помірна податкове навантаження, захист трудових прав та прав власності, професійна робота контролюючих органів, відсутність надмірних торгівельних бар’єрів, грамотна фінансова та фіскальна політика, боротьба з корупцією, розвиток підприємництва".