Аналіз індексу верховенства права (географія, складові, порівняння) - 2013

Переважна більшість громадян України прагне жити в правовій державі. І не дарма, адже в суспільстві де діють правові норми, кожному громадянину гарантована особиста свобода, винагорода за працю, безпека, захист прав власності, влада відповідальна та відкрита перед громадою, а система правосуддя діє відповідно до законів. Саме в такому суспільстві кращі його представники мають змогу конструктивно впливати на розвиток своєї країни.

Для оцінки дії законів, верховенства права, рівня демократизації суспільства – потрібно досконало володіти ситуацією в усіх гілках влади, що не можливо для пересічного громадянина. В наш час, для аналізу глобальних процесів існують міжнародні організації, дослідження яких дає змогу уявити цілісну картину в певній предметній області.

The World Justice Project – незалежна, неприбуткова міжнародна організація, метою якої є аналіз і підвищення рівня демократизації в усьому світі, оприлюднила черговий звіт World Justice Project, в якому розкрито стан верховенства права у 97 країнах світу, серед яких Україна. Експерти WJP оцінюють рівень демократизації суспільства (верховенства права) згідно з дев'ятьма критеріями, 8 з яких піддаються розрахунковими індексами, серед них: рівень повноважень, відсутність корупції у владі, порядок і безпека, фундаментальні права, ступінь відкритості влади та її втручання в процеси, що відбуваються в державі(регуляторне серидовище), стан цивільного та кримінального правосуддя.

Згідно з проведеним дослідженням серед 97 держав світу, Україна отримала 87 місце за індексом (0.36) – рівень повноважень влади, 94(0.25) – відсутності корупції, 44(0.74) – порядку та безпеки, 56(0.58) – захисту фундаментальних прав, 62(0.44) – відкритості влади, 91(0.35) – регуляторне середовище, цивільне – 56(0.52) та кримінальне – 79(0.39) правосуддя. Показники індексів, які наближені до 1 – кращі, а до 0 – гірші. Ми звели отримані показники з 8 проаналізованих критеріїв, як результат наша країна отримала середній показник індексу 0.46 та рейтингове місце в діапазон (73-81). В Швеції, зафіксовано максимальний показник верховенства права – 0.89, у Зімбабве та Камеруні – мінімальний 0.35.


1. Рейтинг країн світу за індексом верховенства права - 2013


В нашої країни не найкращий стан справ з критеріями оцінки верховенства права, адже аналогічні індекси отримали: Молдова, Казахстан, Еквадор, Сьєрра-Леоне, Нікарагуа, Замбія, Індія, Гватемала. Найкращий стан з верховенством права в європейських країнах, найгірший у центральній Африці. Тематична карта світу відображає отримані показники за зведем розрахунковим індексом та рейтингові місця серед 97 держав, які охоплені дослідженням World Justice Project.


2. Географія міжнарожного індексу верховенства права - 2013


Як попередньо було зазначено, індекс верховенства права розрахований на основі 8 показників, які в свою чергу включають 44 під-індекси. Вони більш детально характеризують критерії за якими було здійснено дане дослідження.

В розрахунку індексу верховенства права, складовим належить рівна вага, та серед основних на наш погляд: відсутність зловживань при реалізації повноважень в законодавчій, виконавчій гілках влади, органах примусу; незалежність системи судочинства від корупції, наявність покарання чиновників за правопорушення; результативність діяльності влади з метою зниження показників злочинності; стабільність законодавчої бази; забезпечення свободи зібрань та виступів, свободи слова і вираження позицій; незалежна ревізія та огляд діяльності виконавчої влади; забезпечення захисту майнових прав, гарантованість не втручання в особисте життя; результативність розслідування кримінальних справ; неупередженість системи судочинства; законний перехід влади.

Наступна інтерактивна діаграма містить показники усіх 44 під-індексів. Найвищий ми отримали за критерієм обмеження цивільних конфліктів – 1, найнижчий за відсутністю зловживань при реалізації повноважень в законодавчій гілці влади – 0.02.


3. Показники складових індексу верховенства права - 2013


В рамках проведення дослідження, Україна віднесена до переліку держав східної Європи та центральної Азії, серед них Польща, Росія, Молдова, Грузія, Узбекистан, Білорусія, Казахстан, Угорщина та ін. Ми вирішили порівняти показники основних восьми індексів серед середньостатистичних та мінімальних показників групи країн центральної Азії та Східної Європи, України, а також максимальних, що за фіксовані серед країн світу.

Позиції України за усіма складовими окрім порядку та безпеки (0.74 проти 0.71) нижчі ніж середньостатистичні серед групи країн східної Європи та центральної Азії, а показник відсутності корупції у владі є найнижчим серед 21 країни цієї групи – 0.25.


4. Порівняння складових індексу верховенства права - 2013


Корупція справді складне питання української політики (влади), а найбільше її згубний вплив відчувають прості громадяни, які не мають відношення до політики та управління. Індекс корупції у владі включає в себе чотири під-індекси, серед них: Відсутність зловживань при реалізації повноважень в законодавчій гілці влади – 0.02, у виконавчій гілці влади – 0.24, судовій гілці влади та силових органах влади (міліція, армія) по 0.38.

Виходячи з того, що найменший індекс отриманий за відсутністю зловживань у законодавчій гілці влади – 0.02, варто порівняти його з показниками інших країн. Як виявляється, саме наша країна отримала найнижчий показник серед 97 країн за критерієм корупції в законодавчих органах, вище (краще) в Нігерії – 0.05, Кенії – 0.06, а найкращий стан з корупцією к законодавчих органах в Швеції, Сінгапурі, Данії – 0.95, в цих країнах законотворці найменш корисливі.


5. Відсутність ознак використання повноважень у власних цілях з боку законотворців.

Проаналізований індекс верховенства права дає змогу комплексно оцінити стан справ з демократизацією, правосуддям, корупцією, гарантією прав та свобод людини в країнах світу та Україні зокрема. В рамках огляду звіту World Justice Project, ми встановили, що в нашій країні відносно хороший стан з цивільними конфліктами, свободою віросповідання і релігією, свободою зібрань та виступів, альтернативним вирішенням судових спорів, з іншого боку існують серйозні проблеми з корупцією в органах влади, особливо законодавчої гілки, доступності моніторингу її дій, незалежності системи судочинства від корупції та впливу виконавчої влади, а також забезпечення захисту майнових прав громадян.