Динаміка чисельності населення в Україні в 2013 році

демографія

Вагомими критеріями, що свідчать про якість та рівень життя населення є демографічні показники, значну кількість яких ми розглядали в попередніх публікаціях. Загальновідомо, що менш ніж за 20 років чисельність населення України зменшилася понад 6,5 млн. осіб, 52 114 400 осіб - 1994р. та 45 553 000 на початок 2013 року.

Найбільш поширеним та вагомим демографічним показником є природний рух населення, географію та динаміку якого серед міського та сільського населення у 2013 році ми розкриємо в даній публікації. Загальні показники свідчать, що за перших 5 місяців 2013 населення України скоротилося ще на 72,7 тис. осіб, та на 01 червня становить 45 480 315 осіб.

Наступна карта відображає чисельність населення в розрізі областей України, а також динаміку сільського та міського населення у січні-червні 2013 року (області клікабельні).



За матеріалами Держстату України

Найбільше скорочення міського населення в період 01 січня – 01 червня 2013 року за абсолютними показниками зафіксовано в Донецькій – 11.6 тис.осіб, Дніпропетровській – 6.2 тис.осіб та Луганській – 5.3 тис.осіб областях, а приросту в м.Київ – 3.4 тис.осіб, Київській – 1.6 тис.осіб та Волинській – 0.7 тис.осіб областях. В свою чергу, найбільше скорочення сільського населення за абсолютними показниками зафіксовано у Чернігівській – 3.6 тис.осіб, Вінницькій – 3.2 тис.осіб та Хмельницькій – 3.0 тис.осіб, а приросту – в Рівненській – 0.6 тис.осіб, Закарпатській та АР Крим – по 0,5 тис.осіб. Без змін лишилося число осіб, які мешкають у місті на Тернопільщині та Хмельниччині.

Загальні показники свідчать, що за 5 перших місяців число сільського населення зменшилося на 35.9 тис.осіб, а міського на 36.8 тис.осіб. Наступний інтерактивний графік демонструє загальну помісячну динаміку показників зменшення числа сільського та міського населення протягом січня-червня 2013 року.


За матеріалами Держстату України

Виходячи з того, що абсолютні показники скорочення майже однакові – 35.9 тис.осіб для сільського, а міського – 36.8 тис.осіб, можемо зробити висновок про те, що інтенсивність зменшення міського населення перевищила у березні інтенсивність скорочення сільського, не сповільнившись до червня місяця – 9 тис.осіб скорочення щомісячно, а скорочення населення в сільській місцевості є більш сталим та становить орієнтовно 6-8 тис.осіб за 1 місяць.


За матеріалами Держстату України

Наступний графік, який відображає обсяги скорочення сільського та міського населення, підтверджує попередньо зазначену тезу про ріст темпів скорочення міського населення. Загальні показники динаміки сільського та міського населення свідчать, що найбільше скорочення було зафіксовано у квітні, яке становило 17.7 тис.осіб, а найменше в лютому – 9.7 тис.осіб.

Іншою вагомою характеристикою є динаміка загального числа населення, яку ми проаналізуємо за критеріями абсолютної та відносної різниці, що розраховуються, як різниця числа населення станом на 01 червня та 01 серпня 2013 року, а також відношення даної різниці до числа постійного населення станом на 01 січня 2013 року відповідно.


Вкажіть характеристику:


За матеріалами Держстату України

Тематичні карти демонструють географію поширення позитивної та негативної динаміки чисельності населення в розрізі областей України. З першої карти видно, що лідером за абсолютними показниками скорочення населення є Донецька, Дніпропетровська та Луганська області, де воно зафіксовано на рівні 13.5, 7.5 та 6.5 тис.осіб відповідно, лідерами ж за приростом є м.Київ та м. Севастополь – 0,5 тис.осіб, АР Крим, Волинська та Закарпатська області – по 0.4 тис.осіб.

У порівнянні із абсолютними показниками динаміки чисельності населення, відносні показують іншу картину. Лідерами за відносним скороченням населення виявилися Чернігівська (0.43%), Сумська (0.4%) та Кіровоградська (0.33%) області, а найбільший приріст зафіксовано у м.Севастополь (0.13%), м.Київ (0.12%) та Волинській області (0.04%). З числа 27 територіально-адміністративних одиниць негативна динаміка зафіксована у 19, позитивна – у 7, також не зафіксовано змін у Чернівецькій області.

Демографічні проблеми є індикатором загального соціального стану країни. Отримані тенденції на основі показників розглянутих критеріїв природного руху населення в межах держави за січень-червень 2013 року свідчать про масштабну депопуляцію. Дана негативна динаміка стосується 70% областей, особливо територій Сіверщини (Чернігівська та Сумська) та центральної України (Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська), а також Донбасу (Донецької та Луганської областей). .