Динаміка чисельності населення в Україні у 2013 році

За останнє двадцятиріччя демографічна ситуація в нашій країні демонструє постійні показники скорочення населення. Станом на 01.11.2013 року чисельність наявного населення в Україні становила 45 447 010 мешканців, а за офіційними прогнозами Держкомстату України станом на 01 січня 2014 року громадян України стало ще менше 45 419.8 тис.чол.

У 2012 населення України скоротилося на 80.6 тис.чол., а в 2013 році показники скорочення зросли до 133.2 тис.чол. Незважаючи на ріст загальних показників населення у перші роки незалежності України, сільських мешканців з кожним роком ставало все менше.

За 2013 рік чисельність міського населення скоротилася на 52.5 тисяч чоловік, демонструючи динаміку на рівні -0.17%, а сільського на 80.7 тис.чол., що в свою чергу становить -0.57%.

Територіальну структуру динаміки чисельності населення в розрізі областей демонструє наступна тематична карта. Інтерактивні графіки, прив’язані до областей, відображають щоквартальну динаміку чисельності населення за типом розселення сільське-міське.

Географія зміни чисельності населення (у%) станом на 01.01.2014 відносно 01.01.2013

Найбільші темпи скорочення населення належать Чернігівській (-0.96%), Сумській (-0.86%), Луганській (-0.76%), Кіровоградській (-0.75) та Донецькій (-0.73%) областям. Серед міського населення найбільші темпи скорочення у Луганській області (-0.71), а сільського у Чернігівській (-2.11%). Позитивна динаміка серед областей України зафіксована у дев’яти областях, у сімнадцяти – негативна, у Одеській області - стала - чисельність її населення станом на 01.01.2014 відносно 01.01.2013 практично не змінилося.

Найкраща ситуація з динамікою чисельності населення у м.Севастополь (+0.65%), м.Київ (+0.55%) та Закарпатській області (+0.22%). Серед областей найбільші темпи зростання міського населення у Чернівецької (+0.62%), сільського у Закарпатській (+0.28%). Лише в трьох областях України зафіксовано позитивну динаміку сільського населення, окрім Закарпатської, в Рівненській області та АР Крим. За темпами росту сільського населення лідирує Севастопольська міська рада, та чисельність осіб, які мешкають в її селах незначна – 23.9 тис.чол.

Кращі показники динаміки населення у містах, ніж в сільській місцевості, зумовлені не тільки природнім його рухом (різниця між кількістю народжених та померлих), а й міграцією населення з села в місто, особливо це стосується осіб репродуктивного віку.

Динаміка (у%) станом на 01.01.2014 відносно 01.01.2013

Протягом 2013 року найбільше абсолютне скорочення населення зафіксовано в Донецькій та Луганській областях, в яких стало менше на 31.8 тис. та 17.2 тис. осіб відповідно. Значне абсолютне скорочення також належить Дніпропетровській (-16.1), Чернігівській (-10.4) та Вінницькій областям (-8.4) тис.осіб. Максимальне абсолютне зростання чисельності населення зафіксовано у м.Київ (+15.7), Київській (+3.3) та Закарпатській (+2.6) тис.осіб областях.

Показники зростання чисельності населення в м.Київ та м.Севастополь забезпечені в основному позитивним міграційним приростом, адже за січень-листопад 2013 року в м.Київ та м.Севастополь прибуло на 13289 та 2211 осіб більше, ніж вибуло.

Впродовж 1991-2014 років, громадян України поменшало на 6 млн. 418.7 тис.осіб, з них на міграційне сальдо припало -568.9 тис.осіб. (1991 по 2013 рр.) Скорочення міського населення протягом 1991-2014 років зафіксовано на рівні – 3 млн. 541 тис.чол., а сільського 2 млн. 875.6 тис.чол. Швидшими темпами скорочувалося сільське населення, ніж міське, станом на 01 січня 2014 року відносно 1991 року його поменшало на 16.4%, а міського на 10.71%.

Динаміка чисельності міського та сільського населення 1991-2014 рр.

Україна виражає одні з найвищих темпів скорочення населення серед європейських країн, за прогнозом ООН до 2050 року громадян нашої держави скоротиться до 33 млн.осіб, та в Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ мають іншу позицію, їхній прогноз 36,2-36,3 млн.осіб, який базується на скороченнях темпів депопуляції (зменшення населення) в останні роки.

Здійснений аналіз статистичних показників чисельності населення станом на 01.01.2013 та прогнозу Держстату на 01.01.2014, свідчить про зростання депопуляції у 2013 році в порівнянні з 2012. Вищі темпи зменшення населення у сільській місцевості, ніж в міській, що в свою чергу зумовлене міграціями молоді з села в місто. Найбільші темпи скорочення населення характерні для Луганської, Донецької областей за рахунок негативної динаміки міського населення та Чернігівської, Сумської – найвищих темпів депопуляції в селах.


Коментарі

Зображення користувача Олександр Кривенко.
Україна виражає одні з найвищих темпів скорочення населення серед європейських країн, за прогнозом ООН до 2050 року громадян нашої держави скоротиться до 33 млн.осіб, та в Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ мають іншу позицію, їхній прогноз 36,2-36,3 млн.осіб, який базується на скороченнях темпів депопуляції (зменшення населення) в останні роки.