Аналіз викидів забруднюючих речовин у I півріччі 2013 року

Невід’ємним елементом сучасного промислового виробництва є значний антропогенний вплив на навколишнє середовище. При застарілих системах очищення викидів "брудного виробництва", його значних обсягів у добувній галузі, металургійній, хімічній промисловості та тепловій енергетиці, ставленні до природи власників та керівників підприємств, усім сферам географічної оболонки завдається значних екологічних збитків. Як результат, споживачами відходів виробництва стають прості громадяни, які проживають в ареалі забруднення.

В даному дослідженні проаналізуємо забруднення атмосфери викидами шкідливих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел у січні-червні 2013 року, його структуру, географію та динаміку в порівнянні з відповідним періодом 2012 р.

Атмосферне повітря переважно забруднюється діоксидом вуглецю – 95 млн. 046,3 тис.тонн якого за перше півріччя поточного року було викинуто стаціонарними джерелами забруднення, тобто промисловими виробничими об’єктами. На інші сполуки забруднення припадає 2 млн. 074,3 тис.тонн (2,14%), структура основних видів викидів, їхні обсяги та динаміка відповідно до першого півріччя 2012 року відтворює наступна інтерактивна діаграма.


Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення


За матеріалами Держстату України

Основними забруднювачами є метан, оксид вуглецю, діоксид інші сполуки сірки, які отримується за рахунок роботи гірничодобувної промисловості та вугільних ТЕЦ. В порівнянні з першим півріччям минулого року, обсяги викидів забруднюючих речовин зменшилися на 4,6%, а діоксиду вуглецю на 4,7%. Обсяги викидів серед областей країни за максимальними та мінімальними показниками відрізняються в сотні разів, адже на Донецьку область припадає понад одна третя викидів забруднюючих речовин – 34,4% а на Чернівецьку 0,07%.


Вкажіть характеристику:

За матеріалами Держстату України

На усі промислові регіони припадає понад 93% промислових викидів, а на трійку лідерів, серед яких Донецька, Дніпропетровська та Луганська області – 66% загального обсягу. За критерієм забруднення діоксидом вуглецю трійка лідерів є незмінною з дещо меншою часткою – 57%. А найчистішими областями в Україні є Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Волинська, Херсонська, на яких припадає менше 1% обсягів викидів забруднюючих речовин. Окрім показників обсягів викидів забруднючих речовин на кожен регіон, також широко застосовуються розрахунки на одиницю площі, а також на 1 особу.


Надходження забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення за I півріччя 2013 р.


За матеріалами Держстату України

Розрахункові показники на 1км.кв. та 1 мешканця відповідної території, створюють дещо іншу картину. Так лідером забруднення на одиницю площі став Київ – 200.023 кг/км.кв., за ним розташувалися Донецька та Дніпропетровська області, а на душу населення все ті ж Донецька – 162.7, Дніпропетровська – 134.2 та Луганська – 99.4 кг/особу. Обсяги викидів забруднюючих речовин окрім діоксиду вуглецю зросли у 7 з 27 регіонів, найбільше на Черкащині + 21.2%, а найбільш скоротилися у Миколаївській області - 25,5%.

Найбільший обсяг забруднення забезпечений оксидом вуглецю (вуглекислим газом) – 97,86% від усіх видів викидів, тому даний компонент варто розглядати окремо. Оксид вуглецю належить до парникових газів, що здійснюють негативний вплив на клімат, а переважну більшість обсягів викидів даної сполуки серед стаціонарних джерел здійснюють теплоелектростанції, підприємства металургії та хімічної промисловості.


Викиди діоксиду вуглецю в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення за I півріччя 2013 р.


За матеріалами Держстату України

Значні обсяги викидів забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю зокрема у промислових регіонах нашої держави забезпечується за рахунок експлуатації зношеного виробничого обладнання та застарілих технологій виробництва. Високий рівень забруднення з розрахунку на 1 особу в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській областях та 1 площі в м.Києві є серйозною екологічною загрозою для населення, яке проживає та працює на даних територіях. Незначне зменшення обсягів викидів 4,6-4,7%, забезпечено не модернізацією виробництва, а зменшенням обсягів виробництва у важкій промисловості 8-9%. За умови подальшої експлуатації зношеного обладнання, використання застарілих технологій та недотримання екологічних нормативів, в Україні й надалі фіксуватимуться одні з найвищі обсягів викидів шкідливих речовин з розрахунку на одиницю продукції, а промислові регіони України залишатимуться найбільш забрудненими у Європі.