Довкілля

Аналіз викидів забруднюючих речовин у I півріччі 2013 року

Невід’ємним елементом сучасного промислового виробництва є значний антропогенний вплив на навколишнє середовище. При застарілих системах очищення викидів "брудного виробництва", його значних обсягів у добувній галузі, металургійній, хімічній промисловості та тепловій енергетиці, ставленні до природи власників та керівників підприємств, усім сферам географічної оболонки завдається значних екологічних збитків. Як результат, споживачами відходів виробництва стають прості громадяни, які проживають в ареалі...

Динаміка обсягів мисливських угідь та земель природно-заповідного фонду в Україні

заповідники та мисливські угіддя

В результаті інтенсивно господарського освоєння території людиною за останнє століття, та його прискорені темпи у XXI ст., в Україні залишилися не значні площі, де природа не зазнала докорінної зміни. Забезпечення апетитів промисловості потребує все більших природніх ресурсів, в результаті чого антропогенне навантаження на навколишнє середовище лише зростає. В таких умовах єдиним місцем де є змога зберегти в задовільному вигляді природу, її флору і фауну – є заповідні території. Зважаючи на динаміку збільшення числа заповідників в Україні за останні 23 роки, помітно що...

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2012 році

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2012 році

Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

 • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
 • подвійний клік - збільшити карти;
 • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
 • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
 • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
 • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту

...