Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферу Рівненщини в 2012 році