Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні за 2012 рік

інвестиції

Важливу роль в розвитку національної економіки будь-якої країни світу відіграють іноземні інвестиції, Україна в даному випадку не є винятком. З розвитком транснаціональних корпорацій суспільство все більше уваги приділяє питанню їхнього розміщення та освоєння в сучасній економіці. Та не дарма, адже їхня величина, доцільність галузевого та територіального розміщення,все сильніше впливають на підвищення економічної активності населення, створенню нових робочих місць, а інколи цілих виробничих галузей національного господарства, що в кінцевому варіанті визначає структуру економіки держави та формує її політику. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу та ін.

В Україні процес розміщення інвестицій відбувається не без участі держави, принаймні існує інвестиційне законодавство, яке адаптовано до норм ЄС, та діють 50 міжнародних угод, предметом яких є захист та сприяння інвестиціям, та це все на теоретичному декларативному рівні. На практиці, з метою розвитку вітчизняної економіки,міжнародні угоди та акти мають стимулювати державний менеджмент по усій його вертикалі до освоєння іноземних інвестицій (акціонерного капіталу транснаціональних корпорацій),як локомотиву для розвитку тих галузей, об'єкти яких становлять собою значний не реалізований потенціал розміщення виробничих потужностей та капіталів. А яка ж ситуація з рухом іноземних інвестицій наразі в економіці нашої держави, яку динаміку вони показують, в яких галузях розміщуються та куди орієнтується вітчизняний капітал, які галузі іноземних держав опановує? Відповіді на вище порушені питання, ми надамо в даному дослідженні.

Аналіз іноземних інвестицій передбачає вивчення динаміки показників у визначенні їх походження, галузевої та регіональної структури. Отож, зупинимося спершу на аналізі основних країн-інвесторів іноземного акціонерного капіталу, які розміщують свої активи в нашій державі в якості прямих інвестицій. Для цього розглянемо наступну таблицю, в якій зазначені країни, що здійснили найбільші інвестиції в українську економіку у 2012 році, визначимо їхні обсяги у мільйонах доларів США за основними країнами-інвесторами.

Таблиця 1

Як бачимо, обсяги прямих інвестицій в економіку нашої держави за 2012 збільшилися на 4128.5 млн.дол., що в свою чергу становить 8.20% приросту в порівнянні з початком 2012 року. Основною країною інвестором являється Кіпр, обсяги інвестування якого збільшилися лише за 2012 рік на 3919.9 млн.дол., від 13355.2 млн.дол. до 17275.1 млн.дол, що в свою чергу становить 31,72% інвестицій вкладених усіма країнами світу в українську економіку станом на 31.12.2012р. Збільшивши власний капітал на 29.35%, кіпрські інвестори стали лідерами відносного та абсолютного приросту обсягів капіталів серед усіх основних країн-інвесторів, а збільшення загального показника прямих іноземних інвестицій було забезпечено в основному Кіпром. Німеччина, яка є другою країною за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, навпаки – скоротила свої активи в Україні на 1074.0 млн.дол, з 7391.0 млн.дол. до 6317.0 млн.дол., тобто на 14.53% від того капіталу, який був залучений до української економіки з початку інвестування в економіку нашої держави. Аналогічна ситуація й з іншими європейськими країнами, наприклад: обсяги французького капіталу скоротилися за рік на 21.90%, з показником – 495.1 млн.дол; англійського – на 36.9, шведського та австрійського – на 156.7 млн.дол. та 17.4 млн.дол відповідно. Наростили обсяги прямих інвестицій країни, що відомі нам розвиненою банківською системою – Віргінські Острови (Брит.) – на 218.9 млн.дол., Нідерланди – 270.6 млн.дол. та Швейцарія – 158.5 млн.дол. Також незначний ріст обсягів інвестицій (акціонерного капіталу) продемонструвала Російська Федерація – з 3600.4 до 3785.8 млн.дол., що становить 185.4 млн.дол., та (5,15%) відповідно. Та конкурувати російському капіталу з Британською Заморською територією, яка розташована на острівних коралових рифах карибського басейну не під силу, адже капітал з Віргінських островів продемонстрував більший показник просту інвестицій, як у відносному так і абсолютному плані.

Отже, відтік капіталів країн-інвесторів які входять до семи найрозвиненіших країн світу (Німеччини, Великої Британії та Франції), з легкістю компенсується капіталом острівних країн (Кіпром та Віргінськими островами). Обсяги іноземних інвестицій в Україну Ви маєте змогу переглянути на наступній карті.

Дослідивши перелік основних країн-інвесторів в українську економіку перейдемо до аналізу наступної характеристики іноземного інвестиційного акціонерного капіталу – його галузевої структури. Для цього підрахуємо обсяги прямих іноземних інвестицій відповідно до основних галузей національного господарства України, визначимо їхню частку та динаміку. Розглянемо отримані результати в наступній таблиці.

Таблиця 2

Щодо загального аналізу даної таблиці, то виходячи з вищенаведених статистичних даних та розрахованих відносних показників розміщення інвестиційного капіталу, бачимо що на фоні відтоку кількох мільярдів європейських інвестицій падіння інвестиційного капіталу не відбулося у жодній з галузей української економіки окрім Фінансової діяльності, з незначним абсолютним показником (-78.9) млн.дол. та відносним у (-0.49%). Це свідчить про те, що акціонерний капітал заморських острівних країн швидко зорієнтувався і замістив утворені європейцями прогалини.

Беручи до уваги розміщення капіталів за галузями, бачимо що станом на 31.12.2012 року найбільша частка прямих іноземних інвестицій зосереджена у промисловості – 17166.7 млн.дол. (31,52%), фінансовій діяльності – 16105.6 млн.дол. (29,57%) та операціях з нерухомим майном, орендою, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 9058.5 млн.дол. (16,63%). Найбільший приріст демонструє промисловість з показником росту у 2136.8 млн.дол. (+14.22%), а збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій для промисловості в основному забезпечили такі її підгалузі, як виробництво харчових продуктів напоїв та тютюнових виробів з показником приросту в 818.0 млн.дол., (+36,82%), а також виробництво та розподілення електроенергії газу та води з показником приросту в 766.7 млн.дол., при чому дана галузь демонструє подвоєння обсягів іноземних інвестицій протягом 2012 року (з 773.0 млн.дол. – станом на 01.01.2012, до 1539.7 млн.дол – станом на 31.12.2012), в результаті чого вона стала лідером за відносним приростом розміщення іноземних інвестицій, з показником у (+99,18%). Нагадаємо, до об’єктів даної галузі відносяться: газорозподільчі та енергорозподільчі компанії, газові свердловини, електростанції. Для цілісного уявлення про місце та обсяги прямих іноземних інвестицій у галузях національного господарства України розглянемо наступну діаграму.

Виходячи з всезростаючої ролі прямих іноземних інвестицій з Кіпру в структурі інвестицій усіх держав-інвесторів, господарчі суб’єкти яких розмістили акціонерний капітал в Україні, випливає доречність дослідити структуру кіпрських прямих інвестицій за галузями національного господарства України. Для проведення подальшого аналізу розглянемо наступну таблицю даних, в якій розміщена інформація про обсяги та динаміку розміщених кіпрських інвестицій за 2012 рік.

Таблиця 3

Отримані показники руху кіпрських інвестицій в даній таблиців основному повторюють попередню (Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україні за видами економічної діяльності за 2012 рік), за винятком кількох галузей, зокрема Фінансової діяльності, з показником росту в 1814.9 млн.дол.(+67.39%), нагадаємо – абсолютний показник інвестицій з усіх разом узятих країн за даною галуззю в нас становив (-78.9 млн.дол.), а за відносною (-0.49), також відмінністю є числове значення показників, адже в кіпрських прямих інвестицій він вищий за переважною більшістю абсолютних показників, а за відносними – майже за усіма. Максимальний відносний показник росту кіпрських інвестицій в нас виявлений в галузі виробництва розподілення газу та води і становить він (+306.57%) росту, як бачимо 01.01.2012 обсяг капіталовкладень в дану галузь становив 315.2 млн.дол, а 31.12.2012 він досяг позначки 1281.5 млн.дол., лише за 2012 рік було інвестовано 966.3 млн.дол. Примітно що даний показник свідчить не тільки про збільшення інвестицій цієї острівної держави в даній галузі, а й про витіснення ними інвестицій інших іноземних країн в розмірі 199.6 млн.дол. Для більш наглядного ознайомлення з ростом об’ємів прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Кіпру за основними галузями в яких вони розміщені пропонуємо розглянути наступну діаграму.

Виходячи з отриманої діаграми – бачимо, що справи кіпрських прямих інвестицій в Україні йдуть куди краще, ніж в українській економіці та самому Кіпрі. А капітал господарських суб’єктів Кіпру – почувається в Україні нічим не гірше ніж туристи на його курортах.

Для завершення аналізу характеристики прямих іноземних інвестицій в Україну, виявимо показники розміщення акціонерного капіталу в розрізі областей України, станом на початок та кінець 2012 року, а також розрахуємо динаміку їхніх абсолютних та відносних показників.

Таблиця 4

Виходячи з розрахованих абсолютних та відносних показників обсягів прямих іноземних інвестицій, розміщених в регіонах нашої держави – бачимо, що беззаперечним лідером серед них є м.Київ, на господарчих суб’єктів якого припадає 26592.1 млн.дол., що в свою чергу становить майже половину - (48.83%) іноземного акціонерного капіталу, розміщеного в Україні за всю її суверенну історію. Даний показник свідчить про те, що іноземний капітал не цікавиться відокремленими виробничими об’єктами, а стрімко нарощує свій вплив на всеукраїнські компанії, які лише зареєстровані в Києві, а їх виробничі потужності розміщені, в переважній більшості, поза столицею. На наш погляд, явно виражена диспропорція у географії розміщення іноземних акціонерних капіталів негативно впливає на розвиток міжгалузевого виробничого циклу в регіонах нашої держави, адже відсутність притоку коштів безпосередньо до виробничих суб’єктів, що розміщені в периферії, які зазвичай належать до ланки середнього бізнесу, зазвичай унеможливлює здорову конкуренцію, створення нових робочих місць та надходжень до місцевих бюджетів. Зрозуміло, що велика компанія для підвищення ділової активності реєструє власну організацію в столиці, та концентрація капіталів в такого роду господарчих суб’єктів зовсім лишили уваги з боку іноземних інвестицій такі перспективні області, як Вінницька – 245.4 млн.дол. (0,45%), Хмельницька – 208.6млн.дол. (0,38%); а Тернопільська та Чернівецька області з показниками 64.6 млн.дол. та 64.3 млн.дол. відповідно, взагалі продемонстрували рекордний мінімум від загального обсягу інвестицій розміщених в Україні по (0,12%).В такому диспропорційному вигляді інвестиції спотворюють основне своє декларативне призначення – досягнення економічного та соціального ефекту територіальних громад.

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у регіонах України за 2012 рік

Лідером за приростом інвестицій за 2012 рік в абсолютному значенні залишається столиця, а відносному – Черкаська область (+209.45%). Найбільший як відносний так і абсолютний показник за скороченням інвестицій продемонструвала Харківська область (-643.9) млн.дол., що становило (-22.8%) від показника станом на початок року.

Підсумовуючи проведений аналіз розміщення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) за 2012 рік, варто відзначити наступне:

  • акціонерний капітал Кіпру та Віргінських Островів (Брит.) продовжує витісняти з української економіки капітал розвинених країн світу та забезпечує загальні показники приросту надходження акціонерних капіталів до України;
  • в структурі галузей національного господарства іноземні інвестиції себе найкраще почувають у промисловості, а саме в галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, залишаються значними у фінансовій діяльності та операціях з нерухомим майном, орендою та інжинірингом. В той час, як величезний економічний потенціал галузей сільського господарства та будівництва залишається для іноземних інвесторів неконкурентоспроможним у порівнянні з іншими більш дохідними галузями;
  • територіальна структура розміщення іноземних капіталів, яка тяжіє до столиці, не сприяє розгортанню нових виробничих потужностей на периферії.

Охарактеризувавши розміщення та динаміку прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні, перейдемо до наступної частини нашого дослідження – аналізу прямих іноземних інвестицій з України в економіку країн світу за 2012 рік. Досліджуючи даний процес, будемо дотримуватися попередньо використаної схеми. Спершу виявимо звідки йдуть інвестиції українського акціонерного капіталу, яким країнам надають перевагу та в яких галузях закордонних економік розвивають свою економічну діяльність. За даними держкомстату станом на 31.12.2012р. українські інвестори розмістили за кордоном 6481.9 млн.дол., за 2012 рік спостерігалася динаміка скорочення, за абсолютним показником (-417.8) млн..дол. та відносним (-6.06%), з розрахунку показників на початок та кінець календарного 2012 року. З метою встановлення обсягів та динаміки акціонерного капіталу, який інвестується до інших держав з числа українських областей, розглянемо наступну таблицю.

Таблиця 5

Розрахувавши отримані показники ми маємо змогу виявити географію та обсяги капіталів, які покинули Україну в пошуках кращих прибутків серед господарчих суб’єктів закордонних країн. В розрізі областей України неозброєним оком видно, що Донецька область станом на 31.02.2012р. є лідером серед регіонів нашої держави за обсягами іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що розміщені в економіках країн світу з показником в 5426.3 млн.дол. з вражаючим відносним показником (83,71%) від усіх інвестицій, що були інвестовані Україною в інші країни світу. Найменший абсолютний показник продемонстрували Вінницька - 0.2 млн.дол.,Кіровоградська - 0.1 млн.дол., Херсонська - 0.1 млн.дол., що у відносному показнику менше ніж 0,01%. Що стосується показників динаміки інвестицій з областей України, то в абсолютному зменшенні також є лідером Донецька область (-513.5) млн.дол., що становить (-8.65%). Зважаючи на загальні показники примітно, що саме Донецька область забезпечила зменшення загального об’єму розміщених інвестицій за кордоном на фоні їхнього росту серед усіх інших регіонів України, що розраховано в колонці приросту. Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що господарчі суб’єкти серед усіх областей нашої держави не проявляють особливого інтересу до розміщення власних капіталів за кордоном, окрім Донецької області. Навіть максимальний відносний ріст показників динаміки розміщених інвестицій серед областей за 2012 рік, який демонструє Одеська область (+49.72%) в абсолютному плані (+17.9) млн.дол. на фоні шахтарського краю не становить значних обсягів.

Прямі іноземні інвестиції з регіонів України в економіці країн світу за 2012 рік

Проаналізувавши географію та обсяги інвестування вітчизняних акціонерних капіталів до економік інших країн світу, перейдемо до наступної характеристики прямих іноземних інвестицій – їхньої галузевої структури. Для цього розглянемо наступну таблицю.

Таблиця 6

Переглянувши таблицю бачимо, що інвестиції вітчизняного акціонерного капіталу диспропорційно представлені в галузях закордонних економік. Беззаперечним лідером серед галузей економіки є операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, обсяг капіталовкладень в яку з боку українських інвесторів становить 5388.6 млн.дол., а у відносному – 83.13% усіх капіталовкладень, які були здійснені інвесторами з України в економіки інших держав станом на 31.12.2012 року. Інжиніринг в традиційному розумінні — це інженерно-консультативні послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу, або послуги із забезпечення нормального перебігу процесу виробництва та реалізації продукції. Розміщення іноземних інвестицій в інших галузях окрім фінансової діяльності – 662.4 млн.дол. (10,22%) є незначними, та в сукупності становлять (6.65%) від обсягу прямих іноземних інвестицій розміщених за кордоном станом на 31.12.2012 року. Для більш наглядного уявлення про галузеву структуру розміщення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з України станом, розглянемо наступну діаграму.

З огляду на галузеву структуру зовнішніх інвестицій розміщених в інших державах, видно, що вітчизняний акціонерний капітал не зацікавлений в інвестуванні галузей економіки, які визначають добробут будь-якої країни світу, адже він демонструє надзвичайно низькі показники, наприклад в промисловість країн світу було інвестовано 151.7 млн.дол (2,34%), транспорт та зв’язок – 35.9 млн.дол. (0,55%), будівництво – 4.7 млн.дол. (0,07%) від загального обсягу інвестицій розміщених у всіх державах світу. Тобто вітчизняні інвестори вкладають майже всі іноземні інвестиції в оренду і надання інжинірингових послуг за кордоном, в той час як іноземний акціонерний капітал з острівних країн швидкими темпами освоює передові галузі української промисловості.

Провівши аналіз галузевої структури іноземних інвестицій з України, перейдемо до характеристики географії їхнього розміщення серед країн світу. Для проведення подальшого дослідження розглянемо попередню таблицю.

В даній таблиці розраховані абсолютні та відносні показники розміщення вітчизняних акціонерних капіталів за кордоном, їхня динаміка протягом 2012 року. Як бачимо, станом на 31.12.2012р., в семи основних країнах розміщено 97,75% усіх закордонних капіталів, що в свою чергу становить 5900.4 млн.дол., на інші країни ЄС, СНД, та інші країни загалом припадає 145.60 млн.дол. (2,25%). Та саме цікаво те, що об’єми прямих іноземних інвестицій з України, в переважній більшості, прямують до Кіпру, адже абсолютний показник коштів, які вкладені в економіку цієї держави становить 5331.80 млн.дол. - 89,60% усіх інвестицій, які були спрямовані до країн світу вітчизняними інвесторами відповідно. Більш наглядно місце прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) розміщеного в усіх країнах світу з України можна ознайомитися на наступній карті.

Виходячи з таких панівних показників вітчизняного акціонерного капіталу, спрямованого до Кіпру серед усіх країн, з якими Україну пов’язує інвестиційна діяльність, не залишається змоги порівнювати обсяги капіталів, освоєні кіпрськими партнерами з іншими країнами, адже розвинені європейські держави в даному переліку взагалі відсутні, а наші найбільші сусіди демонструють незначні обсяги освоєних українських інвестицій, зокрема: Російська Федерація – 292.5 млн.дол. (4,51%) та Польща 54.2 млн.дол. (0,84%) від загального обсягу, який становить 6046 млн.дол. Відтік інвестицій, розміщених в кіпрській економіці в розмірі (-531.60) млн.дол., в основному забезпечив й загальний показник зменшення інвестицій за кордоном (-416.8) не зважаючи на їхній приріст майже за всіма групами держав, максимальний показник серед яких показала Російська Федерація (+55.9) млн.дол.

Виходячи з такої значної долі Кіпру (89,64%) в процесі інвестиційної діяльності вітчизняних акціонерних капіталів за кордоном, доречно зупинитися на аналізі галузевої структури інвестованих капіталів до цієї острівної держави. Зважаючи на перелік галузей економіки Кіпру, в яких розміщені кошти українських інвесторів в розмірі 5810.5 млн.дол. то згідно даних Держкомстату, їх існує дві (табл.7) - операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, з показником у 5331.80 млн.дол. (91,76%), а також фінансова діяльність 442.70 млн.дол. (7,62%), для інших галузей відповідно залишається 36.00 млн.дол. (0,62%). Наглядно розміщення українського акціонерного капіталу в структурі галузей економіки Кіпру показано в наступній діаграмі.

Як бачимо, українські інвестори, вкладаючи кошти в кіпрську економіку не цікавляться туристичним та ресурсним потенціалом цієї країни, а переймаються лише сферою послуг, яка пов’язана з інжинірингом, орендою,операціями з нерухомістю.

Проаналізувавши рух прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні та прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіці країн світу за основними їхніми характеристиками та числовими показниками, можна сформувати висновки, перша група яких випливає з розміщення іноземних інвестицій в Україні, а друга – з розміщення українських акціонерних капіталів за кордоном:

  • Відтік прямих іноземних інвестицій розвинених країн світу, які розміщували свої активи в основному в технологічних галузях національного господарства свідчить про погіршення інвестиційного клімату в Україні, причинами якого є: політична нестабільність, непередбачуваність та непрозорість державної політики, недосконалість правового середовища, обтяжлива фіскальна та митна політика, «клановість» економіки. З іншого боку, нарощування обсягів інвестицій від господарчих суб’єктів держав, в яких й так великі проблеми з коштами і відомі вони далеко не розвинутою економікою, а розташуванням на їхній території офшорів – свідчить про непрозорість інвестиційної політики в Україні, головне про «різні правила гри» для іноземного капіталу різного походження. А форми розміщення в галузевій структурі інвестиційного капіталу даних острівних країн свідчать про тяжіння даного капіталу до найприбутковіших галузей економіки України. Нагадаємо, що у 2011 році Україна не включила Кіпр та Віргінські Острови (Брит.) до списку офшорних зон.
  • Обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), які прямують з України (83,71% зі 100% акціонерного капіталу зареєстровано в Донецькій області) до економік іноземних держав (89,64% зі 100% прямують до Кіпру), зосереджуються в основному в невиробничих галузях економіки (83,13% з яких належать лише одній галузі – операціям з нерухомістю, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям), як мінімум свідчать про відсутність інвестиційної політики держави в напрямку зосередження капіталів на власній території та ставлять чимало запитань до власників акціонерних активів, які монопольно з однієї області в невиробничу галузь однієї лише країни розміщують мільярдні інвестиції.

За матеріалами Держкомстату - Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України

Коментарі

Зображення користувача Ольга.
дуже гарні показники
Зображення користувача Роксолана.
те що мені потрібно. дякую
Зображення користувача Тарас.
через дупу все, не зiйшлися вiдсотки у таблицi
Зображення користувача Владислав.
те що треба