Частка прямих інвестицій з України в економіку Кіпру за галузями станом на 31.12.2012р.

Абсолютні значення приведені в млн.дол.