Аналіз динаміки та географії злочинів «зґвалтування та замах» у 2005-2012 роках в Україні

злочинність

Останнім часом широкого суспільного резонансу набув злочин, що пов'язаний з жорстоким побиттям та зґвалтуванням 29-річної Ірини Крашкової, в якому підозрюються 3 особи з смт.Врадіївка Миколаївської області, 2 з яких міліціонери районного відділу МВС. На Миколаївщині це не перший злочин даного роду, який відзначається надзвичайною жорстокістю насильників по відношенню до жертви, що сколихнув усю країну. У 2012 році 09 березня жертвою насильників стала Оксана Макар, яка від отриманих травм 29 березня пішла з життя.

Виходячи з неабиякої уваги населення до проблематики насилля в країні, збільшення числа резонансних злочинів та участі правоохоронних органів у розкритті, притягненні до відповідальності даного роду злочинців, ми вирішили проаналізувати статистичні показники злочинів, що класифікуються як «зґвалтування та замах». Оцінку проведемо за показниками динаміки здійснених злочинів даної категорії з 2005 по 2012 рік, а також географії поширення «зґвалтувань та замахів» за абсолютними показниками.

Термін «зґвалтування» означає вчинення статевого акту без добровільної згоди одного з партнерів, що найчастіше відбувається із застосуванням фізичного насильства чи погрозою його застосування, ознаками якого є відсутність згоди жертви на сексуальні дії. Даний тип злочину по-різному поширений серед країн світу, наприклад у США на 100 000 жінок припадає 36 випадків зґвалтування, в Японії – 12, Англії – 3, Польщі – 7, а в Україні – 20.

Розрахунок коефіцієнту був проведений на основі статистичних даних згідно звіту УМВС за 2012 рік. В минулому році у нашій країні офіційно зареєстровано 486 зґвалтувань, орієнтовне число жінок, які проживають становить 54% від 45,5 млн. населення, тобто 24,6 млн., що забезпечує коефіцієнт 19.7, тобто 20.

В Україні зґвалтування становить до 90% усіх сексуальних злочинів. Реальна їхня кількість значно перевищує кількість офіційно зареєстрованих випадків. Основними причинами цього є недооцінювання значущості події, страх перед помстою злочинця, небажання розголосу. Основними причинами зґвалтування можуть бути не лише задоволення сексуальних потреб, а й прагнення підкорити жертву, при цьому вік і зовнішність жінки іноді не мають значення.

Для ознайомлення з показниками та динамікою проявів насилля за категорією «зґвалтування та замах», розглянемо наступний масив діаграм на якому зображені кількісні показники здійснених злочинів з 2005 по 2012 рік в розрізі областей, за критеріями зареєстрованих та нерозкритих злочинів.


Виберіть рік: 

За матеріалами Міністерства внутрішніх справ України

Розглянувши діаграму, можна виокремити кілька цікавих показників, наприклад найменший рівень злочинів даного типу протягом 2005-2012 років зафіксований на території Тернопільської області, причому у 2011 та 2012 роках їх було зафіксовано по 2 і всі розкриті, також невисокі показники мають Чернівецька, Івано-Франківська області та Миколаївська області - по 8. Найбільше число злочинів даного типу в Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. В останній у 2008 році взагалі було зафіксовано рекордний показник - 137 зґвалтувань за рік, з 2009 даний показник не перевищував 100, а в 2012 році становив 52.

Абсолютна кількість нерозкритих згвалтувань найбільша там, де й найбільше зареєстровано злочинів - у Донецькій області, так було у 2005-2011 роках, коли рівень нерозкритих злочинів у даному регіоні становив 25-30%. Про те, у 2012 рівень розкриття в даній області суттєво поліпшився - до 8 з 52 (15,5%), а Луганська область та м.Київ показали найнижчі рівні розкриття злочинів з показником понад 33% не розкритих по 11 з 31 та 9 з 27 відповідно. Варто відмітити, що єдиною територіальнео-адміністративною одиницею вищого рівня в Україні, де з 2005 по 2012 рік не знизився, а зріс рівень злочинності (з 10 до 14) за категоріями «зґвалтування та замах» є м.Севастополь.

Для розгляду абсолютних та відносних показників рівня злочинності у 2011-2012 роках, розглянемо наступний масив тематичних карт.Вкажіть рік: Вкажіть характеристику:


За матеріалами Міністерства внутрішніх справ України
Карти за 2012 рік побудовані за даними станом на 20 листопада.

Відносні показники рівня злочинності показують, що за останній рік помітно зменшився рівень злочинності. У 2011 році на 100 тис. осіб лідерами були Донецька та Київська області з показниками 2.1, а в 2012 році м.Севастополь та Одеська області з показниками 3.7 та 1.5 зґвалтувань на 100 тис.осіб відповідно. Найбільш спокійною лишається Тернопільська область, яка продемонструвала стабільний показник 0.2 протягом 2011-2012 років.

Після проведення порівняльної характеристики за числом здійснених та не розкритих злочинів з 2005 по 2012 рік, відносного рівня злочинності серед регіонів України у 2011-2012 роках доцільним є ознайомитися з динамікою злочинності та кількості не розкритих злочинів серед областей України. Загальні показники переконливо свідчать, що в нашій країні зменшується рівень насилля. У 2006 році кількість злочинів у категорії «зґвалтування та замах» становила 993, в 2011 році – 630, а до 20 листопада 2012 року – 486 злочинів. Вагомим показником також є число нерозкритих злочинів, з якого відповідно випливає рівень їхнього розкриття, приміром у 2006 році рівень не розкритих злочинів становив 8%, а у 2012 – 16,5%.


Виберіть область: 

За матеріалами Міністерства внутрішніх справ України

Проаналізувавши попередню діаграму варто відмітити дві категорії областей, в яких погіршилася та поліпшилася ситуація зі станом злочинності та рівнем розкриття злочинів у 2011-2012 роках. До першої категорії віднесемо перелік областей в яких ситуація погіршилася, серед них: Дніпропетровська область 2011 рік - (2 нерозкритих з 32 здійснених), 2012 рік - (7 нерозкритих з 42 здійснених), Житомирська область 2011 рік - (3 нерозкритих з 18 здійснених), 2012 рік - (6 нерозкритих з 18 здійснених), Одеська область 2011 рік - (4 нерозкритих з 31 здійснених), 2012 рік - (7 нерозкритих з 37 здійснених). Найгірша динаміка у м. Севастополь у 2011 році (3 нерозкритих з 5 здійснених), у 2012 (4 нерозкритих з 12 здійснених) та у Луганській області 2011 рік (0 нерозкритих з 28 здійснених), 2012 рік (11 не розкритих з 31 здійснених).

До числа областей, в яких поліпшилися справи з динамікою злочинності та рівнем розкриття злочинів відносяться: Запорізька область 2011 рік (3 нерозкритих з 32 здійснених), 2012 рік (0 нерозкритих з 19 здійснених), Полтавська область 2011 рік (0 нерозкритих з 12 здійснених), 2012 рік (0 нерозкритих з 11 здійснених), Сумська область 2011 рік (0 нерозкритих з 21 здійснених), 2012 рік (0 нерозкритих з 12 здійснених), Тернопільська область 2011 рік (0 нерозкритих з 2 здійснених), 2012 рік (0 нерозкритих з 2 здійснених), Харківська область 2011 рік (7 нерозкритих з 51 здійснених), 2012 рік (2 нерозкритих з 37 здійснених), Чернівецька область (0 нерозкритих з 18 здійснених), 2012 рік (0 нерозкритих з 8 здійснених), Чернігівська область 2011 рік (1 нерозкритий з 16 здійснених) та (0 нерозкритих з 9 здійснених).

Розглянувши статистичні дані динаміки та географії злочинів за категоріями «зґвалтування та замах» у 2005-2012 роках, можна зробити висновок, що число офіційно зареєстрованих проявів насилля зменшується, а рівень нерозкритих злочинів збільшується, сягнувши показника 16,5% у 2012 році. Найбільш небезпечними регіонами з точки зору відносного показника офіційно зареєстрованих зґвалтувань за останні роки являються: Донецька, Житомирська, Київська, Луганська, Одеська, Херсонська області та м.Севастополь. Звісно, що розглянуті офіційні дані не виражають картини ступеня важкості злочину та його учасників, який за звичай завдає суспільного резонансу справі, про те вони свідчать про загальний стан речей та динаміку зміни показників критеріїв оцінки предметної області, в даному випадку – злочинності за категоріями «зґвалтування та замах».