Протестантські релігійні організації в Україні

Протестанство

В сьогоднішній статті продовжимо перекладати інформаційний звіт Мінкультури "Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік" на мову карт, а саме покажемо ситуацію з релігійними організаціями протестантських напрямів.

Протестантизм в Україні на початок 2013 року налічує 10613 релігійних організацій, що складає 28,7% від всієї релігійної мережі держави. На початок 2009 року кількість релігійних організацій протестантських церков становила 9595 одиниць, або 27,8% Відтак, за останні 4 роки простежується тенденція до збільшення за 4 останніх роки питомої ваги протестантів в загальнодержавній складовій (з 27,8 до 28,7%). Кількість протестантських структур на території України за останні 4 роки збільшилась на 1018 одиниць, а у 2012 році – на 610 одиниць або 5,7%, що є вищим від загальнодержавного (1,4%) показника приросту за 2012 рік.

Найбільшими серед протестантських релігійних спільнот є згромадження євангельських християн-баптистів, що нараховує 3094 осередки або 29,1% від загальної кількості протестантських громад України.

Найвпливовішим та найчисельнішим протестантським згромадженням залишається Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів (ВСО ЄХБ), який на початок 2013 року нараховує 2749 релігійних організацій, або 25,9% протестантських організацій або 7,4% релігійних організацій держави. Церква практично завершила розбудову своєї мережі. Так, структура ВСО ЄХБ, яка на початок 2009р. нараховувала 2550 одиниць, за останні 4 роки зросла на 199 одиниць, а у 2012 році – на 10 одиниць або 0,4%, що є меншим від загальнодержавного (1,4%) показника приросту за 2012р. Релігійні структури ВСО ЄХБ діють у всіх областях держави і розподілені по її території досить рівномірно. Так, найбільше громад ВСО ЄХБ діє у Черкаській (187), Чернівецькій (167), Хмельницькій (166), Київській (160), Вінницькій (155), Одеській (154), Донецькій (139), Запорізькій (132), Волинській (128), Рівненській (120) областях. Нині ВСО ЄХБ має у своєму складі 1 центр, 26 обласних управлінських структур, 2583 релігійні громади (3124 священнослужителя, в тому числі 20 іноземців), 96 місій, 2 братства, 41 духовний навчальний заклад (6902 слухачі). Основи віровчення викладаються у 1511 недільних школах. Діяльність громади висвітлюється у 13 періодичних релігійних виданнях.

В Україні діють також релігійні організації колишньої Ради церков євангельських християн-баптистів (54) та інші баптистські організації (636).

Другою за кількістю протестантських громад є спільнота прихильників віровчення п’ятидесятників, що нараховує 2951 осередок або 27,8% від загальної кількості протестантських громад України. Найбільшу кількість п’ятидесятників об'єднує Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської–п’ятидесятників (ВСЦ ХВЄП). Сьогодні ВСЦ ХВЄП нараховує у своєму складі 1745 релігійних організацій, що становить 16,4% протестантських громад або 4,7% загальнодержавної релігійної мережі. Структура ВСЦ ХВЄП, яка на початок 2009р. нараховувала 1555 одиниць,за останні 4 роки зросла на 190 одиниць, а у 2012 році – на 123 одиниці або 7,0%, що є вищим від загальнодержавного (1,4%) показника приросту за 2012 рік. У 2013 році основна кількість релігійних організацій ВСЦ ХВЄП діє на заході держави, зокрема, у Рівненській (269), Волинській (198), Тернопільській (109), Чернівецькій (103), Львівській (102), Хмельницькій (68) областях. Структуру ВСЦ ХВЄП складають 1 центр, 27 обласних управлінь, 1643 громади віруючих (2387 священнослужителів, у тому числі 11 іноземців), 54 місії, 2 братства, 17 духовних навчальних закладів (916 слухачів), 1085 недільних шкіл. Діяльність громади висвітлюють 24 періодичних видання.

На території держави діють також інші п’ятидесятницькі згромадження, зокрема, Союз вільних церков християн євангельської віри (204), Церква євангельських християн в дусі апостолів в Україні (22), релігійні організації Союзу Церкви Божої України (95), релігійні організації центру Божої церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах) (147), Український центр об’єднаної церкви християн віри євангельської (193), інші організації християн віри євангельської (548).

Сталою залишається кількість релігійних структур Української уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня (АСД). На початок 2013 року АСД, як і на початок 2012 року, нараховує в Україні 1080 релігійних організацій, що становить 10,2% протестантських громад або 2,9% від всієї загальнодержавної мережі. Структура АСД, яка на початок 2009 року нараховувала 1087 одиниць, за останні 4 роки зросла на 7 одиниць, а у 2012 році – не змінилась (загальнодержавний приріст 1,4%). Найбільша кількість громад АСД діє у Північно-Центральному регіоні, тоді як у Західному та Південно-Східному регіонах їх концентрація практично рівна: Вінницька (101), Чернівецька (99), Черкаська (75), Закарпатська (53), Київська (53), Донецька (49), Полтавська (48), Дніпропетровська (47), Одеська (47), Волинська (46), Хмельницька (43) області. АСД має у своєму склад, 1 центр, 9 регіональних управлінь, 1061 громаду (1179 священнослужителів), 3 місії, 1 братство, 4 духовні навчальні заклади (308 слухачів), 728 недільних шкіл. Діяльність громади 10 періодичних видань.

В Україні діє також інше нечисленне згромадження Церкви адвентистів сьомого дня реформаційного руху (44).

Зменшується кількість релігійних організацій Свідків Єгови в Україні. Зокрема, впродовж 2012 року їх мережа зменшилась на 5 одиниць і складає на початок 2013 року 1091 згромадження, що становить 10,3% протестантських громад або 2,9% загальнодержавної мережі. З 2009 року, коли їх присутність на території України становила 1106 організацій або 3,2% від всіх релігійних організацій держави, за останні 4 роки припинили свою діяльність як юридичні особи 15 релігійних організацій, що становить 1,4%. від’ємного показника приросту. На початок 2013 року в структурі церкви діє 1 центр та 1090 первинних осередків (1899 священнослужителів, в тому числі 18 іноземців), функціонує 174 недільні школи.

Релігійні організації харизматичних церков функціонують у всіх областях держави і нараховують в Україні 1469 організацій, що становить на початок 2013 року 13,8% від загальної кількості протестантських громад України або 4,0% загальнодержавної мережі релігійних організацій, проти 1272 організацій або 3,7%, що діяли на початок 2009 року. Відтак, простежується тенденція до збільшення впродовж останніх 4 років питомої ваги харизматичних релігійних організацій в загальнодержавній складовій (з 3,7 до 4,0%). Приріст кількості їх релігійних громад за ці 4 роки становив 197 одиниць, а у 2012 році – 92 одиниці або 6,3%, що є вищим від загальнодержавного (1,4%) показника приросту. Зазначені релігійні організації представлені в Україні громадами: церкви Повного Євангелія (699), Української християнської євангельської церкви (179), релігійними організаціями церкви живого Бога (52), іншими харизматичними релігійними організаціями (539). Найбільша кількість харизматичних організацій зосереджена у Південно-Східному регіоні, зокрема у Донецькій області, та Північно-Центральному регіоні.

Всі числові характеристики розміщення релігійних громад за видами протестантських релігійних церков розміщені нижче на масиві з шести тематичних карт.


Вкажіть характеристику:


За звітом Мінкультури України