Релігійні вподобання населення України

Релігія

Чотири соціологічні компанії, серед яких Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, Соціологічна група РЕЙТИНГ, Центр Разумкова та КМІС, 1 – 17 лютого 2015р. провели масштабне соціологічне дослідження на тему релігійних вподобань населення, в якому взяли участь 25 тисяч громадян України (по 1000 на область).

Згідно з результатами дослідження, більшість опитаних українців (74%) відносять себе до православ’я, 8% – до греко-католизму, майже по 1% – до римо-католицизму і протестантських та Євангелічних церков. Просто християнами себе вважають 8.5% опитаних, не відносять себе до жодного з релігійних віросповідань 6%.

1. До якої релігії себе відносять громадяни

Серед тих, хто вважає себе православними, відносна більшість (38%) відносять себе до Української православної церкви Київського патріархату, майже 20% – до Української православної церкви Московського патріархату, 1% – до Української автокефальної православної церкви, а 39% – вважають себе просто православними.

2. До якої конфесії себе відносять православні громадяни

В регіональному розрізі в усіх областях найбільш поширеним є православ’я, окрім Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей, де більше половини сповідують греко-католицизм. Також греко-католиками себе вважають майже 20% мешканців Закарпаття. Римо-католицизм зустрічається частіше, ніж в інших областях, також на Закарпатті (7%).

Наступна інтерактивна карта демонструє ступінь розподілу громадян за приналежністю до православ’я, з прив'язкою діаграм відповідно до розподілу за релігійними вподобаннями.

3. Географія релігійної ідентифікації за віросповіданням

Як бачимо, найпоширенішим православ’я є на Волині (97%) та Рівненщині (91%). Також ці дві області характеризуються відсутністю осіб, які не віднесли себе до жодних з релігій (до 0.5%). Рухаючись на схід, збільшується частка просто християн та тих, хто себе не відносить до жодної з релігій. Винятком в центральній Україні є Черкаська область, де православних майже 90%.

В м.Київ практично 80% православних, 11% не відносять себе до жодної з релігій. Найбільша частка просто християн у Полтавській області – 26%, тих які себе не відносять до жодних з релігій у Луганській області – 18%, а найважче визначитися з релігійними вподобаннями було мешканцям Донецької області – 5%. До протестантів та євангелістів найбільше себе відносять мешканці Рівненської області – 5%.

4. Релігійна ідентифікація за віросповіданням в розрізі областей України

Серед прихильників православ’я, до УПЦ (КП) найчастіше відносять себе громадяни на Галичині – Івано-Франківська (76%), Львівська (71%), Тернопільська (63%) області. У 7 областях та м.Київ рівень симпатиків УПЦ (КП) переважає 50%. Примітним є те, що південна Херсонська область показала високий рівень прихильників УПЦ (КП) – 54%, і всього 14% УПЦ (МП). На наш погляд це може мати тісний зв'язок з анексією АР Крим.

5. Географія приналежності до церковної конфесії серед православних

Прихильники УПЦ (МП) переважають над УПЦ (КП) всього лише у 4 областях з 25, з найвищим показником не на Донбасі, а в Чернівецькій області – 53%. Тим не менш, навіть в південних і східних областях, крім Донбасу та Одещини, прихильників Київського Патріархату більше, ніж Московського. При цьому, чим далі на Південь і Схід, тим більше опитані схильні себе вважати просто православними і не відносити себе до жодної православної юрисдикції.

6. Приналежність до конфесій православної Церкви

Як показує графік, респонденти Південя та Східу схильні себе вважати просто православними і не відносити себе до жодної православної юрисдикції. В семи областях частка таких, що вважають себе просто православними переважає 50%, серед них: Кіровоградська (64%), Миколаївська (61%), Харківська (60%), Запорізька (54%), Дніпропетровська (51%), Сумська (50%) та Донецька (50%).

Така географія розподілу прихильників просто православних свідчить про те, що населення даних областей суттєво змінило свої релігійні вподобання, адже до анексії АР Крим та окупації частини Донбасу в даних областях суттєво переважала УПЦ (МП), про це свідчить наше дослідження 2013 року "Православ'я в Україні". У 2014-2015 роках значна частка населення стала прихильниками УПЦ (КП), а інша стала себе ідентифікувати, як просто християни.