Чисельність населення України станом на 01.01.2013 року

Для кожної області прикріплено графік, що характеризує динаміку чисельності населення протягом 2004 - 2012 років. Графік має дві вертикальні осі - ліва вісь описує міське населення, права - сільське.


Карта інтерактивна, керується мишею, окремі функції доступні із клавіатури:

  • клік по територіально-адміністративній одиниці - показати відповідний графік;
  • подвійний клік - збільшити карти;
  • скроллінг - збільшити/зменшити карту;
  • drag'n'drop - перетягти карту, затиснувши праву кнопку миші;
  • кнопки "+" та "-" на клавіатурі - збільшити/зменшити карту;
  • "стрілки" на клавіатурі - перемістити карту