Динаміка та географія абортів в Україні 2005-2012 роки

noabort

Переривання небажаної вагітності знаходиться в центрі уваги основних соціальних проблем. Противником здійснення абортів завжди виступала церква та певний сектор громадських організацій, що захищали право на життя у ненародженої дитини. Інша категорія захисників «права жінки на особистий вибір», постійно відстоюють прерогативу жінок у вирішенні долі ненароджених дітей.

В наші дні присутня полеміка, щодо морального та правового статусу аборту, який регулює законодавство кожної країни світу по-різному, від легального здійснення до категоричної заборони. Україна входить до переліку держав, де аборт є легальним. Основною підставою до заборони абортів, як основного фактору регулювання народжуваності є морально-етичний бік та ймовірні ускладнення у жінок зі станом здоров’я після його здійснення, адже від 5% до 20% безплідності у жінок зафіксовано внаслідок здійснення штучного переривання вагітності.

Законодавство європейських країн в переважній більшості дозволяє вільне здійснення абортів за бажанням жінки, та в Польщі, Ісландії, Фінляндії, Люксембурзі, Швейцарії, Іспанії, Потртугалії, Мальті, Кіпрі, Великій Британії та Ірландії є обмеженим.


Законодавче регулювання допустимості абортів у європейських країнах.

Обмежуючи вільне здійснення абортів влада даних країн намагається попередити небажану вагітність та регулювати чисельність населення, стимулюючи жінок народжувати. Варто зауважити, що значний вплив на законодавчу політику в області регулювання питань, які мають суспільно-етичний характер в Польщі, Іспанії та Португалії в має католицька церква.

В Україні показники штучного переривання небажаної вагітності за останнє двадцятиріччя зазнали значних позитивних змін. У радянські часи їхнє число сягало майже мільйона, 1995-му - 740 тисяч абортів, у двохтисячному 430 тисяч. За останнє десятиріччя спостерігається позитивна динаміка до скорочення випадків переривання вагітності. Наступна інтерактивна діаграма відображає динаміку чисельності народжених та здійснених абортів за останні 8 років.


Діаграма 1. Динаміка народжуваності та абортів у 2005-2012 роках


За матеріалами Прес-служба МОЗ України

Як бачимо, частка здійснення абортів відчутно знизилися, та все рівно в України показники чисельності абортів на 1000 народжених, одні з найвищих в Європі. У 2005 році частка здійснених абортів становила 58,83% (242 343 до 411 904), а в 2012 – 27,15% (141 396 до 520 705). Тобто протягом 2005-20012 років число абортів скоротилося більш ніж вдвічі, 588 проти 272 на 1000 народжених осіб. Дана позитивна динаміка забезпечена, як збільшенням абсолютної чисельності народжених, так і зменшенням абортів. Динаміка показників є обернено пропорційною, адже чим менше абортів – тим більше народжених.

Поширення абортів в нашій країні має суттєві географічні відмінності. На заході їх найменше, в центральних областях, Донбасі та столичному регіоні – найбільше.


Географія абортів в Україні у 2012 році


Вкажіть характеристику:

За матеріалами Центр медичної статистики

Лідерами за здійсненням абортів на 1000 народжених є м.Севастополь – 405, Київська область – 403, Донецька – 397, Луганська – області – 372. Найменше абортів здійснюється на Рівненщині – 95, Закарпатті – 139, Івано-Франківщині – 154 на 1000 народжених. Найбільшу кількість абортів у 2012 році здійснено у Донецькій області – 17 162, найменше у Рівненській – 1760.

Також позитивна тенденція до зменшення абсолютного числа проявів штучного переривання вагітності забезпечена суттєвим зменшенням частки небажаної вагітності, 75.33% (182 548) до 64.80% (101 212), що в свою чергу свідчить про помітний позитивний вплив просвітницької роботи з молоддю та жінками.


Діаграма 2. Динаміка абортів за небажаною вагітністю у 2005-2011 роках


За матеріалами Прес-служба МОЗ України

Однією з центральних соціальних проблем є регулювання народжуваності та здійснення абортів, вирішення яких позитивно вплинуло б на виховання молоді, планування сімей та поліпшення демографічної ситуації в країні. Зменшення проявів здійснення абортів має стати пріоритетним напрямком діяльності профільних управлінь та закладів охорони здоров'я, громадських та релігійних організацій. Не зважаючи на суттєві позитивні зміни в динаміці здійснення абортів, у переважній більшості областей України їхня частка є однією з найвищих у Європі.

Якби число абортів з розрахунку на 1000 народжених в Україні було таким як на Рівненщині, в нашій країні проявів штучного переривання вагітності було б зафіксовано менше 49 тис., а число народжених суттєво зросло б. Чисельність населення в Польщі, після обмеження на здійснення абортів у 1989 році протягом 90-их зросло на 0,5 млн.чол, в той час, як в Україні з 1990 по 2000 рік поменшало майже на 4 млн. З іншого боку, обмеження на здійснення абортів в країні, де міжнародними організаціями фіксується високий рівень корупції, може привести до зворотного ефекту. Найбільш дієвими способами боротьби з абортами є просвітницька освітня та релігійна робота для попередження небажаної вагітності, ймовірних наслідків для здоров’я та емоційного стану жінок, які все ж таки наважаться на такий корок, а також матеріальна допомога при народженні дитини.