Викиди забруднюючих речовин в атмосферу Рівненщини від стаціонарних джерел забруднення за секторами виробничих та технологічних процесів у 2012 році


За даними Головного управління статистики у Рівненській області